ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ НОВИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЛАНУВАЛЬНО-ПРОСТОРОВУ СТРУКТУРУ ІСТОРИЧНИХ ЗАМКОВИХ КОМПЛЕКСІВ

1
Кафедра архітектури та містобудування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ, Україна

Еволюція етапів існування історичних замкових комплексів обумовлена базовою потребою людей щодо пошуку засобів безпеки в період крайньої політичної нестабільності та загрози постійних ворожих нападів. Відповідно, саме зміни військово-політичної ситуації – зниження загрози внутрішніх і зовнішніх нападів від чужинців і сусідів-феодалів, внаслідок посилення королівської влади – основна причина початку занепаду замкових комплексів. У подальшому, деякі замкові укріплення та споруди були частково чи повністю зруйновані (за наказом правлячої влади), щоб запобігти можливим військовим повстанням. Втрата первісного функціонального призначення призвела до відсутності необхідних ремонтних заходів, що, при постійному впливі вітру, опадів і сезонних перепадів температури, спричинило руйнування багатьох унікальних об’єктів культурної спадщини. Таким чином, до нашого часу більшість історичних замкових комплексів уціліли фрагментарно. В зв’язку з ситуацією, що склалася, пошук нового сучасного функціонального пристосування є першочерговим кроком для збереження об’єктів культурного надбання. Основна мета функціональної адаптації – збагачення й доповнення історичного середовища замкових комплексів, що передбачає, передусім, збереження автентичності. Вимоги до інтеграції нових функціональних елементів у сформоване історичне середовище замкових комплексів нормуються законодавчими та нормативно-правовими документами.

Аlamy, 2023. Château de Saumur Photos Stock & Des Images [online] Доступно: <http://surl.li/oovvo> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Andrusiak, U., 2021. Principles of functional and territorial reorganization of castle complexes in the structure of historical settlements. XXI International and Practical Conference «International Trends in Science and Technology». Warsaw, Poland, 30 January 2021.

ArchDaily, 2006. Le Scriptorial (Castle of Avranches) / Daniel Cleris & Jean-Michel Daubourg. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/413777/le-scriptorial-daniel-cleris-and-jean-m... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2010. Coracera Castle Rehabilitation / Riaño+ arquitectos. Sav. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/802418/coracera-castle-rehabilitation-riano-pl... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2011. Hambach Castle / Max Dudler. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/374337/hambach-castle-restaurant-max-dudler> [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2014. Sparrenburg Visitor Centre / Max Dudler. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/573158/sparrenburg-visitor-centre-max-dudler?a... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2015. Werdenberg Castle Renovation and Extension / BBK Architekten. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/806822/werdenberg-castle-renovation-and-extens... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2016. Baena Castle Restoration / José Manuel López Osorio. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/779486/baena-castle-restoration-jose-manuel-lo... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2017. Heidelberg Castle / Max Dudler Architekt. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/320639/heidelberg-castle-max-dudler-architekt?... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2020. Helfštýn Castle Palace Reconstruction / Atelier-r. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/951016/helfstyn-castle-palace-reconstruction-a... [Дата звернення 02 листопад 2023].

ArchDaily, 2021. Castle of Morella Restoration / Carquero Arquitectura. [online] Доступно: <https://www.archdaily.com/967724/castle-of-morella-restoration-carquero-... [Дата звернення 02 листопад 2023].

Cuellar Diaz, P., 2019. Paradores De Turismo De Espana. S.A. Jaen: Universidade de Jaen.

Cupeiro Lopez, P., 2012. Patrimonio y turismo. La intervención arquitectónica en el patrimonio cultural a través del programa de Paradores de Turismo. Estado de la cuestión. Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia. Actas del XVIII Congreso CEHA. Santiago de Compostela, Spain, 20 - 24 de Septiembre de 2010.

De Vasconcelos Correia, L. M. М., 2007. Castelos em Portugal. Retrato do seu perfil arquitectónico [1509-1949].Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Lorenzo Aspes, L., 2014. Walls surrounding History: the transformation of the monument for hotel operation. Coruñaa: Universidade de A Coruñaa.

Monterroso Montero, J. M., 2001. Protección y conservación del Patrimonio. Principios Teóricos. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Picardo Castellón, J. L., 1967. Parador Del Castillo de Santa Catalina de Jaen, Arquitectura, Vol. 9 / 108.

Picardo Castellón, J. L., 1994. El castillo parador de Sigüenza: uni visión de su arquitecto restaurador José Luis Picardo, R&R: restauración y rehabilitación, 1, pp. 61 - 63.

Polutrenko, U., 2018. Principles and planning models of functional and territorial reorganization of castle complexes. Space & FORM, 35, pp. 141 - 156.

Red de conjuntos. Históricos de Castilla y León, 2023. Ciudad Rodrigo [online] Доступно: <https://www.recohicyl.com/ciudad-rodrigo/> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Rodríguez Pérez, M. J., 2013. La Rehabilitacion de Construcciones Militares Para Uso Hotelero: La Red de Paradores de Turismo (1928-2012). Madrid: Universidad Politecnica de Madrid.

Rodríguez Pérez, M. J., 2018. La red de Paradores de Turismo. Arquitectura e historia del turismo (1911-1951). Madrid: Turner.

Turismo. Navarra, 2023. El Castillo de Olite [online] Доступно: <https://turismo.navarra.com/item/palacio-real-de-olite/> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Youtube, 2019. Шлюб за добу у Старому замку Кам'янця-Подільського [online] Доступно: <https://www.youtube.com/watch?v=sImQduJuFOs> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Wikipedia, 2023. Alcázar of Segovia [online] Доступно: <http://surl.li/oovwb> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Андрусяк, У. Б., 2019. Принципи функціонально-планувальної реорганізації замкових комплексів на прикладі Івано-Франківської області. Харків: Харківський НУ міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Андрусяк, У. Б., 2022. Приклади залучення історичних замкових комплексів до сучасних функцій, XVI International Scientific and Practical Conference «Modern directions of Scientific Research Development». Chicago, USA, 7 - 9 September 2022.

Андрусяк, У. Б., 2023. Інтеграція нових функціональних елементів у історичне середовище замкових комплексів,VI Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження, інтерпретація та музеєфікація нерухомої спадщини та культурних ландшафтів». Львів, 12 - 13 жовтня 2023.

Бевз, М. В., 1996. Проблема збереження різночасових містобудівних історичних комплексів у архітектурній тканині міста. Урбаністично-архітектурні проблеми міст Галичини. Львів: ДУЛП.

Бевз, М. В., 2011. Завдання збереження та регенерації цінних архітектурно-містобудівних комплексів історичних міст. Проблеми розвитку міського середовища, 5-6, с. 15 - 23.

Вечерський, В. В., 2011. Фортеці й замки України. Чернігів: Деснянська правда.

Відомості Верховної Ради України. Про благоустрій населених пунктів: Закон України від 06.09.2005 р., № 2807-IV. К., 2005. № 49. Ст. 517.

Відомості Верховної Ради України. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р., № 1805-III. К., 2000. № 39. Ст. 333.

Вікіпедія, 2023. Фестивалі Кам'янця-Подільського [online] Доступно: <http://surl.li/oovuj> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Гаврилів, К.-Т. М., 2021. Замок у стані тривалої руїни та заходи спрямовані на його збереження. Вісник НУ «Львівська політехніка», 2 (6), с. 2 - 7.

Державні будівельні норми України. Благоустрій територій (зі Змінами): ДБН Б.2.2-5:2011 від 01.10.2012 р. Державні будівельні норми України. Мінрегіон України. К., 2012. 64 с.

Державні Стандарти України, 2016. Настанова з проектування засобів і обладнання зовнішнього освітлення міст, селищ та сільських населених пунктів: ДСТУ-Н Б В.2.5-83:2016 від 30.06.2016 р. Київ: НДКТІ МГ.

Державні будівельні норми України, 2019. Планування та забудова територій: ДБН Б.2.2-12:2019 від 01.10.2019 р. Державні будівельні норми України. Мінрегіон України. Київ.

Жукова, О. В., 2007. Замкові комплекси ХІІ - XVII ст. Хмельницької області на сучасному етапі: стан, проблеми збереження і використання. Харків: Харківська держ. академія культури.

Закарпатський обласний краєзнавчий музей ім. Т. Легоцького, 2022. День довкілля в Ужгородському замку [online] Доступно: <http://surl.li/oovvv> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Замки и Крепости Украины. Форум, 2012. Нічне підсвітлення замку з точки зору архітектора (інтерв’ю Ольги Пламеницької, опубліковане в газеті «Ділове місто» (2013 р.) [online] Доступно: <https://is.gd/T5kOuT> [Дата звернення 02 листопад 2023].

Лесик, О. В., 1987. Охрана и рациональное использование памятников архитектуры. Львів.

Лесик, О. В., 2011. Економічна рентабельність реставрації пристосування та експлуатації фортифікаційних комплексів Волині під заклади туризму та відпочинку. Пам’ятки архітектури Волині, 9, с. 140 - 142.

Лесик, О. В., 2014. Пристосування пам’яток архітектури України для нових потреб: сучасна проблематика. Архітектурна спадщина Волині, 4, с. 22 - 26.

Пламеницька, О. А., Мойсеєнко, З. В., 2014. Автентичність і достовірність: концепт і проблема архітектурної реставрації. Архітектурний вісник КНУБА. Київ: КНУБА, с. 83 - 92.

Полутренко, У. Б., 2017. Методичні підходи до пам’яткоохоронного зонування замкових комплексів. Проблеми розвитку міського середовища, 3/19, с. 151 - 158.

Рутинський, М. Й., 2007. Замковий туризм в Україні. Географія пам'яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження. Київ.

Укрінформ, 2018. Замок "Паланок" засяяв по-новому [online] Доступно: <http://surl.li/oovwe> [Дата звернення 02 листопад 2023].