Банківський контроль в Україні: проблеми реалізації та адаптація до міжнародних стандартів

Mariia Antsyferova, Iryna Batko "Banking control in Ukraine: problems of implementation and adaptation to international standards".

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University

У статті виявлено, що чинне національне законодавство України, на жаль, не має законодавчо регламентованого поняття «банківський контроль». Наукова доктрина багатоманітна і містить діаметрально різні трактування. Не претендуючи на повноту і надмірність аналізу існуючих поглядів на природу банківського контролю, ми сформулювати авторське визначення «банківського контролю». Встановлено, що вітчизняне банківське законодавство базується на «Базель І» за винятком поправки щодо включення ринкових ризиків від 1996 року.

Зауважено, що досвід зарубіжних країн свідчить про зміну підходів до здійснення банківського контролю. Це вже не просто контроль за дотриманням банками формальних показників, це перехід до принципів банківського контролю, визначених у міжнародних угодах «Базель II» та «Базель III», запровадження ризик-орієнтованого підходу, контроль якості на рівні самих банків.

Зроблено висновок, що впровадження в Україні ряду принципів Базеля II та Базеля III, лише зміцнить український банківський сектор в цілому за рахунок кращого розуміння і кількісної оцінки ризиків, підвищення якості корпоративного управління збільшення прозорості бізнесу.

 1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] vid 28.06.1996 roku № 254/96 VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996. № 30. P. 141. (Iz zminamy). [in Ukrainian].
 2. Savchenko L. A. Pravovi osnovy finansovoho kontroliu [Legal basis of financial control]: navch. posib. K.: Yurinkom Inter, 2008. 504 p. [in Ukrainian].
 3. Fomin H. F. Bankivske pravo Ukrainy [Banking law of Ukraine]: navch. posib. Kh.: Vyd-vo Khark. un-tu vnutr. sprav, 2008. 360 p. [in Ukrainian].
 4. Pasichnyk V. V. Bankivskyi nahliad: pravovi zasady ta problemy zdiisnennia [Banking supervision: legal principles and implementation problems.]. Bankivske pravo Ukrainy / pid zah. red. A. O. Selivanova. K.: In Yure, 2000. 340 p. [in Ukrainian].
 5. Savchenko L. A. Pravovi problemy finansovoho kontroliu v Ukraini [Legal problems of financial control in Ukraine]: monohrafiia. Irpin: Akad. derzh. podatkovoi sluzhby Ukrainy, 2001. 407 p. [in Ukrainian].
 6. Surzhynskyi M. Poniattia i sutnist bankivskoho rehuliuvannia ta bankivskoho nahliadu v Ukraini [Concept and essence of banking regulation and banking supervision in Ukraine]. Yurydychnyi zhurnal. 2004. № 8. P. 13–33. [in Ukrainian].
 7. Kovaliv M.V. Bankivske pravo Ukrainy [Banking law of Ukraine]: navch. posibn. / [Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Nazar T. Ya. ta in.]. Lviv : SPOLOM, 2023. 256 p. [in Ukrainian].
 8. Bankivske pravo [Banking law]: pidruchnyk /O. A. Kostiuchenko. K.: VD «Profesional», 2004. 544 p. [in Ukrainian].
 9. Tiutiunnyk R.M. Poniattia ta pryntsypy bankivskoho kontroliu v Ukraini [Concepts and principles of banking control in Ukraine]. Uchenыe zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia «Iurydycheskye nauky». Tom 24 (63). № 2. 2011. P. 166-172. [in Ukrainian].
 10. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [About the National Bank of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 № 679-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1999, № 29, st.238 [in Ukrainian].
 11.  Pro banky i bankivsku diialnist [About banks and banking activity]: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 № 2121-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2001, № 5-6, st.30. [in Ukrainian].
 12. Osnovni pryntsypy efektyvnoho bankivskoho nahliadu [Basic principles of effective banking supervision] (Osnovni Bazelski pryntsypy) / Robochyi variant perekladu ukrainskoiu movoiu. 117 s. URL: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=45216 (data zvernennia: 17.10.2023) [in Ukrainian].
 13. Onikiienko S.V. Bazelski uhody: protyrichchia rehuliuvannia [Basel Accords: Contradictions of Regulation]. Ekonomika ta derzhava. 2013. № 9. P. 29–31. [in Ukrainian].
 14. Bankivska systema Ukrainy: instytutsiini zminy ta innovatsii [Банківська система України: інституційні зміни та інновації]: kol. monohr. /[L.O. Prymostka, M.I. Dyba, I.V. Krasnova ta in.]; za zah. red. L.O. Prymostky. K.: KNEU, 2015. 434 p. [in Ukrainian].
 15. Zadneprovska S.P. Kontrol ta yoho vydy  u diialnosti suchasnoho banku [Control and its types in the activity of a modern bank]. Bankivski tekhnolohii. 2015, P. 5-11. [in Ukrainian].
 16. Mishchenko T.B. Otsinka suchasnoi systemy finansovoho kontroliu bankivskoi diialnosti v Ukraini [Evaluation of the modern system of financial control of banking activity in Ukraine]. URL https://core.ac.uk/download/pdf/55296149.pdf (data zvernennia: 18.10.2023) [in Ukrainian].
 17. Baha O.M. Perspektyvy zaprovadzhennia mizhnarodnykh standartiv «Bazel-III» dlia vitchyznianykh bankiv na osnovi mizhnarodnoho dosvidu [Prospects for the introduction of international standards "Basel-III" for domestic banks based on international experience]. Traektoryia nauky, Эlektronnыi nauchnыi zhurnal. 2016. № 4(9). P. 237-245. [in Ukrainian].
 18. Khorunzhyi D. Suchasni tendentsii vprovadzhennia polozhen Bazelia III [Modern trends in the implementation of the provisions of Basel III]. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy. 2015. №4. P. 60-65. [in Ukrainian].