ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ

Blok N. "Legal status of labor migrants: concept, content, legislation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/legal-...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Досліджено поняття правового статусу трудових мігрантів. Зазначено, про законодавче закріплення правового статусу трудових мігрантів та гарантії їх особистих прав. Вказано про те, що захист прав громадян України, які працюють за кордоном, передбачає важливий обов’язок для держави створювати правові, соціально-економічні та духовні умови для реалізації їхніх прав і свобод, за яких можливо захистити права осіб, а також діяльність державних і міжнародних організацій із захисту прав людини. Зазначено про те, що держава в особі уповноважених органів державної влади здійснює важливий контроль у сфері працевлаштування, метою якого є забезпечення законності та непорушності прав та свобод людини й громадянина. Зокрема, працевлаштування будь-якої особи без належного оформлення, тобто без укладання з нею трудового договору, у тому числі мігранта, є вагомим порушенням трудового законодавства. Визначено, важливі гарантії щодо укладання трудового контракту, а також відомостей, які обов᾿язково повинні міститися в ньому. З’ясовано про те, що при працевлаштуванні за кордоном громадяни України повинні насамперед керуватися нормами міжнародно-правових актів, а також знати, законодавством якої держави регулюватиметься їхній трудоправовий і соціальний захист. Проаналізовано, основні категорії громадян України, які перебувають на території інших країн з метою працевлаштування, залежно від їхнього правового статусу. В залежності від категорії, до якої належить особа, значною мірою залежить обсяг її прав і свобод на території країни перебування, зокрема, доступ до медичної допомоги, пенсійного та соціального забезпечення тощо. Доведено, що трудова міграція відіграє найважливішу роль в сучасному світовому міграційному процесі населення. Вказано, основні мотиви трудової міграції населення, що спонукають громадян до виїзду за кордон. А саме, таким мотивом трудової міграції населення є значно вищий рівень заробітної плати для покращення матеріального стану, що спонукає громадян до виїзду за кордон. Вагому мотивацію населення України до міждержавної трудової міграції пов᾿язують зі станом внутрішнього та зовнішніх ринків праці.

1. Tyndyk N. P. Trudova mihratsiia v epokhu hlobalizatsii: intehratsiia u svit chy vtecha vid bidnosti : monohrafiia. [Labor migration in the era of globalization: integration into the world or escape from poverty: a monograph]. Lviv : LvDUVS, 2009. 600 p.

2. Ivashko O. Piat milioniv na zakordonnykh zarobitkakh. Ta shche y nelehalno. [Five million on foreign earnings. And even illegally] / O. Ivashko, A. Ben. Holos Ukrainy. 2003. 3 kvit., P. 2.

3. Susak V. Ukrainski hostovi robitnyky ta immihranty v Portuhalii (1997-2002 rr.). Ukraina v suchasnomu sviti. [Ukrainian guest workers and immigrants in Portugal (1997-2002). Ukraine in the modern world]. K.: Stylos, 2003. P. 197.

4. Za hranytsei rabotaiut bolee semy myllyonov hrazhdan Ukraynы. [More than seven million Ukrainian citizens work abroad]. URL: www.facts.kiev.ua/%20sept2002.

5. Konventsiia MOP № 111 «Pro dyskryminatsiiu v haluzi pratsi i zainiatosti» [ILO Convention № 111 «On Discrimination in Respect of Labor and Employment»]. // Zakonodavstvo Ukrainy pro pratsiu: 36. normat. aktiv; [U 3 kn.], uporiad. i nauk. red. V. Vakulenko. K.: Istyna, 1999. Kn.1.

6. Konventsiia pro pratsivnykiv-mihrantiv: MOP vid 01.07.1949 r. № 97 [Convention on Migrant Workers: ILO of July 1, 1949. № 97] . / Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/993_159

7. Border guarding in Ukraine: Future perspectives. Presentation of the State program of action aimed at maintaining the regime of the state border, frontier regime and development of border guard troops of Ukraine for the period up to 2005. Brussels, 2002. P. 9.

8. Pratsevlashtuvannia hromadian Ukrainy za kordonom u 2001 rotsi : (za danymy derzhavnoi statystychnoi zvitnosti) [Employment of Ukrainian citizens abroad in 2001: (according to state statistical reporting)] : materialy seminaru «Informatsiine zabezpechennia rynku pratsi v Ukraini» (m. Yalta, 25-27 veresnia 2002 r.). K. : Derzhkomstat Ukrainy, 2002. P. 177.