Особливості правової аргументації у комунікативній практиці юриста: деякі аспекти

O. Chornobaі «Features of the legal argumentation in thecommunicative practice of lawyers: some aspects»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Відповідно до загальновизнаних теоретичних уявлень про сутність правової аргументації та її значення у практичній юридичній діяльності, викладених у вітчизняній науковій літературі, з’ясовується низка особливостей аргументаційного процесу, пов’язаного з юридичною комунікативною практикою. Наголошено на тому, що ефективність правової аргументації значною мірою залежить від того, наскільки повноцінно й глибоко пізнавально осмислив суб’єкт права філософську природу правової аргументації, оволодів основними базовими поняттями, засобами, прийомами, правилами її, а також на основі цих знань усвідомив, що прагматизм правової аргументації узалежнений від таких різних за онтичним статусом чинників формування об’єкції (передбачення), як переконання, обґрунтування, мотивації тощо, завдяки яким можливо уникати комунікативних ускладнень в аргументуванні. 

1. Filosofs`ky`j ency`klopedy`chny`j slovny`k [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] / red. kol. : V. I. Shy`nkaruk (golova redkolegiyi) ta in. Kyiv : Abry`s, 2002. 744 p. 
2. Dudash T. Pravova argumentaciya : stan ta perspekty`vy` doslidzhennya [Legal reasoning: status and prospects of study] / 
T. Dudash // Visny`k L`vivs`kogo universy`tetu. Seriya yury`dy`chna. 2016. Vol. 62. pp. 3–13. 
3. Kozyubra M. I. Teoriya yury`dy`chnoyi argumentaciyi : stanovlennya, stan ta perspekty`vy` u vitchy`znyanij yury`sprudenciyi [The theory of legal reasoning: establishment, status and prospects of national law] / M. I. Kozyubra // Naukovi zapy`sky` NaUKMA. Yury`dy`chni nauky`. 2012. Vol. 129. – pp. 3–10.
4. Kuznyeczov V. I. Filosofiya prava. Istoriya ta suchasnist` [The philosophy of law. Past and present] : navch. posibny`k / V. I. Kuznyeczov. – Kyiv : BD “Sty`los”; PCz “Fomant”, 2003. 382 p. 
5. Bacevy`ch F. S. Filosofiya movy`. Istoriya lingvofilosofs`ky`x uchen` [The philosophy of language. History of linguophilosophical student] : pidruchny`k / F. S. Bacevy`ch. 2-ge vy`d., stereoty`p. Kyiv : VCz “Akademiya”, 2011. 240 p. 
6. Chornobaj O. L. Argumentaty`vna prakty`ka v yury`dy`chnij diyal`nosti : naukova problema j mozhly`vosti yiyi vy`rishennya [Argumentative practice in legal activities, scientific problem and its possible solution] / O. L. Chornobaj // Yury`dy`chna nauka. 2015. No 8. pp. 15–19. 
7. Cenko M. B. Osoby`stisna zrilist` yury`sta [Personal maturity of lawyer] / M. B. Cenko // Visny`k NU “Yury`dy`chna akademiya Ukrayiny` imeni Yaroslava Mudrogo”. Seriya : filosofiya. 2016. No 4 (31). 
pp. 150–160. 
8. Vely`ky`j ency`klopedy`chny`j yury`dy`chny`j slovny`k [Great Encyclopedic Dictionary of Law] / za red. Yu. S. Shemshuchenka. 2-ge vy`d., pereroblene i dopovnene. Kyiv : Yury`dy`chna dumka, 2012. 1020 p. 
9. Zagnitko A. P. Slovny`k suchasnoyi lingvisty`ky` : ponyattya i terminy` [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms] : u 4 t. T. 2 / A. P. Zagnitko. Donecz`k : DonNU, 2012. 350 p. 
10. Dudash T. Pravova argumentaciya : do py`tannya pro zagal`ne ponyattya [Legal reasoning: the question of the general concept] / T. Dudash // Pravo Ukrayiny`. 2016. No 8. pp. 99–106.  
11. Lyashenko R. D. Pry`roda pravovoyi argumentaciyi [The nature of the legal argument] / R.D. Lyashenko // Visny`k Zaporoz`kogo nacional`nogo universy`tetu. Yury`dy`chni nauky`. 2012. No 4(1). pp. 21–27. 
12. Xvorostyankina A. V. Yury`dy`chna argumentaciya v anglo-saksons`kij ta ry`ms`ko-germans`kij pravovy`x sy`stemax : metodologichni zasady` porivnyal`nogo analizu [Legal arguments in the Anglo-Saxon and Roman-Germanic legal systems: methodological principles of comparative analysis] / 
A. V. Xvorostyankina // Naukovi zapy`sky` NaUKMA. Yury`dy`chni nauky`. 2012. Vol. 129. pp. 16–19. 
13. Rabinovy`ch P. M. Pravova argumentaciya : termino-ponyattyevy`j instrumentarij doslidzhennya [Legal reasoning: the term-concept toolkit study] / P. M. Rabinovy`ch, T. I. Dudash // Visny`k NAPrN Ukrayiny`. 2016. No 2(85). pp. 8–20.