Етичні норми та свобода людини у праві: інтегративний аспект

Romanova A., Rusal L. "Ethical standards and human freedom in law: an integrative aspect"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Навчально-науковий інститут права та психології, Національний університет «Львівська політехніка»,
2
Львівський інститут МАУП

З’ясовується особливість інтегративного аспекту етичних норм та свободи людини у праві обумовленого тим, що гармонія у праві проявляється через принцип координації дій між різними елементами і структурними підрозділами, які входять у суспільну систему, що дає можливість одержання етичних знань про принципи і норми з етичних кодексів, котрі є джерелами інформації про суспільні цінності.
Наголошується на свободі як внутрішньо-емоційній якості особи. Аналізуються особливості розвитку гармонійності системи особистісного ставлення до оточуючого світу та людей, вироблення власної рольової поведінки як важливі чинники формування відчуття в особи природно-правової свободи.
Доведено, що етичні норми в праві виступають критеріями співвідношення дій учасників правотворчого і правозастосовного процесу, сприяють їх оцінюванню і з погляду відповідності або невідповідності моральним нормам. Моральній оцінці підлягають не лише дії людини, але й уся дійсність, і соціальна, і природна. Етична оцінка, свою чергою, виступає для суб’єкта як вимога до того чи іншого вчинку, а саме моральний обов’язок до здійснення добра щодо конкретного суб’єкта. Оцінка виробляється через призму таких понять моральної свідомості, як добро і зло, справедливість, обов’язок, совість. Через оцінку у свідомості суб’єкта правозастосовної діяльності «суще» зіставляється з «належним», оскільки саме деонтологія, як розділ етики, надає статусу обов’язковості моральним нормам. Моральні оцінки, будучи універсальними, поширюються майже на всі дії людини, етичні ж основи правозастосування діють у конкретній правовій сфері.
Встановлено, що особливого значення у зв’язку з цим набуває проблема морально-правового виховання майбутніх юристів. Формування високих моральних якостей в умовах становлення громадянського суспільства має спиратись на рекомендації науковців. Виховний аспект виражається в дії етичних норм на волю і свідомість людей, щоб сформувати шанобливе ставлення до правових норм. Етичні норми інформують про моральні основи процесу правозастосовної діяльності, вносять у свідомість людини знання принципів, норм і правил. Вони об’єднують усі аспекти формування та розвитку права і правової системи на основі аксіологічного чинника.

1. V. T. Busel (2005). Vely`ky`j tlumachny`j slovny`k suchasnoyi ukrayins`koyi movy`[A great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. K., Irpin` : Perun. 1728 s. 2. Mishina I. D. (1999). Nravstvenny`e czennosti v prave [Moral values in law] : avtoref. dis. … kand. yurid. nauk. Ural. gos. yurid. akad. Ekaterinburg. 26 s. 3. Petrazhiczkij L. I. (1908). Vvedenie v izuchenie prava i nravstvennosti. Osnovy` e`moczional`noj psikhologii [Introduction to the study of law and morality. The basics of emotional psychology]. SPb. : Tipogr. Yu. N. E`rlikh`. 266 s. 4. Bachy`nin V. A., Zhuravs`ky`j V. S., Panov M. I. (2003). Filosofiya prava : slovny`k [Philosophy of Law: Dictionary]. K. : In Yure. 408 s. 5. Andrushhenko V., Gorlega N. (1996). Socziologiya: nauka ob obshhestve [Sociology: The Science of Society]. Khar`kov : Konsul. 367 s.6. 6. Ky`ry`chuk O. (1999). Osnovy` psy`xologiyi [Fundamentals of psychology]. 4-te vy`d., stereoty`p. K .: Ly`bid`. 632 s.