Норми орхуської конвенції в аспекті дуалізму права на безпечне довкілля і обов’язку його захищати

Mariana Tarnavska. The norms of the Aarhus convention in terms of combining the right to a healthy environment and the duty to protect it.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Ратифікувавши Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція), Україна взяла на себе зобов’язання змінити усталену практику щодо надання екологічної інформації та права громадськості на звернення до суду з позовами про охорону навколишнього середовища. Реалізація норм цієї Конвенції стала досить проблематичною, не в останню чергу через недостатній рівень екологічної свідомості українського суспільства. Проте позитивні зміни в цій сфері все ж відбуваються, не в останню чергу завдяки активній діяльності різноманітних громадських екологічних організацій. Видається, що наукове вивчення норм Орхуської конвенції також певною мірою сприятиме прогресу нашої держави та суспільства у сфері охорони довкілля.

Вважаємо за необхідне закріпити «автоматичне» визнання правового інтересу (тобто права на позов у справах, що стосуються охорони навколишнього природного середовища) для будь-якої громадської екологічної організації, зареєстрованої та діючої відповідно до законодавства України. Це відповідатиме вимогам ч. 4 ст. 3 Орхуської конвенції, згідно з якою наша держава забезпечує «належне визнання асоціацій, організацій чи груп, які сприяють захисту навколишнього середовища, та надає їм відповідну підтримку та забезпечує відповідність своєї національної правової системи цьому обов’язку»

Серед тенденцій, які можна визнати надзвичайно позитивними, – правовий висновок Верховного Суду у справі про дельфінарій. Верховний Суд наголосив, що «право на захист порушеного конституційного права на безпечне довкілля належить кожному і може бути реалізоване як особисто, так і за участю представника громадськості». Враховуючи обов’язковість правових висновків Верховного Суду, сподіваємось, що ця справа стане суттєвою віхою у приведенні національного законодавства та практики його застосування до вимог Орхуської конвенції.

1. Konventsiya pro dostup do informatsiyi, uchastʹ hromadsʹkosti v protsesi pryynyattya rishenʹ ta dostup do pravosuddya z pytanʹ, shcho stosuyutʹsya dovkillya (Orkhusʹka konventsiya) (vid 25.06.1998) [Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) (dated 25.06.1998)]. Ratyfikovana Zakonom Ukrayiny (06.07.1999 No 832–14). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2010 (33). 1191 (in Ukr.)URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_015. (in Ukr.).

2. Bondar O. M. Ekolohichnyi absenteizm u suchasnomu promyslovomu misti : zmist, prychyny ta proiavy [Ecological absenteeism in the modern industrial city: content, causes and manifestations]. Hrani [Faces]. 2012. № 1(81). Pp. 98-101. (in Ukr.).

3. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. [Constitution of Ukraine of June 28, 1996] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. (in Ukr.).

4. Zakon Ukrainy «Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha» vid 25 chervnia 1991 r.[Law of Ukraine "On Environmental Protection" of June 25, 1991] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. (in Ukr.).  

5. Kliain Naomi Zminiuietsia vse. Kapitalizm proty klimatu [Everything is changing. Capitalism against climate] / Per. z anhliiskoi Dmytra Kozheduba. K. : Nash Format, 2016. 480 p. (in Ukr.).

6. Ekvador. Svitovyi dosvid [Ecuador. World experience] // Portal Syla prava [Portal The power of  law] URL:  http://Sila-prava.com.ua/ua/world/equador/. (in Ukr.).

7. Bolyvyia hotovyt zakon o Matere-Zemle [Bolivia is preparing a law on Mother Earth] Portal Zhyvaia planeta [Living Planet Portal] URL: http://animalworld.com.ua/news/Bolivija-gotovit-Zakon-o-Materi-Zemle

8. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho administratyvnoho sudu Ukrainy vid 10 lypnia 2014 r. u spravi № 826/13710/13-a [Resolution of the Kyiv Administrative Court of Appeal of Ukraine of July 10, 2014 in case № 826/13710/13-a. ] Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy [Unified State Register of Judgments of Ukraine] URL:http://www.reyestr.court.gov.ua/39870780. (in Ukr.).

9. «Dyzelnyi skandal»: Volkswagen splatyt u SShA do 15 miliardiv dolariv kompensatsii ["Diesel scandal": Volkswagen will pay up to $ 15 billion in compensation in the United States.] URL: http://www.dw.com/дизельний-скандал-volkswagen-сплатить-у-сша-до-15-мільярдів-доларів-компенсацій/а-19362368. (in Ukr.).

10. Hrushkevych, T. V. (2009). Pytannya dostupu do pravosuddya u spravakh pro vidshkoduvannya shkody, zavdanoyi vnaslidok nehatyvnoho vplyvu na navkolyshnye pryrodne seredovyshche [The issue of access to justice in cases of compensation for harm caused by the negative impact on the environment]. Universytet·sʹki naukovi zapysky, 4(32). 64–69 (in Ukr.).

11. Verdict 24-06-2015. ECLI:NL:RBDHA:2015:7196 Rechtbank Den Haag, 24-06-2015, C/09/456689/ HA ZA 13-1396 (English translation). URL: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/.

12. Judgment the Hague Court of Appeal 9-10-2018.ECLI:NL:GHDHA:2018:2610. Gerechtshof Den Haag, 09-10-2018, 200.178.245/01 (Engelse vertaling). URL: https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/.

13.  Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 11 hrudnia 2018 roku u spravi № 910/8122/17 (provadzhennia №12-186hs18) [Resolution of the Grand Chamber of the Supreme Court of 11 December 2018 in case № 910/8122/17 (proceedings №12-186gs18]  Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy [Unified State Register of Judgments of Ukraine] URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/78977479 (in Ukr.).