Історико-правовий аналіз кримінально-правової притидії домашньому насильству

Anastasiia Baran. Historical and legal analysis of the criminal and legal approach to domestic violence.

1
асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена аналізу поняття домашнього насильства у різні часи та у різних державах, унаслідок чого можна констатувати, що незалежно від розвитку суспільства, його еволюції проблеми домашнього насильства існували завжди. З’ясовано, що коріння домашнього насильства в історії є глибокими,  походять з давніх часів і зумовлені особливостями національних цінностей, культури, традицій та звичайно релігії різних народів та держав. На сьогодні домашнє насильство є однією з найбільш гострих проблем суспільства, яка досить розповсюджена у всьому світі і в період карантинних обмежень набуває все більших масштабів.

Протягом усього історичного розвитку суспільства питання домашнього насильства висвітлювалося з урахуванням типу правових систем, політичного режиму, тих чи інших історичних умов.

Сучасний соціум розглядає домашнє насильство як вид кримінального правопорушення, але у більшості випадків в Україні домашнє насильство залишається родинною таємницею, адже жертвам такого насильства є соромно про це зізнатись та повідомити правоохоронні органи.

Як свідчить практика, домашнє насильство не має географічних меж чи кордонів, воно є  усіх народах, класах та релігіяг. Його наслідками можуть бути загроза життю і здоров'ю особи, завдання психологічної травми, що може мати негативний вплив на сімейне життя жертви. Особливо тяжкі наслідки насильство завдає особистості дитини, яка стала його свідком або жертвою.

Домашнє насильство поруч із зґвалтуваннями є одними з найбільш неосвітлюваних злочинів на світовому рівні. Традиційно домашнє насильство асоціюється в українців перш за все саме із фізичним насильством, але це ж не так.

Важливо констатувати, що одним із важливих витоків домашнього насильства є пережитки патріархальної свідомості у сучасному суспільстві. У патріархальному суспільстві абсолютно домінуючою була постать чоловіка, який був зобов’язаний забезпечувати сім’ю всіма необхідними для життя ресурсами, а також захищати її від будь-якої зовнішньої небезпеки. При цьому жінки й діти були абсолютно безправними і повністю підпорядкованими чоловікові – голові сім’ї. Влада чоловіка підтримувалась за допомогою жорстокого насильства. Культурна традиція, підтримувана релігією, не просто виправдовувала насильство у сім’ї, а нерідко робила його обов’язковим елементом життя.

Ґендерне насильство має глибоке історичне коріння як в Україні, так і за кордоном. Воно бере свій почачок із давніх-давен, відтоді як почало існувати людство на Землі.

Домашнє насильство є актуальною проблемою на сучасному етапі розвитку, як для людини, над якою воно вчиняється, так і як для родин, де воно вчиняється і звичайно для усього суспільства загалом, адже домашнє насильство – одна з найбільш поширених в світі форм порушення прав людини.

 

1. V Ukraini zafiksuvaly ponad 200 tysiach zvernen pro domashnie nasylstvo u 2020 rotsi. UKL: https://hromadske.ua/posts/v-ukrayini-zafiksuvali-ponad-200-tisyach-zvernen-pro-domashnye-nasilstvo-u-2020-roci (accessed 22.02.2023).

2. Hurkovska K. A. (2015) Deiaki shliakhy vdoskonalennia normatyvno-pravo-voho zabezpechennia poperedzhennia domashnoho nasylstva [Some ways of improving the regulatory and legal support for the prevention of domestic violence] LEGEA ŞI VIAŢA. № 3/2 (279). 114 p. [in Ukrainian].

3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.03.2001r. № 2341-III [Criminal codex of Ukraine] UKL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14htt (accessed 20.02.2023).

4. Vlasov P.O. (2005) Nasylstvo v simi ta diialnist orhaniv vnutrishnikh sprav po yoho podolanniu:  Informatsiino-praktychnyi posibnyk [Violence in the family and activities of internal affairs bodies to overcome it: Informational and practical guide] Dnipropetrovsk: Dnipropetrovska miska hromadska orhanizatsiia «Zhinochyi informatsiino-koordynatsiinyi tsentr». 106 p. [in Ukrainian].

5. Hlynianyi V.P. (2003) Istoriia derzhavy i prava zarubizhnykh krain [History of the state and the laws of foreign countries] Ch. 1. Kh.: Odissei. 832 p. [in Ukrainian].

6. Babenko O. E. (2010) Istorychni vytoky gendernoi nerivnosti yak prychyny vynyknennia simeinoho nasylstva[Historical origins of gender inequality as a cause of family violence] Materialy rehionalnoho kruhloho stolu. Donetsk: DIuI LDUVS im. E. O. Didorenka. 216 p. [in Ukrainian].

7. Kamynskaia N. L. (2010) Problema nasylyia nad zhenshchynamy [The problem of violence against women]Realizatsiia derzhavnoi polityky stosovno ditei, molodi, simei ta zatverdzhennia hendernoi rivnosti v suspilstvi na terytorii Donetskoi oblasti: materialy rehionalnoho kruhloho stolu. Donetsk: DIuI LDUVS im. E. O. Didorenka. 216 p. [in Ukrainian].

8. Baranova Ts. S. (2019) Istorychni peredumovy protydii ta zapobihannia domashnomu nasylstvu [Historical prerequisites for combating and preventing domestic violence] Pravovi horyzonty. Vyp. 19(32). P. 7-12. [in Ukrainian].

9. Tkalenko O.M. (2016) Administratyvno-pravove zabezpechennia diialnosti orhaniv publichnoi administratsii shchodo poperedzhennia nasylstva v simi vidnosno ditei[Administrative and legal support for the activities of public administration bodies regarding the prevention of family violence against children] dys. na zdob. nauk. stupenia kand. yuryd. nauk za spets. 12.00.07 – administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiine pravo. ODUVS, Odesa. 237 p. [in Ukrainian].

10. Yurkiv Ya. I. (2013) Nasylstvo ditei u simi yak sotsialno-pedahohichna   problema [Child violence in the family as a socio-pedagogical problem] Naukovyi   visnyk Uzhhorodskoho universytetu : Seriia: Pedahohika.Sotsialna robota. Uzhhorod : Hoverla. Vyp. 28. P. 185–189 [in Ukrainian].