Домашне насильство: кримінально-правовий аспект

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Розглянуто питання  кримінально-правового аспекту домашнього насильства. Відзначено, що в багатьох країнах протягом тривалого часу насильство в сім’ї не вважалося правопорушенням, а розглядалось як форма належної поведінки. В 90-х рр. минулого століття помінялись кардинально погляди  щодо феномену насильства стосовно жінок, яке було визнано соціостатевою проблемою, в ході чого було відкрито нове її бачення в розрізі ґендерного права. Отже, проблематика ґендерної рівноваги та протидії дискримінації за статевою ознакою набула широкої популярності в усіх розвинених країнах світу. В результаті чого 20 грудня 1993 р. Генеральна Асамблея ООН ухвалила «Декларацію про викорінення насильства щодо жінок», в подальшому 1 серпня 2014 року набула чинності Конвенція Ради Європи «Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами», відома як Стамбульська конвенція.  Головною метою якої було проголошення захисту і підтримки жінок, які постраждали від усіх видів насилля та викорінення останнього в цілому. Проаналізовано, що дана проблема є характерною і для українського суспільства. Сьогодні подолання насилля в родині є одним із пріоритетних завдань правової держави, якою визнається й Україна

Україна підписала Стамбульську конвенцію 7 листопада 2011 року, проте тільки 20 червня 2022 року Верховна Рада підтримала ратифікацію цієї конвенції. Наприкінці  2017 року до КК України була введена ст. 126-1 КК України «Домашнє насильство» , яка набула чинності 1 січня 2019 року. У цій статті під домашнім насильством розуміється умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи. Відзначено, що законодавство України у сфері протидії домашньому насильству закріплює чотири форми насильства: фізичне, сексуальне, психологічне та економічне.  

Відповідно до чинного законодавства особи, які вчинили домашнє насильство, несуть кримінальну, адміністративну чи цивільно-правову відповідальність. Кримінальну відповідальність передбачено ст. 126-1 КК України «домашнє насильство», проте, проаналізувавши норми кримінального законодавства, ми дійшли висновку, що у КК України також передбачено кримінальну відповідальність за кримінальні правопорушення пов’язані з домашнім насильством іншими статтями.  Важливим кроком до запобігання домашньому насильству стало доповнення КК України розділом ХІІІ-1 «Обмежувальні заходи», який передбачає можливість застосування певних заходів в інтересах потерпілого від кримінального правопорушення, пов’язаного з домашнім насильством. Зроблено висновок, що внесення змін до КК України із запровадженням кримінальної відповідальності за домашнє насильство стало значним кроком щодо подолання проблеми домашнього насильства в країні, а ратифікація Стамбульської конвенції сприяє посиленню правового захисту постраждалих від насильства і забезпечить їм доступ до правосуддя.

1. Philosophical encyclopedic dictionary (2002). National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Philosophy named after H.S. Skovorody. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shynkaruk_Volodymyr/Filosofskyi_entsykloped...

2. Violence, concepts and types. URL: https://rtpl.com.ua/psiholog_mudr https://rtpl.com.ua/psiholog_mudr.

3. Actual problems of family violence: monograph (2021)/ Pertseva T.O., Ogorenko V.V., Kozhina H.M., Zelenska K.O., Nosov S.G., Teryoshina I.F., Gnenna O. .M., Mamchur O.Y., Timofeev R.M., Shornikov A.V.; in general ed. Prof. T.O. Pertseva and Prof. V.V. Ogorenko. Dnipro, - 188 p.

4. Appendix to the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated May 18, 2018 No. 1/11-5480

5. Prishchepa Ya. (January 14, 2022) "This does not only concern women." Experts spoke about domestic violence in Ukraine. URL: https://suspilne.media/197957-ce-stosuetsa-ne-lise-zinok-eksperti-rozpov...

6. Criminal Code of Ukraine dated 04/05/2001 No. 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

7. Yurkiv Ya.I. (2013) The essence and content of the social phenomenon "violence in the family" // Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University. Series "Pedagogy, social work". – Issue 27. – p. 234.

 

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-436-2022/domestic-violence-criminal-legal-aspect Soroka S. “Domestic violence: criminal-legal aspect.”