Методи пожвавлення громадського простору на прикладі воркшопу з ревіталізації площі Митної у Львові

SA.
2015;
: сс. 125 - 132
Authors: 

Криворучко, О. Ю.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурного проектування

У статті йдеться про воркшоп як інструмент впливу на функціонування громадського простору в міському середовищі. Визначено його функції, засоби та результати, до яких він приводить. Розглянуто приклад воркшопу з ревіталізації площі Митної у Львові.

1. Зитте К. Художественные основы градостроительства / К. Зитте. – М.: Стройиздат, 1993. – 255 с.

2. Lynch Kevin. The image of the city. Cambridge Mass.: Technology Press, 1960.

3, Гейль Я. Города для людей / Я. Гейль. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с.

4. Charles Montgomery. Happy city. Transforming our lives through urban design. – New York.: Farrar, Straus and Giroux, 2013.

5. Lars Gemzoe. Quality for people. A set of quality criteria for the design of pedestrian places and networks – with people in mind // Walk21-VII, “The next steps”, The 7-th International Conference on Walking and Liveable Communities, October 23-25 2006, Melboume, Australia.

6. Jacobs, Jane. The death and life of great American cities. New York: Random House, 1961.

7. Francis Tibbalds. Making People-Friendly Towns: improving the public environment in towns and cities. – London: Spon, 2001.

8. Бевз М. Урбаністичні трансформації центральної частини міста Львова у ХІХ-ХХ ст. // Архітектура Галичини ХІХ–ХХ століть. (Львів: ДУЛП, 1994. – С. 51–68).

9. Рибчинський О. Ринкові площі як головний публічний простір Галицького міста / О. Рибчинський // Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. – К.: КНУБА, 2009. – Вип. 33. – С. 364–370.

10,Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації: автореф. дис... д-ра арх.: 18.00.01 / Б. С. Черкес. – К., 2006. –с.

11. Гаврилюк І. В. Принципи та прийоми організації міських площ західноєвропейських міст (на прикладі міст Нідерландів) / І. В. Гаврилюк, О. П. Олійник // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / відп. ред. М. М. Дьомін. – К.: КНУБА, 2010. – Вип. 27. – с.  –  С.  5–14. 

12.  Режим  доступу:  http://uk.wikipedia.org/wiki/  Площа_Митна_(Львів). http://uk.wikipedia.org/wiki/ Музей_ сакральної_барокової_скульптури_Пінзеля. 14. Вуйцик В. С., Зустріч зі Львовом / В. С. Вуйцик, Р. М. Липка. – Л.: Каменяр, 1987. 28 с., С. 7.