Деякі аспекти забезпечення права на свободу та особисту недоторканність

2021;
: 43-48

Shulhan I. "Certain issues of ensuring the right to freedom and personal inviolability "
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/certa...

1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

У статті проаналізовано сутність права на свободу та особисту недоторканність, механізми його забезпечення під час кримінального провадження, а також визначено умови правомірного його обмеження.
Особливого значення право на свободу та особисту недоторканність набуває з наступних причин: по-перше, воно належить кожному від народження і не залежить від належності до громадянства держави, по-друге, є базовим для багатьох конституційних прав і свобод, по-третє, є одним із важливих елементів правового статусу особи і, по-четверте, виступає дієвою гарантією не лише конституційних прав, а й прав, закріплених галузевим законодавством.
Акцентовано увагу на дотриманні принципів законності та обґрунтованості обмеження свободи та особистої недоторканності в кримінальному процесі.
Підкреслено необхідність точного та неухильного виконання норм, які регулюють порядок здійснення заходів кримінально-процесуального примусу органами досудового розслідування, прокурором і судом. А також наявність у компетентного органу всіх доказів, що свідчать про безумовну необхідність обмежити права особи для досягнення завдань кримінального процесу.

1. Konstytutsiia Ukrayiny [Constitution of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (Accessed 08.09.2021) [in Ukrainian]. 2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13.04.2012. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text/. (Accessed 08.09.2021). 3. Berlin I. (1998)/ Dvi kontseptsiyi svobody [Two concepts of freedom]. Suchasna politychna filosofiia: antologiia / uporiadnyk Ya. Kish. Kyiv : Osnovy. Pp. 56–113. [in Ukrainian]. 4. Buchkivska L. V. (2013). Obmezhennia svobody osoby ta yiyi nedotorkannosti pid chas kryminalnogo provadzhennia: novyy kryminalno-protsesualnyy zakon z urahuvanniam praktyky Yevropeyskogo sudu z prav liudyny. [Restrictions on individual liberty and inviolability in criminal proceedings: a new criminal procedure law taking considering the cases of The European Court of Human Rights. Retrieved from: file:///C:/Users/pc/Downloads/Nzlubp_2013_10_36.pdf. (Accessed 09.09.2021). 5. Levendarenko O. O. (2011). Sutnist osobystoi nedotorkannosti osoby v kryminalnomu protsesi Ukrayiny ta rishenniah Yevropeyskogo sudu z prav liudyny. [The essence of personal inviolability of a person in the criminal process of Ukraine and in the decisions of the European Court of Human Rights]. Problemy pravoznavstva ta pravoohoronnoyi diyalnosti. № 2. Pp. 105‒111. [in Ukrainian]. 6. Mirkovets V. I. (2021). Zabezpechennia prava na svobodu ta osobystu nedotorkannist pry zastosuvanni zahodiv zabezpechennia kryminalnogogo provadzhennia. [Ensuring the right to liberty and security of person when applying measures to ensure criminal proceedings]. Doctor’s thesis. Kyiv. 19 p. [in Ukrainian]. 7. Lazareva V. A. (2015). Teoria i praktika sudebnoy zaschity v ugolovnom protsessye. [Theory and practice of judicial protection in criminal proceedings]. Samara : Samarskiy universitet. 232 p. [in Russian]. 8. Bialkovskyi D. A. (2016). Sudovyi control zabezpechennia prava na svobodu y osobystu nedotorkannist pid chas zastosuvannia zapobizhnyh zahodiv. [Judicial review of the right to liberty and security of person during the application of precautionary measures]. Naukovyi visnyk Khersonskogo derzhavnogo universytetu. Seriia Yurydychni nauky. Vypusk 5. Тоm 2. Pp. 124–128. [in Ukrainian]. 9. Marchak V. Ya. (2013). Sudovyi control za dotrymanniam prav liudyny zgidno z kryminalnym protsesualnym zakonodavstvom Ukrayiny. [Judicial control over the observance of human rights in accordance with the criminal procedure legislation of Ukraine]. Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnih sprav. No 1. Pp. 141–146. [in Ukrainian].