Актуальні питання правового регулювання фінансових відносин в умовах воєнного стану в Україні

Emilia Dmytrenko «Current issues of legal regulation of financial relations under the conditions of martial state in Ukraine»
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-137-...

1
ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

У статті зясовано питання правового регулювання фінансових відносин під час дії воєнного стану в Україні. Розглянуто зміни у повноваженнях Кабінету Міністрів України, Міністра фінансів України, Державної казначейської служби України, Національного банку України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, військових адміністрацій, місцевих органів у цей період. Обґрунтовано, що метою внесення змін до бюджетного законодавства є насамперед забезпечення: пріоритетного фінансування видатків на безпеку й оборону, їх збільшення та перерозподілу між бюджетами; формування резервного фонду Державного бюджету України; казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, та розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які можуть перебувати у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території.

Висновується, що зміни у правовому регулюванні банківських та валютних відносин сприяли: забезпеченню зручності, швидкості та доступності надання фінансових послуг; створенню мережі Power Banking та запровадження банкоматного національного роумінгу для безперервної роботи банківської системи, в тому числі в умовах блекауту; послабленню негативного впливу неконтрольованої девальвації, дефіциту валютних надходжень на валютний ринок; забезпеченню курсової стабільності гривні; підтриманню стабільності банківської системи України у цей період.

1. Harbinska-Rudenko, A.V., Dudnyk, V.M., Yatsenko, Yu.H. (2022). Pravovi problemy funktsionuvannia finansovoi systemy Ukrainy v period dii voiennoho stanu [Legal problems of the functioning of the financial system of Ukraine during the period of martial law]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo [Analytical and comparative jurisprudence]. No 2. P. 132-136. [in Ukrainian].

2. Korobtsova, D.V. (2022). Pravove zabezpechennia finansovoi bezpeky derzhavy v umovakh voiennoho stanu [Legal provision of the financial security of the state in conditions of martial law]. Analitychno-porivnialne pravoznavstvo [Analytical and comparative jurisprudence]. No 2. P. 141-146. [in Ukrainian].

3. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo osoblyvostei opodatkuvannia ta podannia zvitnosti u period dii voiennoho stanu [On amendments to the Tax Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine regarding the peculiarities of taxation and reporting during the period of martial law]: Zakon Ukrainy vid 03.03.2022 r. № 2118-IX. (Accessed: 23.01.2023) [in Ukrainian]. 

4. Pro vnesennia zmin do rozdilu VI «Prykintsevi ta perekhidni polozhennia» Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy [On amendments to Chapter VI «Final and Transitional Provisions» of the Budget Code of Ukraine and other legislative acts of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 15.03.2022 r. № 2134-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2134-20#n27 (Accessed: 23.01.2023) [in Ukrainian].

5. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu [On the legal regime of martial law]: Zakon Ukrainy vid 12.05.2015 r. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text (Accessed: 23.01.2023) [in Ukrainian].

6. Pro vnesennia zmin do rozdilu VI «Prykintsevi ta perekhidni polozhennia» Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo posylennia hnuchkosti mistsevykh biudzhetiv ta pidvyshchennia operatyvnosti pryiniattia rishen [On making changes to Chapter VI «Final and Transitional Provisions» of the Budget Code of Ukraine regarding strengthening the flexibility of local budgets and increasing the efficiency of decision-making]: Zakon Ukrainy vid 09.07.2022 r. № 2390-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2390-20#Text (Accessed: 23.01.2023) [in Ukrainian].

7.  Deiaki pytannia formuvannia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv u period voiennoho stanu [Some issues of formation and monitoring of local budgets during the period of martial law]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.03.2022 r. № 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/252-2022-%D0%BF#Text (Accessed: 03.01.2023) [in Ukrainian].

8. Pro zatverdzhennia Poriadku vykonannia povnovazhen Derzhavnoiu kaznacheiskoiu sluzhboiu v osoblyvomu rezhymi v umovakh voiennoho stanu [On the approval of the Procedure for the exercise of powers by the State Treasury Service in a special regime under martial law]: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 09.06.2021 r. № 590. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/590-2021-%D0%BF#n9 (Accessed: 23.01.2023) [in Ukrainian].

9. Osnovni zasady hroshovo-kredytnoi polityky na period voiennoho stanu [Basic principles of monetary policy during martial law]:  Skhvaleno rishenniam Rady Natsionalnoho banku Ukrainy vid 15.04.2022 r. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/MPG-ml_2022.pdf?v=4 (Accessed: 24.01.2023) [in Ukrainian].

10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo osoblyvostei diialnosti finansovoho sektoru u zviazku iz vvedenniam voiennoho stanu v Ukraini [On the introduction of changes to some legislative acts of Ukraine regarding the specifics of the financial sector in connection with the introduction of martial law in Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 27.07.2022 r. № 2463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2463-20#Text (Accessed: 24.01.2023) [in Ukrainian]. 

11. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine]. URL: https://bank.gov.ua/ (Accessed: 24.01.2023) [in Ukrainian].

12. Pro deiaki pytannia diialnosti bankiv Ukrainy ta bankivskykh hrup [About some issues of the activity of Ukrainian banks and banking groups]: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 25.02.2022 r. № 23. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0023500-22#Text (Accessed: 25.01.2023) [in Ukrainian].

13. Pro vnesennia zmin do postanovy Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 25 liutoho 2022 roku № 23[On making changes to the resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated February 25, 2022 No. 23]: Postanova Pravlinnia Natsionalnoho banku Ukrainy vid 05.12.2022 r. № 239. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0239500-22#Text (Accessed: 25.01.2023) [in Ukrainian].