Тенденції та особливості дослідження судової практики в Україні

Tarnavska M. "Trends and features of judicial practice research in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті зроблена спроба перейти від суто теоретичних досліджень ролі судової практики в Україні до більш практичних аспектів цього питання. Констатується, що з врахуванням положень процесуальних кодексів, правові висновки Верховного Суду неминуче перебуватимуть в центрі уваги науковців (доводиться констатувати, що юристи-практики почали досліджувати цю сферу значно раніше і активніше за науковців).
Акцентується на тому, що масив судових рішень, зважаючи на різне правове значення рішень судів різних інстанцій, є неоднорідним в плані дослідження. Так, порівняно з рішеннями інших судів, особливе значення мають правові висновки Верховного Суду, адже вони є частиною механізму забезпечення єдності судової практики. Цікаво, що водночас, вони здатні кардинально змінювати особливості застосування тих чи інших законодавчих норм, навіть якщо їх текст не змінювався з часу прийняття.
Щодо рішень інших судів, то хоча вони не мають такого значення як правові висновки Верховного Суду, однак все ж становлять інтерес для науковців, адже є цінним емпіричним матеріалом. Зокрема, і з точки зору правозастосування, і з точки зору правової соціології та антропології.
Констатується, що такий масив, зокрема: 1) відображає певний спосіб мислення, правосвідомість громадян України і суддів зокрема; 2) демонструє певні тенденції, негативні чи позитивні; 3) свідчить про застосування чи незастосування практики ЄСПЛ вітчизняними судами та про якість такого застосування.
Акцентується на тому, що станом на сьогодні ВС виробив нову структуру своїх рішень, де окремо в тексті виділена Позиція Великої Палати Верховного Суду та висновок щодо застосування норми права; у разі суперечності між правовими висновками повинен застосовуватись найновіший з них; наслідком незастосування висновків ВС є скасування рішення.
Окремо згадано про аналіз рішень судів на предмет застосування у них практики ЄСПЛ. Констатовано, що з часом кількість судових рішень українських судів, де цитуються або згадуються ті чи інші рішення Європейського Суду, зросла. Однак, не всі вони можуть вважатися прикладом якісного та правильного застосування цього інструменту.

1. Slotvinska N. D. (2017). Sudova praktyka yak dzherelo prava [Judicial practice as a source of law]. Doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian]. 2. Mazur M. V. (2011). Sudova praktyka yak dzherelo prava: problema vyznachennia poniattia [Judicial practice as a source of law: the problem of defining the concept]. Forum prava. № 3. p. 493-497 [in Ukrainian]. 3. Kosovych V. M. (2016). Sudova praktyka yak zasib podolannia nedolikiv normatyvno-pravovykh aktiv Ukrainy. [Judicial practice as a means of overcoming the shortcomings of regulations of Ukraine]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia yurydychna. Vol. 62. P. 14-22. [in Ukrainian]. 4. Savchenko K. Yu. (2018). Yurydychna praktyka v umovakh reformuvannia sudovoi systemy v Ukraini. [Legal practice in the context of judicial reform in Ukraine]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. Vol. 1. P. 36-38. [in Ukrainian]. 5. Popov Yu. Yu. (2010). Pretsedentne pravo u konteksti zahalnooboviazkovosti sudovykh rishen ta ukrainski perspektyvy [Case law in the context of universality of court decisions and Ukrainian perspectives]. Forum prava. Vol. 3. P. 351-363. [in Ukrainian]. 6. Holovatyi V. (2017). Unifikatsiia sudovoi praktyky v Ukraini: teoretyko-prykladni pytannia [Unification of judicial practice in Ukraine: theoretical and applied issues]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. Vol. 10. P. 237-241. [in Ukrainian]. 7. Hryniuk R. F., Savchenko K. Yu. (2019). Doktrynalni aspekty vdoskonalennia protsesu vyvchennia ta uzahalnennia sudovoi praktyky [Doctrinal aspects of improving the process of studying and generalizing judicial practice]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Pravo. Vol. 55. P. 15-18. [in Ukrainian]. 8. Drishliuk A. I. (2014). Do problemy vyznachennia poniattia sudovoi praktyky. [To the problem of defining the concept of judicial practice]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Yurydychni nauky. Vol.4.Tom 2. P. 266-272. [in Ukrainian]. 9. Voitsekhovskyi M. (2019). Tendentsii sudovoi praktyky kriz pryzmu rishen Verkhovnoho Sudu [Trends in judicial practice through the prism of decisions of the Supreme Court]. Yurydychna hazeta. Vol. 1(655). P. 9, 14-15. [in Ukrainian]. 11. Didyk N. I., Besaha I. V. (2018). Pravovi vysnovky Verkhovnoho Sudu z pytan zastosuvannia norm administratyvnoho zakonodavstva [Legal opinions of the Supreme Court on the application of administrative law]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. Vol. 2. P. 152-163. [in Ukrainian]. 11. Kibenko O. R. Novi pidkhody Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu do zabezpechennia yednosti sudovoi praktyky. [New approaches of the Grand Chamber of the Supreme Court to ensuring the unity of judicial practice]. Retrieved from: https://aj.court.gov.ua/press/interview/605856/ (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 12. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 30 sichnia 2019 r. u spravi №755/10947/17. [The decision of the Supreme Court of January 30, 2019 in the case №755/10947/17]. Retrieved from: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79834955 (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 13. Pro sudoustrii i status suddiv (2016, June 2) [On the judiciary and the status of judges]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#n1589 (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 14. Stetsyk N. (2019). Pretsedentna sudova praktyka: analiz etapiv zaprovadzhennia ta rozvytku v Ukraini [Case law: analysis of stages of implementation and development in Ukraine]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu. Seriia yurydychna.Vol. 68. P. 35-49. [in Ukrainian]. 15. Postanova Verkhovnoho Sudu vid 4 veresnia 2018 r. u spravi № 823/2042/16 [The decision of the Supreme Court of September 4, 2018 in the case № 823/2042/16]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77969515 (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 16. Okrema dumka suddi Sytnik O. u spravi u spravi №823/378/16 Provadzhennia № 11-374app18 [Dissenting opinion of Judge Sitnik O. in the case №823 / 378/16 Proceedings № 11-374ap18] Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76860159 (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 17. Okrema dumka suddiv Bakulinoi S. V., Hudymy D. A., Danishevskoi V. I., Kibenko O. R., Rohach L. I., UrkevychaV. Iu. u spravi № 823/378/16 Provadzhennia № 11-374app18. [Dissenting opinion of judges Bakulina S. V., Hudymy D. A., Danishevska V. I., Kibenko O. R., Rogach L. I., Urkevich V. Yu. in the case № 823/378/16 Proceedings № 11-374ap18]. Retrieved from: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76441988 (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 19. Ohliad praktyky zastosuvannia suddiamy Kasatsiinoho hospodarskoho sudu u skladi Verkhovnoho Sudu rishen Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny pry pryiniatti postanov za 2018 rik [Review of the practice of application by judges of the Commercial Court of Cassation within the Supreme Court of decisions of the European Court of Human Rights in making decisions for 2018]. Retrieved from: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/oglyad_prakt_kgs_1.pdf (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 21. «Precedent UA 2017». Ukrainska Helsinska spilka z prav liudyny (2017). Kyiv: KVITs. 412 p. Retrieved from: https://helsinki.org.ua/wp-content/uploads/2018/08/Precedent-UA-2017_int... (accessed 01.09.2020) [in Ukrainian]. 22. Ilina Cenevska (2016). A Thundering silence: Environmental Rights in the Dialogue between the EU Court of Justice and the European Court of Human Rights. Journal of Environmental Law. Vol. 28. P. 301-324. 23. Uitspraak 20-12-2019. ECLI:NL:HR:2019:2007. Hoge Raad. (English translation). URL: https://www.urgenda.nl/wp-content/uploads/ENG-Dutch-Supreme-Court-Urgend... (accessed 01.09. 2020)