Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення

Riaboshapko L., Yarmol L., Byshkevych Y. "State authorities and freedom of religion in the city of lviv: establishment,
development, discrimination, restoration"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”,
2
доцент кафедри теорії, історії та філософії права Національного університету “Львівська політехніка”
3
старший науковий співробітник Львівського історичного музею, відділу Музею історії Львова

Висвітлено політичну, історико-правову, конституційну проблематику державно-
церковних взаємин, значення духовних цінностей як об’єкта конституційно-правових
відносин, становлення та реалізацію законодавства про свободу віросповідання у м.
Львові.Підкреслено вагомість проведення Всеукраїнського православного Собору у м.
Києві 15 грудня 2018 року. Рішення Собору стало правовою підставою для створення
автокефальної помісної Православної Церкви. Наголошено, що тематика релігійно-правових відносин у м. Львові за різних
державних режимів була предметом аналізу багатьох науковців. Значний творчий
доробок внесли польські й австрійські вчені, а також радянські та українські науковці.
Констатовано, що у їх працях висвітлюються загальноісторичні події у місті Львові у
різні історичні періоди, а також подано аналіз законодавства у сфері свободи
віросповідання.Розкрито діяльність різних органів державної влади на території України в аспекті
забезпечення чи порушення прав громадян на свободу віросповідання у м. Львові. Мова
йде про статус релігійних норм у м. Львові під час входження міста до складу Галицько-
Волинського королівства, Королівства Польського (Речi Посполитої), Австрійської
монархії (Австро-Угорської імперії), ЗУНР, Республіки Польща, УРСР, III Рейху,
України. З широким використанням фактологічного матеріалу охарактеризовано стан
реалізації релігійних прав віруючих різного віросповідання (православних, католиків,
апостольців, іудеїв) у місті Львові в різні історичні періоди. Відображено діалог органів
місцевого самоврядування та органів державної влади у м. Львові з інституціями
громадянського суспільства. Такий діалог дозволяє врегулювати періодичні політико-
правові конфлікти на релігійному ґрунті, а відтак – реалізувати конституційне
законодавство про свободу совісті та віросповідання.
Ключові слова: державна влада, свобода віросповідання, національні громади,
релігійні права, конституційне законодавство, м. Львів.

1. Medunytsia Yu. U svoii khati – svoia pravda y tserkva. [In your house your truth and your
church].Uriadovyi kurier. 2018. 18 hrudnia. № 239. P. 2. 2. Zymorovych B. Potriinyi Lviv[Triple Lviv]./vidp. red.
O. Shyshka. Lviv: Tsentr Yevropy, 2002. 222 p. 3. Historya stołecznego królewstw Galicyi i Lodomeryi miasta
Lwowa od założenia jego aż do czasów terażniejszych.[The history of the centennial kingdom of Galicia and
Lodomeria of the city of Lviv from its foundation to our times].Przez I. Chodynickiego. Zakonu Karmelitów. Lwów:
Nakład Bogusława Pfaffa, 1829. 466 p. 4. Zubrytskyi D. Khronika mista Lvova[Chronicle of the city of Lviv] /nauk.
red.: Ya. Dashkevych, R. Shust. Lviv: Tsentr Yevropy, 2002. 601 p. 5. Czołowski A. Lwów w obrazach. Przeszłoś i
terażniejszość. Historja miasta Lwowa od założenia do roku 1600.[Lviv in paintings. Past and present. History of
Lviv from its foundation until 1600]. Lwów, 1925. 20 p. 6. Badecki K. Lwów w obrazach. Przeszłoś i terażniejszość.
Lwowskie zbiory naukowe i muzealnie.[Lviv in paintings. Past and present. Lviv scientific and museum collections].
Lwów, 1932. 27 p. 7. Kapral M. Pryvilei natsionalnykh hromad mista Lvova (XIV – XVIII st.).[Privileges of Lviv
national communities (XIV - XVIII centuries)]. Lviv: Tsentr Yevropy, 2000. 575 p. 8. Hoshko T. Z istorii
mahdeburzkoho prava u Lvovi: Lviv. Istorychni narysy[From the History of Magdeburg Law in Lviv: Lviv. Basic
Essays]. /uporiadn. Ya. Isaievych ta in. Lviv: Misioner, 1996. 100 p. 9. Melamed V. Evrey vo Lvove. [Jews in Lviv].
Державна влада і свобода віросповідання у місті Львові: становлення, розвиток, дискримінація, відновлення
Lvov: Tekop, 1994. 268 p. 10 Shyshka O. Nashe misto Lviv.[Our city Lviv]. T. 1. Lviv: Tsentr Yevropy, 2000. 191 p.
11. Mohytych R. Rozvytok kniazhoho Lvova.[Development of princely Lviv]. Halytska brama. 1996. № 12. P. 6–7.
12. Istoriia Lvova u trokh tomakh. [History of Lviv in three volumes]. T. 3. / red. kol.: Ya. Isaievych,
M. Lytvyn, O. Shyshka ta in. Lviv: Tsentr Yevropy, 2007. 575 p. 13. Hlembotska H. Virmenski prokhody po
Lvovu.[Armenian passages in Lviv]. Halytska brama. 1996. № 21-22. P. 4–7. 14. Narysy z istorii ta kultury yevreiv
Ukrainy[Essays on the history and culture of the Jews of Ukraine] / za red.: Finberh L., Liubchenko V. Kyiv: Dukh i
Litera, 2005. 440 p. 15. Manthey Christine und Fred. Festliche Höhenpunkte im Deutsches Jahrkreis. Berlin, 1995.
222 p. 16. Tsolner E. Istoriia Avstrii.[History of Austria]. Lviv: Litopys, 2001. 706 p. 17. Tsentralnyi derzhavnyi
istorychnyi arkhiv Ukrainy. m. Lviv, [Central State Historical Archives of Ukraine. L’viv], f. 581, op. 1, spr. 140, ark.
3. 18. Święto miasta Lwowa. [Lviv’s festival]. Chwila. 1930. 9 wrzesnia. № 4116. P. 3. 19. Vidnovlennia
Ukrainskoi Derzhavy v 1941 rotsi. Novi dokumenty y materialy[Restoration of the Ukrainian state in 1941. New
documents and materials] / red. kol.: A. Haidamakha, V. Serhiichuk ta in. Kyiv: Ukrainska Vydavnycha Spilka, 2001.
198 p. 20 Lutskyi I. Khrystyianstvo yak svitohliadne dzherelo Ukrainskoi derzhavy i prava[Christianity as a
worldview source of the Ukrainian state and law]. Ivano-Frankivsk: Misto NV, 2012. 468 p. 21. Arkhivnyi viddil
Lvivskoi miskoi rady, [Archive department of Lviv city council], f. R-6, op. 2, spr. 4151, ark. 85-86.