зображення

Cимвол vs образ: до питання термінологічної варіативності

У статті розглянуто питання співвідношення понять символу й образу. Основну увагу звернено на тлумачення символу й образу в різних гуманітарних студіях, яке дозволяє виявити особливості цих термінів. Заналізовано терміни «символ» й «образ» у семіотиці та культурології. Виявлено взаємозв’язок термінів «художній образ» і «художній символ» у теорії літератури. Згідно з підходами до вивчення лінгвістичних термінів обґрунтовано їхню термінологічну варіативність.

Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі

Розроблено метод розпізнавання тексту - рукописного чи друкованого - на зображенні. Метод грунтується на емпіричному опрацюванні зображень у статистичних моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв’язання задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено алгоритмічні підходи, що об’єднують ці два класи задач. Алгоритмічно-програмні засоби створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0 та нових пристроїв компанії Apple – iPhone, iPad, які підтримують цю операційну систему.

Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень

Зображення як стохастичний сигнал є одними із найбільш використовуваних видів інформації. Відповідно актуальною задачею є захист такого зображення від несанкціонованого доступу та використання. Це спричиняє можливість використання відомих класичних методів шифрування у випадку шифрування зображень. Запропоновано алгоритми шифрування – дешифрування, призначені для використання зображень у градаціях сірого, які грунтуються на використанні ідей базового алгоритму RSA. Шифрування – дешифрування можна проводити як з додатковим зашумленням, так і без нього.

Висотна будівля майбутного в контексті візуального світогляду ХХІ століття

На основі короткої еволюційної інтроспекції образу висотної будівлі показано взаємозв’язок світоглядних, суспільних, виробничих факторів, що в ті чи інші періоди приводили до трансформації образу висотної будівлі від її виникнення в рамках “чиказької школи” до її перспектив на ХХІ століття.

Вибір методів для пошуку однакових або схожих зображень

Досліджено методи аналізу зображень. Описано методи індексації зображень для пошуку дублікатів зображень, а також методи пошуку схожих зображень, які ґрунтуються на визначенні ключових точок. Створено прототип системи та виконано тестування описаних методів. Результат аналізу став основою для проекту інформаційної системи реверсного пошуку схожих або ідентичних зображень.

До питання про прискорений вибір значення коефіцієнта кросинговера в задачах передискретизації зображень

Розроблено новий метод прискореного автоматичного визначення значення коефіцієнта операції кросинговера у задачах попереднього опрацювання зображень з використанням матричних операторів дивергенції. Експериментальні дослідження показують високу стійкість методу до обробки зображень із флуктуаційною функцією інтенсивності. Порівняння результатів роботи за розробленим методом з результатами за існуючим показало прискорення автоматичного вибору коефіцієнта кросинговеру, що значно зменшує кількість необхідних обчислювальних ресурсів для його роботи.

Рекурентні бінарні перетворення з елементами RSA і додаткове зашумлення під час шифрування/дешифрування зображень.

Запропоновано алгоритм рекурентного шифрування-дешифрування зображень з чітко видимими контурами, бінарними лінійними формами та з використанням елементів алгоритму RSA як найбільш стійкого до несанкціонованого доступу до сигналів.

Залізничні вокзали як частина архітектурної ідентичности краю

Залізничні вокзали, маючи первинно за прототип палацові, житлові та інші будівлі, утворили самостійну групу громадських будинків, яка стала впливати зворотно на образ поселень. Вокзали стали частиною архітектурного образу країв, утворюючи їхню ідентичність. Простежено формування композиційно-стилістичних типів будинків вокзалів, їхнє розташування в Галичині, Буковині та Закарпатті та встановлено способи їхньої локалізації. Окреслюються основні тенденції сучасного стану та використання вокзалів і пасажирських споруд, беручи до уваги процеси в країнах високого розвитку.

The management of cultural institutions and their image on the basis of the institutions of wrocław municipality

The essence of the problem in the present market environment is the adjustment of the cultural institution’s offer to modern culture audience – their requirements and tastes. In order to fulfil the difficult task of managing such institutions, the leaders need to constantly follow the missions of these institutions and – at the same time – manage them in a “marketoriented” way and consciously create their image. One of the responses to the present culture consumers’ trends in experiential marketing.