міжнародне співробітництво

Правові аспекти забезпечення кібербезпеки в Україні: сучасні виклики та роль національного законодавства

Анотація. У статті наголошено на особливостях сучасного стану кібербезпеки України та підкреслено важливість застосування ефективного законодавства, ціллю якого є захист кіберструктури. А також охарактеризовано вплив новітніх міжнародних інструментів та механізмів для  боротьби із кіберзагрозами у контексті вітчизняного правового забезпечення.

Дослідження шляхів розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств

Досліджено шляхи розвитку українсько-польської співпраці у сфері координації діяльності промислових підприємств. Розглянуто сучасний стан та перспективи цієї співпраці, а також основні перешкоди, які необхідно подолати для її ефективного розвитку. Автори статті пропонують низку заходів, спрямованих на підвищення рівня координації діяльності українських і польських промислових підприємств. Реалізовані запропоновані заходи сприятимуть підвищенню ефективності діяльності українських і польських промислових підприємств, а також зміцненню економічних зв'язків між двома країнами.

Модернізація діяльності правоохоронних органів України в сучасних умовах

Анотація. Сучасні умови діяльності правоохоронних органів в Україні є вкрай складними, що вимагає підвищення ефективності в цій сфері. Метою даної статті було висвітлення основних напрямків модернізації правоохоронних органів України. Дане дослідження було здійснено у межах поставленої мети з використанням наступних методів: інформаційно-аналітичний метод, метод системного підходу, анамнестичний метод, метод описової статистики, метод описового аналізу, метод прогнозування.

Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів на території України

У статті виокремлено актуальну проблему визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів на території України – обставини, які унеможливлюють, чи ускладнюють таке виконання. Питання щодо визнання та виконання судових рішень іноземних держав в Україні сьогодні не втрачає своєї актуальності. Рішення іноземного суду визнається і виконується в Україні, якщо його визнання і виконання передбачено міжнародними договорами України. Рішення іноземного суду може бути примусово виконано в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили.

Особливості мотивування персоналу підприємств в умовах поглиблення міжнародного співробіництва

У статті визначено поняття «мотивування». Автори узагальнили сутність процесу мотивування, дослідили сучасні теорії мотивування працівників, та способи, якими їх можна використати в межах поглиблення міжнародної співпраці. З’ясовано, чому важливо досліджувати методи та системи, застосовувані для мотивації. Увагузосереджено на елементах, які відіграють роль у мотивуванні персоналу в умовах міжнародної співпраці. На основі аналізування літератури сформульовано основні рекомендації для сфери мотивування персоналу в компаніях, які займаються міжнародною діяльністю.

Міжнародне співробітництво України у сфері запобігання та протидії корупції

У статті виокремлено найбільш актуальну соціальну проблемою України, як і багатьох країн світу - запобігання та протидія корупції у всіх сферах функціонування влади на тлі співпраці з міжнародними організаціями.

У масовій свідомості формується думка, що корупційні злочини не завдають значної шкоди суспільству, тому певні верстви населення обирають не правові, а корупційні шляхи вирішення повсякденних проблем. Чесний чиновник часто не влаштовує ні населення загалом, ні підприємців як його найактивнішу частину.

Правова інтеграція України у площині глобалізаційного дискурсу

Інтеграційні процеси, що відбуваються у сучасному світі, призводять до розвитку
національної системи законодавства. Досліджуючи виникнення та еволюцію українського
законодавства, варто зауважити, що цей процес є тривалим і характеризується
конкретними етапами розвитку й становлення нашої держави. Впроваджуючи інтеграційні
процеси в країні, насамперед, необхідно керуватися тим, що кожна правова система певної
держави, яка обумовлюється системою національного законодавства, є унікальною.

Cпівробітництво Державної фіскальної служби України із внутрішньоєвропейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА)

Проаналізовано заходи щодо співпраці Державної фіскальної служби України (ДФС України) із Внутрішньоєвропейською організацією податкових адміністрацій (ІОТА). Охарактеризовано основні напрями співробітництва за останні роки, визначено, що дає членство ДФС України в ІОТА.