Процесуальна діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції

Bortnyk N., Esimov S. "Procedural activity of the National police in the implementation of the control and supervision function"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено процесуальну діяльність Національної поліції при реалізації контрольно-наглядової функції. Розглянуто теоретичні аспекти здійснення контролю та нагляду у контексті адміністративно-процесуальної діяльності. Проаналізовано стадії контрольно-наглядового провадження, їх послідовність та зміст. Охарактеризовано стадію підготовки до проведення контрольно-наглядових заходів, стадію проведення зазначених заходів, стадію прийняття рішення, стадію перевірки виконання рішення. Здійснено аналіз контрольно-наглядового та наглядово-відновного провадження, які реалізуються за допомогою комплексу взаємопов’язаних процесуальних дій і процедур контрольного та наглядового характеру, спрямованих на попередження та припинення порушень обов’язкових вимог.
Підкреслено, що контрольно-наглядова процедура є базовим елементом структури контрольного процесу, має всі ознаки правової процедури, орієнтована на досягнення конкретного соціального результату. Діяльність складається з послідовних актів поведінки, внутрішньо структурована доцільними суспільними відносинами; володіє моделлю розвитку, попередньо встановленої на нормативному або індивідуальному рівні; ієрархічно побудована; знаходиться в динаміці розвитку; має службовий характер, виступає засобом реалізації суспільних відносин.
Встановлено, що родовим поняттям щодо поняття контрольно-наглядова процедура є адміністративна процедура, яка в законодавстві визначається як логічно відособлена послідовність адміністративних дій. Зроблено висновок про те, що контрольно-наглядова процедура закріплена нормами законодавства про державний контроль (нагляд) складається з актів поведінки, що послідовно змінюються, має модель розвитку і юридично фіксований результат, покликана впорядкувати процесуальні дії, які реалізуються посадовими особами контрольно-наглядових органів, надати їм форму процесуальних правил застосування матеріальних норм. Зауважено, що за допомогою контрольно-наглядових процедур посадові особи Національної поліції реалізують повноваження щодо здійснення функцій контролю та нагляду, а отже, контрольно-наглядова процедура є організаційно-правовою формою реалізації функцій контролю і нагляду, інструментом структуризації процесу прийняття і виконання управлінських рішень.

1. Bondarenko V. A., Pustova N. O. (2018). Osnovni funktsiyi derzhavnoho nahlyadu ta kontrolyu u sferi osvity v Ukrayini. [The main functions of state supervision and control in the field of education in Ukraine]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. № 3. P. 119–128. 2. Sukmanova O. (2019). Osoblyvosti vydiv administratyvnykh protsedur shchodo okhorony prava vlasnosti v Ukrayini. [Features of types of administrative procedures for the protection of property rights in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 3. P. 184–189. 3. Sushchenko D. V. (2018). Administratyvni protsedury v Ukrayini ta krayinakh Yevropy: porivnyalʹno-pravovyy aspekt [Administrative procedures in Ukraine and European countries: comparative legal aspect]: avtoref. dys. .. kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07, Zaporizhzhya. 22 p. 4. Shevchenko O. M. (2017). Protses kontrolyu v derzhavnomu upravlinni: teoretyko-metodolohichnyy aspekt. [The process of control in public administration: theoretical and methodological aspect.]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. № 4 (59). P. 1–7. 5. Kashulʹsʹka K. O. (2015). Aktualʹni problemy kontrolʹnoho provadzhennya u mihratsiyniy sferi.[Actual problems of control proceedings in the migration sphere]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya pravo. Vypusk 34. Tom 2. P. 91–97. 6. Kovaliv M. V. (2010). Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav Ukrayiny: navchalʹno-praktychnyy posibnyk.[Fundamentals of management in the bodies of internal affairs of Ukraine: a practical guide.] Lʹviv: Lʹvivsʹkyy derzhavnyy universytet vnutrishnikh sprav. 340 p. 7. Boyko A. V. (2019). Administratyvnyy protses ta administratyvna protsedura: zmist katehoriy ta yikh spivvidnoshennya (okremi aspekty dyskusiyi).[Administrative process and administrative procedure: the content of categories and their relationship (some aspects of the discussion).] Pravova pozytsiya. № 3 (24). P. 14–23.