Сучасні тенденції цифровізації публічного адміністрування

Olha Skochylias-Pavliv, Yulia Lishchynska "Current trends of digitalization of public administration".

1
доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
2
Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація. Стаття присвячена дослідженню сучасних тенденцій цифровізації публічного адміністрування. Загалом позитивно оцінюється тенденція переведення сфери публічного адміністрування у цифровий формат, адже громадянам цифровізація спрощує комунікацію з владою та усуває корупційні ризики, а для держави цей процес означає оптимізацію та прозорість у діяльності. Розглянуто досвід Німеччини у сфері цифровізації публічного управління, який може стати орієнтиром та еталоном для подальшого розвитку цифровізації в Україні.

Важливим кроком у сфері цифровізації публічного адміністрування є запровадження в Україні системи «Custody Records», яка передбачає можливість забезпечення детальної фіксації всіх дій щодо затриманої особи.  Наголошено та тому, що запровадження  системи «Custody Records» має подвійну мету: по-перше, гарантувати належне поводження зі затриманими особами, по-друге, захистити права поліцейських, яких нерідко безпідставно звинувачують у неправомірних діях по відношенню до затриманої особи. Разом з тим експерти наголошують і на негативних моментах функціонування системи, як от, можливість порушення конфіденційності при спілкуванні затриманого із адвокатом, оскільки таке спілкування відбувається через прозоре скло за допомогою телефону і можливе прослуховування розмови. Крім того, повсюдна відеофіксація також не сприяє довірі затриманої особи захиснику і може розцінюватися як перешкоджання праву на отримання правової допомоги.

Звертається увага на необхідность проведення навчань, тренінгів для інспекторів з дотримання прав людини (Сustody Officer), які вносять всі дані щодо затриманої особи у електронну базу. Впровадження системи «Custody Records» в усіх ізоляторах тимчасового тримання та управліннях поліції вимагає збільшення кількості таких осіб, які повинні на належному рівні бути обізнаними з особливостями роботи з системою, оскільки саме вони являються основними суб’єктами забезпечення стандартів прав затриманих осіб.

1.  Savchenko O. S. (2022). Systematyzatsiia naukovykh pidkhodiv do poniattia «tsyfrovizatsiia u publichnomu upravlinni» [Systematization of scientific approaches to the concept of «digitalization in public administration»]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Publichne upravlinnia i administruvannia. № 2 (76). P. 72-76 [in Ukrainian].

2.  Fedorov M. (2021). Tsyfrovizatsiia – tse postupove peretvorennia usikh derzhavnykh posluh na zruchni onlain-servisy [Digitization is the gradual transformation of all government services into convenient online services]. Uriadovyi portal. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-cifrovizaciya-ce-postupove-p... (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].

3.  Kravchenko M. H. (2023). Standarty publichnoho administruvannia u sferi tsyfrovoi transformatsii: dosvid Ukrainy ta Nimechchyny [Standards of public administration in the field of digital transformation: the experience of Ukraine and Germany]. Kyivskyi yurydychnyi zhurnal. № 3. Р. 32–41 [in Ukrainian].

4.  Mintsyfra dopomozhe Estonii stvoryty zastosunok na bazi Dii (2022, September 2). Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Retrieved from: https://thedigital.gov.ua/news/mintsifra-dopomozhe-estonii-stvoriti-zast... (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].

 5. Zvit pro stan informatyzatsii ta vykonannia haluzevykh, rehionalnykh prohram, proektiv, robit z informatyzatsii, prohram, proektiv, robit z informatyzatsii orhaniv mistsevoho samovriaduvannia, zavdan, proektiv, robit z informatyzatsii Natsionalnoi prohramy informatyzatsii za 2022 rik (2022). Ministerstvo tsyfrovoi transformatsii Ukrainy. Retrieved from: https://cms.thedigital.gov.ua (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].

6.  U dvokh pidrozdilakh politsii Lvivshchyny zapratsiuvala systema «Custody Records» (2023, September 15). Lvivska oblasna viiskova administratsiia. Retrieved from: https://loda.gov.ua/news/78658 (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].

7.  Instruktsiia z formuvannia ta vedennia informatsiinoi pidsystemy «Custody Records» informatsiino-komunikatsiinoi systemy «Informatsiinyi portal Natsionalnoi politsii Ukrainy (2022, May 24): № 311 [Instructions for the formation and maintenance of the information subsystem «Custody Records» of the information and communication system "Information portal of the National Police of Ukraine]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0629-22#Text (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].

8.  Bezpalova O. I. (2020). Perspektyvni napriamky vprovadzhennia systemy «Custody Records» v osvitnii protses Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav [Prospective directions for the introduction of the Custody Records system into the educational process of the Kharkiv National University of Internal Affairs]. Shliakh uspikhu i perspektyvy rozvytku (do 26 richnytsi zasnuvannia Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav): materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Kharkiv, 20 lystopada 2020 r.). Kharkiv: KhNUVS, 2020. Р. 86-88 [in Ukrainian].

9.  Krapyvin Ye (2022, September 7). Custody Records: systema fiksatsii vsikh dii shchodo zatrymanoi osoby – stan normatyvnoho rehuliuvannia [Custody Records: a system for recording all actions regarding a detained person - the state of regulatory regulation]. Reanimatsiinyi paket reform. Retrieved from: https://rpr.org.ua/news/custody-records-systema-fiksatsii-vsikh-diy-shch... (accessed: 30.10.2023) [in Ukrainian].