Кооперативна офіцерська колонія у Львові

SA.
2015;
: сс. 160 - 170
Authors: 

Садовська Е. Я.

Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка, Інститут історії архітектури і консервації пам’яток

У Львові, у Галицькому районі міста, при новопрокладених паралельно до головної магістралі вул. Зеленої вулицях Черешневій і Офіцерській виникло в 1923-1931 роках нове кооперативне поселення – т.зв. Офіцерська колонія. Складалося воно з мурованих двоповерхових спарених будинків. Проектантами будинків були: професор Львівської політехніки, архітектор Тадей Врубель, а також архітектори Владислав Лімберген, Вітольд Якімовскі і Роман Вельпель. Поселення запроектовано як комплекс будинків із облаштованими присадибними ділянками, що стало втіленням бачення професора Львівської політехніки Ігнасія Дрекслера міста-саду в малому масштабі.

1.Lewicki J. Ogrody, czereśnie i kwiaty czyli przyroda, tradycja i piękna architektura. Osiedle domów oficerskich we Lwowie // Architektura znaczeń. Studia ofiarowane profesorowi Zbigniewowi Bani w 65 rocznicę urodzin i 40 lecie pracy pedagogicznej, red. A. S. Czyż, J. Nowiński, M. Wiraszka. – Warszawa, 2011. – S. 198–207.

2. Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie, Ossolineum, Wroclaw, 1997.

3. Sadowska E. J. Ignacy Drexler, Professor of the Lviv Polytechnic (18781930) // Creative urbanism: to THE 100TH ANNIVERSARY OF THE URBAN PLANNING EDUCATION AT LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY (Edited by: Bohdan Cherkes and Halyna Petryshyn). – Lviv: Published hоusе by Lviv Polytechnik, 2014. – S. 26–36.

4. Czyżewski A. Trzewia Lewiatana. Miasta-ogrody i narodziny przedmieścia kulturalnego. Sir Ebenezer Howard, Miasta ogrody przyszłości. Pierwszy przekład na język polski, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, 2009;

5. Rudolf Z. Fundusz imienia Howarda,”Architektura i Budownictwo”, t. 5: 1929, nr 3–4, S. 94–100.

6. Czyżewski A. Ochrona ptaków i budowniczowie. Prolegomena do współczesnych dziejów urbanistyki w Polsce, ”Polska Sztuka Ludowa”, t. XLVIII: 1994. – z. 3–4. – S. 71–79.

7. Drexler I. Miasta ogrodowe //”Czasopismo Techniczne”. – 1912. – S. 306–308, 317–321, 331–336;

8. Drexler I. Odbudowanie miast i wsi na ziemi naszej. – Lwów, Warszawa, Kraków, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im.Ossolińskich, 1921. – S. 64, ryc. 24 – schemat promieniowego układu miasta ogrodowego, reprint, Lublin 2008;

9. Drexler I.Szerokość jezdni w ulicach miejskich // Skład Główny w księgarniach Zakładu Narodowego im.Ossolińskich, Lwów-Warszawa-Poznań, 1928.

10. Czerner O. Lwów na dawnej rycinie i planie, przypis– S. 16, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław- Warszawa-Kraków, 1997;

11. Wiśniewski M. Między nowoczesnością a swojskością – konkurs na plan Wielkiego Krakowa oraz Wystawa Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym a poszukiwania nowej wizji miasta // Wielki Kraków, red. M. Bochenek, seria Kraków w dziejach narodu, Kraków. – 2011. – S. 19–34.

12. Pawłowski K. Początki polskiej nowoczesnej myśli urbanistycznej // Sztuka około 1900: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków, grudzień, 1967, P.W.N. – Warszawa. – 1969. – S .76.

13. Mściwujewski A. Drexler Ignacy Tadeusz Marian, Polski Słownik Biograficzny, t.5 (1939–1946). S. 375–376;

14. Wiórkiewicz H. Pamiątki rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie. Dar Jadwigi Kern-Bałaty, ”Niepodległość i Pamięć “Czasopismo Humanistyczne Muzeum Niepodległości w Warszawie, R. XX: 2013, nr 3–4 (43–44). – S. 305–367 (testament Ignacego Drexlera).

15. Drexler I. Szerokość jezdni w ulicach miejskich, op. cit;

16. Idem. Odbudowanie wsi i miast,op.cit. – S. 72, ryc. 28;

17. Lwów 1934– 1939. Drogi rozwojowe gospodarki miejskiej. Nakładem Zarządu Miejskiego Królewskiego Stołecznego Miasta Lwowa, – Lwów, 1939.

18. D. Czaja, Spór o model etnologicznej interpretacji, ”Prace Etnograficzne” z. 27 red. prof. A. Zambrzycka-Kunachowicz .”Zeszyty Naukowe UniwersytetuJagiellońskiego” CMLXXIV, Nakładem      Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 1990. – S. 21–22;

19.Pichurko U., Krywoszewa D., Czurylyk J. Cytadel, “Wisnyk” Ukrzachidprojektrestawracija, nr 5. – S. 3–10;

20. Żegota Pauli, Starożytności galicyjskie, reprint, 2010.

21. Sadowska E. J. Badania ośrodka krakowskiego dotyczące etnografii miasta, ”Materiały do etnografii miasta” red. A. Stawarz, Żyrardow, 1992. – S. 60–66.

22. Wyczawski H. E., Murawiec W.F. Święty Jan z Dukli, Wydawnictwo Calvarianum, Częstochowa, 2013;

23. D. Godzik OFM, A. Sitnik OFM, M. Okoński OFM, Idę do Ciebie Janie, Wydawnictwo Zet Wrocław-Dukla, 2014.

24. Drexler I. Odbudowanie wsi i miast, op.cit. s.140.

25.  M.  Kanior  OSB,  Jacek  Święty  Dominikanin,  Oficyna  Artystyczna  Astriaia,  Kraków,  2007.

26.A. Trojanowski, ”Ut libri vivimus” wspomnienie patriotyczne, ”Cracovia Leopolis” 2006, nr 4.

27. T. Lypka, Architekt Eugeniusz Czerwiński i ewolucja kierunków artystycznych w architekturze Lwowa lat dwudziestych XX wieku, ”Halicka Brama” 2005http://lwow.home.pl/brama/czerwinski/czerwinski.html