Співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України

Skochylias-Pavliv O. "Related control and supervision in the activities of the ministry of internal affairs of Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”

Стаття присвячена дослідженню співвідношення контролю та нагляду в діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано основні підходи до визначення змісту понять «контроль» і «нагляд» у юридичній науці. Доведено, що якщо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, охорона правопорядку, забезпечення законності, громадської безпеки – це зміст правоохоронної функції держави, то контроль і нагляд – це методи, в результаті використання яких проявляється правоохоронна функція. До спеціальних органів, що здійснюють контрольну та наглядову діяльність, належить Міністерство внутрішніх справ України. Одне з основних завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України, забезпечення державного контролю (нагляду) у сфері внутрішніх справ. Сфера внутрішніх справ визначається через комплекс суспільних відносин, які пов’язані із захистом життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави від протиправних посягань, підтримкою, зміцненням громадського порядку та публічної безпеки. Запропоновано формування у системі органів Міністерства внутрішніх справ України таких умов, які б сприяли поступовому звуженню сфери контролю і оптимізації сфери нагляду задля підвищення ефективності діяльності зі захисту прав і законних інтересів громадян. Розглянуто діяльність суб’єктів контролю і нагляду системи Міністерства внутрішніх справ України за додержанням законодавства з точки зору організаційно-правового аспекту. Наголошено, що в процесуальному значенні контроль і нагляд у сфері внутрішніх справ – це зміст контрольного процесу, в якому першочергове значення набуває контрольна діяльність, а наглядова діяльність обумовлена контрольною, в чому проявляється дискурсивний характер контрольно-наглядової діяльності.

1. Pro ratyfikatsiiu Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storonny (2014). Zakon Ukrayiny vid 16.09.2014 r. № 1678-VII. [On the ratification of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 40. Р. 2021. 2. Kovaliv, M.V., Yesimov, S.S., Lozynskyi, Yu.R. (2018). Pravove rehuliuvannia pravookhoronnoi diialnosti. [Legal regulation of law enforcement activities]. Lviv: LvDUVS. [in Ukrainian]. 3. Melnyk, A.V. (2019). Administratyvno-pravovi zasady zdiisnennia nahliadu i kontroliu za dotrymanniam trudovoho zakonodavstva Ukrainy. [Administrative and legal principles of supervision and control over compliance with the labor legislation of Ukraine]. dys. … kand.. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Ternopil. [in Ukrainian]. 4. Bondarenko, V.A., Pustova, N.O. (2018). Osnovni funktsii derzhavnoho nahliadu ta kontroliu u sferi osvity v Ukraini. [Main functions of state supervision and control in the field of education in Ukraine]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna. № 3. Р. 119-128. [in Ukrainian]. 5. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 58 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen punktiv 3, 4, 5, 6 statti 9, punktiv 3, 4, 5 statti 10, pidpunktu h punktu 1 statti 24, punktu 3 statti 26 Zakonu Ukrainy «Pro orhanizatsiino-pravovi osnovy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu», punktu 10 statti 14, statti 33-1 Zakonu Ukrainy «Pro komitety Verkhovnoi Rady Ukrainy» (2010). Sprava № 16-rp/2010 vid 10.06.2010 r. [Decision of the Constitutional Court of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: http: // www.rada.gov.ua. (accessed 23.04.2020). 6. Bortnyk, N.P., Yesimov, S.S. (2017). Harmonizatsiia zakonodavstva Ukrainy i Yevropeiskoho Soiuzu pro administratyvnu vidpovidalnist u sferi trudovoi mihratsii. [Harmonization of the legislation of Ukraine and the European Union on administrative responsibility in the sphere of labor migration]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. № 861. Р. 232-241. [in Ukrainian]. 7. Bortnyk, N.P., Yesimov, S.S. (2016). Problemy normatyvno-pravovoho rehuliuvannia diialnosti Natsionalnoi politsii u sferi bezpeky dorozhnoho rukhu. [Problems of legal regulation of the activities of the National Police in the field of traffic safety]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Yurydychni nauky. № 837. Р. 29-36. [in Ukrainian]. 8. Polozhennia pro departament patrulnoi politsii (2015). Nakaz Natsionalnoi politsii Ukrainy vid 06.11.2015 r. № 73. [Regulations on the patrol police department: Law of Ukraine]. Retrieved from: http: // www.rada.gov.ua. (accessed 20.04.2020). (accessed 23.04.2020). 9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro terytorialnyi servisnyi tsentr Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy (2015). Nakaz MVS Ukrainy vid 29.12.2015 r. № 1646. [On approval of the Regulations on the territorial service center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: Law of Ukraine]. Retrieved from: http: // www.rada.gov.ua. (accessed 23.04.2020).