Філософія закону, який не діє

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-2-38...
Antonina Tokarska. Markiyan Dobryanskyi. The philosophy of a law that doesn`t work.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Анотація. Актуальність дослідження полягає у дослідженні негативних тенденцій реальної дійсності в житті українського суспільства на фоні міжнародного авторитету нашої держави.

Розглянуто проблематику не до кінця ефективної дії права в період воєнного стану та невідповідності наявних механізмів захисту прав і свобод людини потребам громадян.

Зроблено огляд обмежень, які були запроваджені під час дії правового режиму воєнногостану. Акцентовано увагу на незбалансованості розподілу у суспільстві ролі парламентсько-президентської моделі взаємодії всіх гілок влади: Президента, Ради національної безпеки і оборони, а також Кабінету Міністрів України з метою правового регулювання суспільного життя в Україні.

Дослідження виконане на основі проведеного соціологічного опитування з метою визначення оцінки правової ідеології воєнного стану (128 осіб).

 Виокремлено наявні законодавчі колізії, наявні у сфері обмеження права на свободу слова і безпеки.

1. Inter arma enim silent leges. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/ Inter_arma_enim_silent_leges. 

2. The Constitution of Ukraine dated June 28, 1996. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996. No. 30. Art. 141. 

3. About the National Security and Defense Council of Ukraine: Law of Ukraine dated March 5, 1998 No. 183/98-VR. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1998. No. 35. Art. 237. 

4. Regarding the implementation of a unified information policy under martial law: the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated March 18, 2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0004525-22#Text

5. Telethon: how it changes Ukrainian society and the media market. BBC NEWS of Ukraine. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-64112594.

6. Espresso, Pryamy and channel 5 were not switched off from the digital airwaves, but switched to the Rada channel. The State Intelligence Service responded to the petition. Media detector. URL: https://detector.media/infospace/article/202591/2022-09-06-espreso-pryam... rada-u-derzhspetszvyazku-vidpovily-na-petytsiyu/. 

7. On some issues of organizing the work of the Verkhovna Rada of Ukraine of the ninth convocation during the eighth session under martial law: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine dated September 6, 2022 No. 2558-IX. 

8. On the national security of Ukraine: Law of Ukraine dated June 21, 2018 No. 2469-VIII. Verkhovna Rada information. 2018. No. 31. Art. 241. 

9. About information: Law of Ukraine dated October 2, 1992 No. 2657-XII. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1992. No. 48. Art. 650. 

10. Civil Protection Code of Ukraine dated October 2, 2012 No. 5403-VI. Verkhovna Rada information. 2013. No. 34-35. Art. 458. 

11. An interview with Ukrainian President Volodymyr Zelensky. The Washington Post. URL: https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/16/zelensky-interview-transcript/.

12. On access to public information: Law of Ukraine dated January 13, 2011 No. 2939-VI. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2011. No. 32. Art. 314. 

13. On the legal regime of martial law: Law of Ukraine dated May 12, 2015 No. 389-VIII. Verkhovna Rada information. 2015. No. 28. Art. 250.