зображення

ОБРАЗОТВОРЧО-ШРИФТОВА КОМПОЗИЦІЯ У ГРАФІЧНІЙ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАКОВАННЯ

Стаття висвітлює актуальні проблеми пошуку нових способів застосування шрифту та візуального образотворчого  елементу в проєктно-дизайнерській методиці пошуку композиційної  цілості розробки  графічної ідентифікації  для пакування споживчих товарів. Розглянуто позиціювання  та роль авторського креативного мислення у вирішенні доцільного синтезу формотворення та  оптимальної  зручності, стилістичної актуальності, маркетингової успішної  складової для розробки паковання  продукції товарів із зоосегменту.

МІЖНАРОДНА ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КРАЇНИ ЗА КОРДОНОМ

Поняття “масової комунікації” у працях українських та закордонних науковців розглядається обмін міжнародної інформації, яка пов’язана з певними соціальними суб’єктами і яка опосередковується через спеціальні технічні засоби. Вона складається з щонайменше трьох аспектів: інформації, процесу передачі і поширення інформації, а також власне засобів комунікації.

ФОРМОТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФАСАДУ ТА ДАХУ ЯК ЗАСІБ ВІЗУАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Більшість архітекторів недостатньо працюють із просторовою формою будівлі для створення цікавих, індивідуальних образів. Це зумовлено бюджетом, бажанням замовників використовувати ділянки із максимальною ефективністю, обмеженістю бюджету та іншими чинниками. Однак, приваблива архітектура може стати одним із головних нецінових чинників при купівлі або оренді об’єктів нерухомості. Відповідно для створення непотворних будівель та споруд варто більш активно та детально працювати над просторою формою будівлі, фасадом, силуетністю та структурою забудови.

ЕВОЛЮЦІЯ ДВОВИМІРНИХ КЛІТИННИХ АВТОМАТІВ. НОВІ ФОРМИ ПОДАННЯ

Розглянуто клітинні автомати та форми відображення їх еволюції. Відомо і широко використовуються форми еволюції елементарних клітинних автоматів, що дало змогу фахівцям моделювати різні динамічні процеси та поведінку систем різного спрямування. В контексті легкої побудови форми еволюції елементарних клітинних автоматів труднощі виникають у представленні форми еволюції двомірних клітинних автоматів як синхронних так і асинхронних. Еволюція двомірних клітинних автоматів подається множиною станів двомірних форм клітинних автоматів, що ускладнює сприйняття та визначення динаміки зміни станів.

СИНТЕЗ ЗОБРАЖЕНЬ-ОРНАМЕНТІВ

Розроблено математичну модель синтезу зображень-орнаментів і програмно реалізовано редактор зображень-орнаментів, які базуються на теорії симетрії. У роботі показано фундаментальну роль симетрії. Проаналізовано, що методи теорії симетрії використовують в фізиці, хімії, біології та в техніці. З'ясовано, що симетрія базується на перетворенні та збереженні. Встановлено, що симетрична система базується на сукупності інваріантів, побудованих згідно з певних правил. Показано, що симетрія бордюрів і симетрія сітчастих орнаментів використовують в орнаментах.

ЗОБРАЖУВАЛЬНІ СВІТИ ЄВГЕНА ЛИСИКА

Стаття висвітлює ідеї творення Є. Лисиком об’єктів сценографії, які демонструють інтерпретативне мислення митця, побудоване на відчуттях, а не на буквальному відтворенні історій героїв театральних постановок. В такий спосіб, створена ним сценографія відображала свою вигадану реальність, яка базувалася на метафоричній, символічній, глибокозмістовній та гіперболізованій передачі образів.

Ключові слова: монументальне мистецтво, сценографія, зображення, мімезис, вираження, художник Є. Лисик.

ІНСТАГРАМ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ АКАУНТУ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ОСОБИСТОГО ПРОФІЛЮ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО)

Соціальна мережа Instagram сьогодні є однією з найпопулярніших в Україні. Крім цього, це найдинамічніший веб-ресурс, адже його розробники регулярно оптимізують всі функції. Якщо колись її використовували лише як платформу для поширення фотографій та невеликих описів до них, то сьогодні це ресурс, який також відіграє важливу роль в створенні та поширенні інформаційних приводів та повідомлень. Це соціальна мережа, що завоювала прихильність численної аудиторії, зокрема серед молоді. Саме тому вона також впливає на формування громадської думки та іміджу країни і її владних структур.

Розроблення системи розпізнавання людських облич для відеоспостереження

Досліджено принципи побудови систем спостереження та розпізнавання об’єктів. Наведено класифікацію способів розпізнавання людських облич. Проаналізовано роботу мережі прогресивного калібрування (ПКМ) для розпізнавання людських облич. Розроблено алгоритм розпізнавання облич, створено програмну систему розпізнавання облич і проведено її тестування.

БІНАРНІ ЛІНІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В МОДИФІКАЦІЯХ АЛГОРИТМУ RSA ШИФРУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ

Розглянуто бінарні лінійні перетворення в модифікаціях алгоритму RSA шифрування зображень, які побудовані так, що при малих значеннях ключа можна досягти якісного шифрування, але за умови, правильного підбору параметрів ключа шифрування, внаслідок чого досягається висока швидкість роботи алгоритму. Оскільки зображення є одними із найбільш уживаних видів інформації в сучасному інформаційному суспільстві, то актуальним завданням є його захист від несанкціонованого доступу та використання.

ПОШУК ХАРИЗМАТИЧНОГО ОБРАЗУ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ ЛЬВОВА 1990-2000-Х РОКІВ

У статті окреслено феномен пошуків харизматичного образу для сакральних об’єктів у львівській архітектурі межі 1990-х – 2000-х років. Унікальною особливістю об’єктів, що постали в рамках цього феномену стала свобода засобів та індивідуальних інтерпретацій, не скутих рамками канонічних та традиціоналістичних стереотипів, котрі, на цьому, ранньому етапі релігійного відродження були мало відомими та впливовими.