ЦІННОСТІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ

Shcherbai I. "Values of human rights and freedoms in the realization of human dignity"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/values...

1
студентка магістратури

Свобода людини розвивається протягом багатьох століть, тому доволі багатозначна та не стоїть на місці, а досі є актуальною темою для багатьох науковців. Існує багато різних поділів та визначень свободи, і кожне з них є в певній мірі цікавим та доречним. Але свобода ‒ це цінність людини, яка надається їй Богом і завдяки якій людина може діяти з власної волі, не піддаючись обставинам. Цінність прав та свобод в даний час є дуже актуальною темою, оскільки більшість наших прав і свобод є обмеженими через певні матеріальні та духовні цінності. Адже працюючи на роботі чи перебуваючи в будь-якій структурі, ми часто не можено робити так, як вважаємо за потрібне, над нами завжди є люди, які контролюють наші вчинки та поведінку у тих чи інших життєвих ситуаціях. Свою свободу ми не завжди в повному обсязі можемо використовувати через певні духовні та моральні переконання. Природний стан, у якому жили люди, є досить цікавим прикладом для теперішнього суспільства. Адже колись люди мали необмежену свободу і були рівними між собою. Не було ні бідних, ні багатих, усі мали однакові можливості, а нинішні люди забули про свій початок. Колись люди хоч і не мали законів, правил, які обмежували ю їхню свободу, проте вміли виражати свободу від душі, теперішньому суспільству є чого повчитись і до чого прагнути. Варто наголосити, що свобода у своєму розумінні не асоціюється з безкарністю та вседозволеністю, а навпаки встановлює певні законні межі, відповідно до яких повинен діяти індивід. Тільки тоді, коли люди зможуть зрозуміти істинний сенс свободи, ми зможемо підвищити їхню правову культуру та правове розуміння. Для цього в державних службах можна створити певні юридичні консультації, щоб люди ставали більш правосвідомими.

1. Donchenko O. P. (2009). Svoboda yak kategoriya prava [Freedom as a category of law] (germenevtychnyj aspekt). Aktualni problemy derzhavy i prava. 50. P. 45–50. 2. Pozhar M. O. ( 2012). Genezys prava na osobystu nedotorkannist v istoriyi polityko-pravovoyi dumky. [The genesis of the right to personal integrity in the history of political and legal thought] Aktualni problemy derzhavy i prava. 68. P. 145–152. 3. Czalin S. D. (1998). Pryncyp svobody voli v istoriyi socialnoyi filosofiyi ta filosofiyi prava. [The principle of freedom of will in the history of social philosophy and philosophy of law] Xarkiv: Osnova, 329 р. 4. Gryshhuk O. V. (2007). Lyudska gidnist u pravi: filosofski problemy. [Human dignity in law: philosophical problems] Kyyiv: Atika, 432 р. 5. Gobgauz T. Leonard (2002). Apologiya svobody. Liberalizm: antologiya. [Apology of freedom. Liberalism: an anthology] Kyyiv: Smoloskyp, 1122 р. 6. Slipushko O., Yaremenko V. (2005). Novyj tlumachnyj slovnyk ukrayinskoyi movy [New explanatory dictionary of the Ukrainian language]: u 3 t. Kyyiv: Akonit, T. 3. 864 р. 7. Filosofiya prava: (2000). [Philosophy of law] navch. posib. / O. O. Bandura, S. A. Bublyk, M. L. Zainchkovskyj ta in.; za zag. red. M. V. Kostyczkogo, B. F. Chmilya. Kyyiv: Yurinkom Inter, 336 р. 8. Shershenevych G. F. (2001). Istoryya fylosofyy prava. [History of the philosophy of law] Sankt-Peterburg: Lan, 528 р. 9. Fyxte Y. G. (1998). Neskolko lekcyj o naznachenyj uchenogo; Naznachenye cheloveka; Osnovnыe chertы sovremennoj zpoxy: sbornyk [Purpose of the person; The main features of the modern era: a collection]/ per. s nem. Mynsk: OOO «Popurry», 480 р. 10. Levishhev Ya. Znachennya prava na svobodu ta osobystu nedotorkannist: zagalnoteoretychnyj analiz. [The importance of the right to liberty and security of person: a general theoretical analysis] URL: https://www.academia.edu/6285080B296 11. Berlin I. (1998). Dvi koncepciyi svobody. Suchasna politychna filosofiya: antologiya / uporyad. [Two concepts of freedom. Modern political philosophy: an anthology] Ya Kish; per. z angl. Kyyiv: Osnovy, P. 56–113. 12. Gumbolt V. O. (2003). Predelax gosudarstvennoj deyatelnosty [About limits of the state activity]: per. s nem. Moskva: Socyum, Try kvadrata, 200 р. 13. Gobbs T. (2000). Leviafan [Leviathan]: per. z angl. Kyyiv: Dux i Litera, 606 р. 14. Rechyczkyj V. (2007). Symvolycheskaya realnost y pravo. [Symbolic reality and law] Lvov: VNTL Klassyka, 730 р. 15. Monteske Sh. L. (1955). O duxe zakonov. Yzbrannie proyzvedenyya [About the spirit of laws. Selected works]: per. s fr. Moskva: Gosplytyzdat, P. 155–733. 16. Pogrebnyak S. P. (2008). Negatyvna i pozytyvna svoboda v umovax demokratychnoyi socialnoyi pravovoyi derzhavy. [Negative and positive freedom in a democratic social state governed by the rule of law] Uchenыe zapysky Tavrycheskogo nacyonalnogo unyversyteta ym. V. Y. Vernadskogo. Ser. «Yurydycheskye nauky». T. 21 (60), 2. P. 67–73. 17. Ershov Yu. L. (2001). Pryncyp svobodы dogovora y ego realyzacyya v grazhdanskom prave Rossyjskoj Federacyy [The principle of freedom of contract and its implementation in the civil law of the Russian Federation]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.03. Ekaterynburg, 166 р. 18. Osyadla M. V. (2004). Aksiologichnyj vymir kategoriyi «svoboda v pravi» [Axiological dimension of the category "freedom in law"]. (2013). 61. S. 51–57. 19. Rabinovych P. M., Xavronyuk M. I. Prava lyudynyi gromadyanyna.[Human and civil rights] Kyyiv: Atika, 464 р. 20. Slyvka S. S. (2005). Pryrodne ta nadpryrodne pravo [Natural and supernatural law]: u 3 ch. Ch. 1: Pryrodne pravo: istoryko-filosofskyj poglyad. Kyyiv: Atika, 224 р. 21. Konvenciya pro zaxyst prav lyudyny i osnovopolozhnyx svobod [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms]: mizhnar. dok. vid 04.11.1950 (Baza danyh «Zakonodavstvo Ukrayiny» / Verxovna Rada Ukrayiny. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004 22. Kalnoj Y. Y. (2006). Fylysofyya prava [Philosophy of law]: uchebnyk. Sankt-Peterburg: Yuryd. centr Press, 259 р. 23. Gubyn V., Nekrasova E. (2000). Fylosofskaya antropologyya [Philosophical anthropology]: ucheb. posobye dlya vuz. Moskva: PЭR SE; Sankt-Peterburg: Unyversytet. kn., 240 р. 24. Spenser G. (1999). Oisti nauchnie, fylosofskye, polytycheskye. Antologyya myrovoj pravovoj misly [Anthology of world legal thought]: v 5 t. T. III. Evropa. Ameryka: XVII–XX vv. / pod red. G. Yu. Semygyna. Moskva: Misl, 829 р