Формування риторико-комунікативної компетентності судового оратора

Skovronskyy D.
"Formation of rhetorical and communicative competences of a court speaker"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Динамічні зміни сьогодення знаходять свій прояв в перерозподілі ролей суб’єкта і об’єкта комунікації в контексті зростання їхніх професійних знань. Тому в умовах сучасної інформаційної культури освітня парадигма трансформації інформації також істотно видозмінюється. Зовнішнє вираження професійної культури юриста проявляється в його риторико-комунікативній культурі. У ній також відображається весь соціокультурний досвід, який поєднує в собі складові спеціалізованого і буденного

1. Vladimirov L. E. Posobie dlja ugolovnoj zashhity [Criminal defense allowance]. Sankt-Peterburg.1911. 230 p.[ in Russian]. 2. PerelmanCh., Olbrechts – TytecaL. The New Rhetoric. ATreatiseonArgumentation. NotreDame . London, 1969. 256 р. [in English]. 3. Gil’ti K. Otkrytie tajny oratorskogo iskusstva [Discovering the secrets of oratory]. Sankt-Peterburg., 1901 [ in Russian]. 4. Sagach G. M. Poxval`ne krasnomovstvo: Prakty`chny`j posibny`k dlya vchy`teliv, studentiv sered. ta vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv [Laudatory redness]. Kyiv: IZMN, 1996. 156 p. [in Ukrainian]. 5. Ciceron Mark Tullij. Tri traktata ob oratorskom iskusstve [Three treatises on oratory]. Moscow: Nauka, 1972. 471 p. [ in Russian]. 6. Macz`ko L. I., Macz`ko O. M. Ry`tory`ka: Navchal`ny`j posibny`k [Rhetoric]. Kyiv.: Vy`shha shkola, 2003. 311p. [in Ukrainian]. 7. Kolotilova N. A. Ry`tory`ka. Navch. posibny`k [Rhetoric]. Kyiv.: Centr uchbovoyi literatury` 2007. 232 p .[in Ukrainian]. 8. Aristotel’. Ritorika // Antichnye ritoriki / Pod red. A. A. Taho – Godi [Rhetoric // Antique Rhetoric]. Moscow: MGU, 1978. 352 p. [ in Russian]. 9. Ushy`ns`ky`j K. D. Vy`brani pedagogichni tvory`: V 2 t. T. 1. Teorety`chni problemy` pedagogiky` / Za red. O. I. Piskunova [ Theoretical problems and pedagogics]. Kyiv: Radyans`ka shkola, 1983. 488 p. [in Ukrainian].