Модернізація діяльності правоохоронних органів України в сучасних умовах

Oleksiy Kuzminskyy "Modernization of the activities of law enforcement bodies of ukraine in modern conditions".

1
Черкаський національний університет імені Богдан Хмельницького

Анотація. Сучасні умови діяльності правоохоронних органів в Україні є вкрай складними, що вимагає підвищення ефективності в цій сфері. Метою даної статті було висвітлення основних напрямків модернізації правоохоронних органів України. Дане дослідження було здійснено у межах поставленої мети з використанням наступних методів: інформаційно-аналітичний метод, метод системного підходу, анамнестичний метод, метод описової статистики, метод описового аналізу, метод прогнозування. Cпецифіку діяльності правоохоронних органів в сучасних умовах обумовлює: введення воєнного стану і зміна у якісному і кількісному складі злочинності; глобалізаційні і євроінтеграційні процеси та універсалізація; цифровізація правоохоронної діяльності; налагодження міжнародного співробітництва у боротьбі із злочинністю та забезпеченні національної безпеки. Пропозиції щодо удосконалення правоохоронної діяльності варто об’єднати в один документ на кшталт Програми модернізації діяльності правоохоронних органів України, яка включатиме напрямки: діяльність правоохоронних органів в умовах воєнного стану; забезпечення соціально-орієнтованої правоохоронної діяльності; демократизація та деполітизація правоохоронної сфери; удосконалення нормативно-правової бази правоохоронної діяльності з міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду; забезпечення відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня правоохоронців; впровадження цифрових технологій та інформаційних систем; співпраця із урядовими та неурядовими організаціями та громадськістю; міжнародне співробітництво.

Це дослідження не може вважатися вичерпним, але відкриває перспективи у розвитку досліджень у цій сфері. Зокрема, це стосується таких налагодження співробітництва із урядовими та неурядовими організаціями та громадянами у забезпеченні національної безпеки в умовах воєнного стану.

1.         Klymenko I. V Ukraini zmenshylasia kilkist zlochyniv u porivnianni z mynulym rokomMVS. (2023). Retrieved from: https://zmina.info/news/v-ukrayini-zmenshylasya-kilkist-zlochyniv-u-pori... [in Ukrainian].

2.         Matrytsia platizhnoho shakhraistva. Perezavantazhennia: Analiz, trendy ta prohnozy, 2022/2023. (2023). Retrieved from: https://www.ema.com.ua/news/matricja-platizhnogo-shahrajstva-perezavanta... [in Ukrainian].

3.         Zmysla M. Chy vtratylo domashnie nasylstvo svoiu aktualnist v umovakh voiennoho stanu? (2023). Retrieved from: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/chi-vtratilo-domashne-nasilstvo-sv... [in Ukrainian].

4.         Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy protydii torhivli liudmy na period do 2025 roku» vid 2 chervnia 2023 r. № 496-r. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/496-2023-%D1%80 [in Ukrainian].

5.         Serdiuk L.M., Makhtura K.S. (2017). Yevropeiski standarty diialnosti pravookhoronnykh orhaniv u haluzi zakhystu prava na svobodu y osobystu nedotorkannist liudyny. Aktualni pytannia zabezpechennia publichnoho poriadku ta bezpeky v suchasnykh umovakh: vitchyznianyi ta mizhnarodnyi dosvid : materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Dnipro, 17 lystopada 2017 r.). Dnipro : DDUVS; Lira LTD. P. 205-210. Retrieved from: https://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/1080/1/33.pdf [in Ukrainian].

6.         Shai R.A. (2017). Perspektyvy modernizatsii pravookhoronnykh orhaniv v umovakh hlobalizatsii.  Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Yurydychni nauky. № 861. P. 219-224. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2017_861_32 [in Ukrainian].

7.         Kubaienko A. V. (2022). Suchasni pidkhody do modernizatsii pravookhoronnoi systemy v umovakh tsyfrovoi transformatsii. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 56. P. 122-126. DOI https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.56.26 [in Ukrainian].

8.         Savchuk R.M. (2022). Osnovni napriamy pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pravookhoronnykh orhaniv v umovakh voiennoho stanu. Retrieved from: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/83-1.pdf [in Ukrainian].