Взаємодія інститутів громадянського суспільства та органів державної влади

Olena Romtsiv, Yuliia Rudnytska. Interaction between civil society institutions and government bodies.
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-10-number-3-39...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
студентка групи ПВ-31, Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»

Проаналізовано значення ефективної взаємодії інститутів громадського суспільства з органами державної влади, адже інститути громадянського суспільства забезпечують надання якісних та економічно ефективних соціальних послуг, організацію приватних осіб та юридичних осіб приватного права для самостійного задоволення їх інтересів без додаткових фінансових або адміністративних витрат з боку держави; поширення благодійництва та надання адресної й оперативної благодійної допомоги; участь в ухваленні рішень та забезпечення так більшої ефективності рішень з огляду на врахування інтересів різних соціальних груп.

Встановлено, що на сьогоднішній день ця взаємодія активно відбувається у декількох правових формах, а саме:  участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій діяльності держави; участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовній діяльності держави; участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній діяльності держави.

Визначено політико-правовий аспект права громадян на об’єднання, що обумовлено специфікою предмета конституційно-правового регулювання. Досліджено, що діяльність громадського об’єднання чи благодійної організації в Україні до і після початку повномасштабної війни загалом досить високо оцінюється представниками громадського сектору.

Охарактеризовано роль засобів масової інформації, що виступають одночасно і каналом вираження думки громадянського суспільства, засобом її формування та інструментом контролю громадськості за владою. З’ясовано, що сутність і специфіка ЗМІ розкривається через їх функції. Визначити функції ЗМІ означає розкрити роль, яку виконують ЗМІ як елемент соціальної системи. Війна спричинила появу в медійному просторі ситуацій та юридичних дилем, які досі були не актуальними. Зокрема, не вся інформація може бути вільно запитана та використана. Адже є й інформація з обмеженим доступом – таємна, конфіденційна, службова. В час дії воєнного стану особливо важливо дотримуватись «букви закону» і не публікувати тих даних, які можуть прямо чи опосередковано зашкодити безпеці держави та її громадян.

1.​Zarichnyi O. A. (2015) Vzaiemodiia derzhavy ta hromadianskoho suspilstva cherez instytuty uchasti hromadian v upravlinni derzhavnymy spravamy. [Interaction of the state and civil society through institutions of citizen participation in the management of state affairs]. Yevropeiski perspektyvy.. № 1. P. 48-51. [in Ukrainian].

2.​Ladychenko V. (2016) Problemy vzaiemodii derzhavy i hromadianskoho suspilstva. [Problems of interaction between the state and civil society]. Publichne pravo. № 4 (24). P. 18-25. [in Ukrainian].

3.​Lotiuk O. S. (2013) Osoblyvosti mekhanizmu konstytutsiino-pravovoho rehuliuvannia hromadianskoho suspilstva. [Peculiarities of the mechanism of constitutional and legal regulation of civil society]. Visnyk Vyshchoi rady yustytsii. № 1(13). P. 92-101. [in Ukrainian].

4.​Melnyk N. V. (2015) Vzaiemodiia instytutiv hromadianskoho suspilstva z orhanamy derzhavnoi vlady.[Interaction of civil society institutions with state authorities].Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. № 3. P. 17- 25. [in Ukrainian].

5.​ Pro hromadski obiednannia: Zakon Ukrainy vid 22.03.2012 № 4572-VI. [On public associations: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2013, № 1, st.1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (data zvernennia: 29.03.2023 r.). [in Ukrainian].

6.​ Hromadianske suspilstvo v umovakh viiny: Zvit za rezultatamy doslidzhennia. m. Kyiv, hruden 2022 - sichen 2023.[ Civil society in the conditions of war: a research report]. URL: http://surl.li/fhfqf (data zvernennia: 29.03.2023 r.). [in Ukrainian].

7.​Kovalchuk V. B., Ishchuk S. I. (2013) Hromadianske suspilstvo ta derzhavna vlada v protsesi demokratychnoi lehitymatsii: teoretyko-pravovi aspekty [Civil society and state power in the process of democratic legitimation: theoretical and legal aspects] : Monohrafiia / V. B. Kovalchuk, S. I. Ishchuk. Ostroh.  215 P. [in Ukrainian].

8.​Antoshyna I. V. (2022) Rol zasobiv masovoi informatsii u funktsionuvanni informatsiinoi vlady. [The role of mass media in the functioning of information power]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser.: Yurysprudentsiia. № 57. P. 4-7. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32841/2307-1745.2022.57.1

9.​Lipkan V. A. (2012) Systematyzatsiia informatsiinoho zakonodavstva Ukrainy [Systematization of information legislation of Ukraine] : monohrafiia / za zah. red. V. A. Lipkana. K. : FOP O. S. Lipkan. 304 P. [in Ukrainian].