Інтеракції ненависті як елемент інформаційної війни та насильства

2021;
: 32-36

Tokarska A. "Hate interactions as an element of the information war and violence"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/hate-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Анотація. За лексемами агресії і нетолерантності постає воля комунікантів і «своє» розуміння моральних цінностей та принципів, як і поняття свободи спілкування та справедливості. Рівень свідомості реципієнта, мовця – неоднаковий: він регулює максималізацію або мінімалізацію добору комунікативних засобів. Максимальний рівень некоректності висловлювань у соціальних мережах подекуди сягає правопорушень адміністративного характеру – статті 173 КУпАП. Окремо зауважено про технологію впливу на масову свідомість спеціально сформованих агентів – ботоферм, які продукують у кожній обговорюваній темі агресивні реакції спротиву на певні пропозиції позитиву у суспільному житті. Основна мета такого інформаційного продукту – маніпуляції свідомістю субʼєкта, переорієнтування його на несприйняття будь-яких державницьких ідей, спроба схилити населення до недовіри до держави, зруйнувати феномен коректності у взаємодії «населення – влада», посіяти незадоволеність, розвинути невпевненість. Руйнівна конфліктність і відверте протиборство особливо агресивно вербально реалізовується у воєнному конфлікті – війну РФ в Україні, а також у піднятих проблемах історичної проблематики – приналежність Україні територій (Крим, Донбас), її культурно-історичних артефактів, мови та її національних особливостей тисячолітнього походження. Актуалізується «імператив толерантності» в теоретичній сфері, виховній та просвітницькій. Важлива нормалізація розгляду справ, які стосуються образ.

1. Smaznova I. S. Violence and tolerance: a philosophical and legal study. Odessa, 2021. 40 p. 2. Ushno I. Spiritual and practical nature of business communication: author's ref. dis. for science. degree of Cand. philosopher. Science: special. 09.00.03 - «Social philosophy and philosophy of history». Kharkiv, 2006. 18 p. 3. Pliny the Younger. Selected letters / trans. Andrew Sodomora. Lviv: Аpriori, 2018. 184 p. 4. Rechytsky V. The imperative of tolerance - the origins and formation. Philosophy of law and general theory of law. 2016. № 1-2. Pp. 44-50. https://doi.org/10.1080/03069400.2016.1146455 5. Razmetaeva Y. S. Tolerance and «hate speech» in the information age. Philosophy of law and general theory of law. 2016. P. 101-106. 6. Eingorn N. The norm and pathology of tolerance in ethical and legal discourse. Philosophy of law and general theory of law. 2016. № 1-2. P. 61-66. 7. Tokarska A. S., Stepanyuk N. M. Analysis of logical contradictions in the interrogation protocol. Independence of Ukraine: human rights and national security: coll. mater. The first international. scientific-practical conference (Lviv, May 21, 2021) / National University «Lviv Polytechnic»; upor. L. V. Yarmol. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 2021. P 122-125. 8. Tokarska A. S, Ivasechko N. Yu. Problems of politeness in the discourse of a lawyer: a critical analysis. Independence of Ukraine: human rights and national security: coll. mater. The first international. scientific-practical conference (Lviv, May 21, 2021) / National University «Lviv Polytechnic»; upor. L. V. Yarmol. Lviv: Halytska vydavnycha spilka, 2021. P. 119-122. https://doi.org/10.2307/j.ctv2175qqf.25 9. Tokarska A. Modern trend communication: the realities of truth and post-truth. Philosophical, methodological and psychological problems of law. Proceedings of the VIII All-Ukrainian scientific-theoretical conference (Kyiv, November 26, 2020) / editor. V. V. Cherney, M. V. Kostytsky, S. D. Gusarev and others. Kyiv: Nation. Academy of Internal Affairs, 2020. 322 p.