Правова політика щодо домашнього насильства в окремих етнонаціональних групах (на прикладі ромів)

Iryna Andrusiak "Legal policy regarding domestic violence in certain ethno-national groups (on the example of the roma)".

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена дослідженню правової проблеми домашнього насильства в окремих етнонаціональних групах на прикладі ромів через визначення особливостей статусу ромських жінок та подання пропозицій правового регулювання проблеми.

Доведено, що жінки ромської національної меншини є в особливій групі ризики стати жертвами домашнього насильства. Глибоко вкорінене у суспільні та культурні норми, домашнє насильство залишається однією з найактуальніших та складних проблем сучасності. Виокремлено такі характерні риси домашнього насильства в ромських групах, що зумовлено соціальними та культурно-ментальними чинниками життєдіяльності цієї національної меншини: ромські жінки можуть зазнавати насильства від широкої групи чоловіків всієї ромської громади; провокує домашнє насильство особливий спосіб ведення господарства, відсутність належної інфраструктури та побутових умов; роми залишаються однією з найбідніших груп сучасного суспільства, що є додатковим фактором домашнього насильства; для ромських жінок характерна перехресна дискримінацію (мультидискримінація) за кількома ознаками; соціальна відчуженість та ізоляція ромів зумовлює низький рівень освідченості, страх перед органами публічної влади, недовіру правоохоронній та судовій системі. 

Автором запропоновано зміни до законодавства. Зокрема оновлення національної Стратегії сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року. Запропоновано  визначити додаткову ціль №9, що полягає у подоланні проблеми домашнього насильства у ромських громадах та забезпечення гендерної нерівності жінок ромської національної меншини. Для виконання такої цілі запропоновано конкретні завдання,

У висновку зауважується, що боротьба з домашнім насильством є завданням кожного члена глобальної спільноти, оскільки тільки уніфіковані єдиноцентриські зусилля можуть створити умови для оптимального поєднання управлінських, правових, культурних, громадських інтересів у контексті їх інтеграції в суспільну реальність та подолання негативних соціальних проблем, що провокують девіантну поведінку.

1. Konventsiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasylstvu stosovno zhinok i domashnomu nasylstvu ta borotbu iz tsymy yavyshchamy: mizhnarodnyi dokument Rady Yevropyvid 11.05.2011 Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-11#Text [in Ukraine].

2. Milenković, N. (2018) Nowhere to turn: Gender-based violence against Roma women. Report of a field study of Roma communities in Albania, Montenegro and the former Yugoslav Republic of Macedonia. Retrieved from:https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/eurasia/Now... [in English].

3. Regional Roma Survey 2017: Country fact sheets Retrieved from:https://www.undp.org/eurasia/publications/regional-roma-survey-2017-coun... [in English].

4. Strategy for social inclusion of Roma men and women in the Republic of Serbia for the period 2016 - 2025, Official Gazette of RS, vol. 26/2016. [in English];

5. Chavkoska E. Brak na maloletny lytsa-sotsyoekonomsky y pravny aspekty (2017) Retrieved from: http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/magisterski/ElenaCavkovska_kic_fev1... [in Serbian].

6. Kozubik, M., van Dijk, J.P., Rac, I. (2020) Health Risks Related to Domestic Violence against Roma Women. Int J Environ Res Public Health. Sep 24;17(19):6992. doi: 10.3390/ijerph17196992. PMID: 32987921; PMCID: PMC7579367. [in English].

7. Roma at Glance: Bosnia and Herzegovina, UNDP and World Bank (2018) Retrieved fromhttps://erc.undp.org/evaluation/documents/download/16967 [in English].

8. 5 European Commission Communication (2020). A Union of equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation, COM(2020) 620 final, Brussels, 7 October 2020. [in English].

9. Stratehiia spryiannia realizatsii prav i mozhlyvostei osib, yaki nalezhat do romskoi natsionalnoi menshyny, v ukrainskomu suspilstvi na period do 2030 roku: skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 lypnia 2021 r. № 866-r URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2021-%D1%80#n10 [in Ukraine].