Окремі питання вчинення нотаріальних дій під час воєнного стану в Україні

Maksym Syrovatchenko. Separate issues of performing notarial deeds during marital state in Ukraine.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Київський національний університет внутрішніх справ

Анотація. В сучасних умовах дослідження нормативно-правової бази у сфері нотаріату є як ніколи актуальним. Це пов’язано з тим, що в умовах воєнного стану, нотаріат, як і інші структури, що представляють нашу державу, зазнали значних змін задля безпеки країни. Саме тому, метою даної статті стало дослідження окремих аспектів вчинення нотаріальних дій під час військового стану в Україні, що зосередило в собі дослідження розкриття питань законодавства, захисту прав громадян, ролі нотаріусів та їхніх обов’язків у період військового стану з таких питань як посвідчення документів, розірвання шлюбу, оформлення довіреностей, відчуження нерухомого майна, спадкування тощо. Для цього, в процесі написання, нами використовувались ряд методів дослідження, а саме методи філософського, загальнонаукового та спеціально-наукового рівня. Так, серед філософських методів наукового пізнання нами використовувались такі методи як метод діалектичного пізнання (що допомогло забезпечити об’єктивність, всебічність, конкретність і повноту дослідження), а також логічний метод (де основними прийомами якого є аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія, сходження від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного), тощо. Серед загальнонаукових методів нами використовувались такі методи як системного аналізу, цільовий, техніко-юридичний та порівняльно-правовий методи, що дозволили цілісно проаналізувати законодавчі положення, що зазнали змін в умовах воєнного часу в сфері нотаріату. При цьому, нами також використано такі спеціально-наукові методи як формально-догматичний (при аналізі зовнішніх форм права) та тлумачення права, які були необхідні для з’ясування змісту низки принципів і норм національного права, що сприяло виявленню певних закономірностей формування, функціонування та розвитку нотаріату в умовах війни. В результаті проведеного дослідження, нами визначено, що незважаючи на оновлення та прийняття низки нових нормативно-правових актів у сфері нотаріату, все ж наша держава зуміла вчасно інформувати нотаріусів щодо усіх внесених змін до законодавчих актів, що дозволяє забезпечувати в умовах війни в Україні безпеку не лише громадян України, а й їх прав та майна в сфері нотаріату, а також безпеку нотаріусів у сфері їх діяльності. Це дає нам підстави стверджувати, що Україна в міру надходження тих чи інших проблем, що зв’язані з війною в Україні, вживати всіх необхідних дій задля безпеки громадян України та врегульованої діяльності нотаріусів.

1. Kristieva, E. A. (2016) Osoblyvosti dotrymannia notarialnoi taiemnytsi v Ukraini [Peculiarities of observing notarial secrecy in Ukraine]. Pravova derzhava, 21. 282–285 [in Ukrainian].

2. Tymoshchuk, O. H. (2023, Kviten 13-14) Okremi aspekty derzhavnoho rehuliuvannia orhanizatsii notarialnoi diialnosti v Ukraini v umovakh voiennoho stanu [Certain aspects of state regulation of the organization of notarial activity in Ukraine under martial law]. Aktualni problemy prava, psykholohii ta pedahohiky v umovakh viiny, Bilotserkivskyi natsionalnyi ahrarnyiuniversytet sotsialno-humanitarnyi fakultet, Bila Tserkva, 23-25 [in Ukrainian]. 

3. Rezvorovych, K., Krasnikova, K. (2022, Kviten 29) Robota notariatu pid chas viiskovoho stanu [Notary work during martial law]. Diialnist derzhavnykh orhaniv v umovakh voiennoho stanu: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoho naukovo-praktychnoho onlain-seminaru, Kryvyi Rih, 362-364 [in Ukrainian]. 

4. Krakan, R. O. (2022, Hruden 16) Notarialni dii v umovakh voiennoho stanu [Notarial actions under martial law]. Tsyvilne sudochynstvo ta vykonavche provadzhennia v umovakh voiennoho stanu : materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. im. Yu. S. Chervonoho. Odesa: Feniks, 103-106 [in Ukrainian].

5. Spasova, K. I. (2022, Cherven 17) Rozirvannia shliubu v umovakh voiennoho stanu [Divorce under martial law]. Yevropeiskyi vybir Ukrainy, rozvytok nauky ta natsionalna bezpeka v realiiakh masshtabnoi viiskovoi ahresii ta hlobalnykh vyklykiv KhKhI stolittia» (do 25-richchia Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» ta 175-richchia Odeskoi shkoly prava) : u 2 t. : materialy Mizhnar.nauk.-prakt. konf,, Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka», T. 2. 653-655 [in Ukrainian].

6. Roman, D. (2022, Traven 13) Osoblyvosti diialnosti notariusiv v umovakh voiennoho stanu [Peculiarities of the activity of notaries in the conditions of martial law]. Naukovyi prostir: aktualni pytannia, dosiahnennia ta innovatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Khmelnytskyi. Mizhnarodnyi tsentr naukovykh doslidzhen. Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma, 224-226 [in Ukrainian].

7. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2022, Cherven 24). Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo notariatu ta derzhavnoi reiestratsii v umovakh voiennoho stanu [On making changes to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding notary and state registration under martial law]: Postanova (№ 719). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-2022-%D0%BF#Text(accessed 04.10.2023).

8. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2022, Liutyi 28). Deiaki pytannia notariatu v umovakh voiennoho stanu [Some issues of notary in the conditions of martial law]: Postanova (№ 164). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/164-2022-%D0%BF#Text(accessed 05.10.2023).

9. Ruda, O. A. (2022, Lystopad 11) Osoblyvosti notarialnoho posvidchennia dohovoriv shchodo vidchuzhennia nerukhomoho maina v umovakh voiennoho stanu Peculiarities of notarization of contracts on alienation of real estate under martial law. Aktualni problemy pryvatnoho prava v umovakh yevrointehratsiinykh protsesiv v Ukraini: zbirnyk tez dopovidei uchasnykiv naukovo-praktychnoho seminaru, Lviv: LvDUVS, 185-189 [in Ukrainian].

10. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2022, Kviten 19). Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo diialnosti notariusiv ta funktsionuvannia yedynykh ta derzhavnykh reiestriv, derzhatelem yakykh ye Ministerstvo yustytsii, v umovakh voiennoho stanu [On making changes to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine regarding the activities of notaries and the functioning of unified and state registers, the holder of which is the Ministry of Justice, in the conditions of martial law]: Postanova (№ 480). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/480-2022-%D0%BF#Text(accessed 05.10.2023).

11. Iliopol, I. M. (2022, Cherven 17) Deiaki osoblyvosti vchynennia notarialnykh dii shchodo tsinnoho maina v umovakh voiennoho stanu [Some features of performing notarial actions regarding valuable property under martial law]. Yevropeiskyi vybir Ukrainy, rozvytok nauky ta natsionalna bezpeka v realiiakh masshtabnoi viiskovoi ahresii ta hlobalnykh vyklykiv KhKhI stolittia» (do 25-richchia Natsionalnoho universytetu «Odeska yurydychna akademiia» ta 175-richchia Odeskoi shkoly prava) : u 2 t. : materialy Mizhnar.nauk.-prakt. konf., Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka», T. 2. 770-773 [in Ukrainian].

12. Verkhovna Rada Ukrainy. (1993, Veresen 02). Pro notariat [About the notary]: Zakon Ukrainy (№ 3425-XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text (accessed 06.10.2023).

13. Verkhovna Rada Ukrainy. (2003, Sichen 16). Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]: Zakon (№ 435-IV). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (accessed 04.10.2023).

14. Pysmennyi, O. (2023) Suchasni problemy instytutu notariatu v umovakh voiennoho stanu [Modern problems of the notary institution in the conditions of martial law]. Publichne pravo, 1 (49). 23-30. doi 10.32782/2306-9082/2023-49-3 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2306-9082/2023-49-3

15. Verkhovna Rada Ukrainy. (1996, Cherven 28). Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]: Zakon Ukrainy (№ 254k/96-VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

16. Fedorchuk, Yu. O. (2022, Hruden 16) Deiaki osoblyvosti vchynennia notarialnykh dii v umovakh voiennoho stanu [Some features of performing notarial acts in the conditions of martial law]. Tsyvilne sudochynstvo ta vykonavche provadzhennia v umovakh voiennoho stanu : materialy vseukr. nauk.-prakt. konf. im. Yu. S. Chervonoho. Odesa: Feniks, 174-150 [in Ukrainian].

17. Ministerstvo yustytsii Ukrainy. (2012, Liutyi 22). Pro zatverdzhennia Poriadku vchynennia notarialnykh dii notariusamy Ukrainy [On the approval of the Procedure for the performance of notarial acts by notaries of Ukraine]: Nakaz (№ 296/5). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#n677(accessed 07.10.2023).

18. Bobrichenko, V. V., Shcherbyna, Ye. M. (2022, Traven 13) Osoblyvosti diialnosti notariatu v umovakh voiennoho chasu[Peculiarities of notary activity in wartime conditions]. Naukovyi prostir: aktualni pytannia, dosiahnennia ta innovatsii: materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Khmelnytskyi, Mizhnarodnyi tsentr naukovykh doslidzhen, Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma, 193-195 [in Ukrainian]. 

19. Marchenko, O. V., Niehina, V. R. (2023) Problematyka vstupu v spadshchynu pid chas voiennoho stanu osobamy, shcho vyikhaly za mezhi Ukrainy [Issues of inheritance during martial law by persons who left Ukraine]. Dniprovskyi naukovyi chasopys publichnoho upravlinnia, psykholohii, prava, 3. 150-155. doi https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2023.3.24 [in Ukrainian].