АРХІТЕКТУРА РОМАНТИЧНИХ ПАЛАЦІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ СТРАХОЦЬКОГО У МОСТИСЬКАХ)

1
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації
2
Національний університет “Львівська політехніка” кафедра архітектури та реставрації

У статті розглянуто особливості архітектури та ландшафтної композиції палацово-паркових комплексів романтичного стилю XIX – початку XX ст. Львівської області. Детально проаналізовано стан збереженості архітектурного комплексу у Мостиськах, розкрито питання його функціонування та власності.

Лукомська З.В., Лукомська Г.В., 2011, Особливості пристосування цінних історичних палацових комплексів (на прикладі палацу Потоцьких XVII – XVIII ст. у Івано-Франківську). Архітектурний вісник КНУБА, 3, с.45-46.

Лесик, А.В., 1987. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры. Львов.

Бойко, О.Г., Погранична, І.І., 2015. Палацово-паркові ансамблі Якуба Кубіцького на Волині. Архітектурні особливості, пропозиції до реставрації. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Архітектура : збірник наукових праць, 816. с.177–185.

Лихачов, Д.С., 1982. Поезія садів: До семантики садово-паркового стилю. [online] Доступно: <http://proroslini.ru/sadivnictvo/sadovo-parkove-mistectvo> [Дата звернення 1 Жовтня 2018].

Бевз, М., 2014., Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини. Збірник наукових праць кафедри Реставрації і реконструкції архітектурних комплексів. Львів: Растр-7.

Мещеряков, В.В., 2015. Сучасні підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання зі збереження та популяризації історико-культурної спадщини та пам’яток архітектури. [online] Доступно: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=890 [Дата звернення 1 Жовтня 2018].

Петришин, Г.П., 2006. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження.: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Архітектура». Львів: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка».

Військово-політичні карти Галичини, 2018. Доступно: <https://mapire.eu> [Дата звернення 1 Жовтня 2018].

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ, 1992. Державні будівельні норми 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. Київ: Держкоммістобудування.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018. Державні будівельні норми В.2.2-3:2018 . Будинки і споруди. Заклади освіти. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України