Доктринальні підходи до інтерпретації бюджетних правовідносин

Blikhar M. "Doctrinal approaches to interpretation of budget legal relations"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано доктринальні підходи до інтерпретації бюджетних правовідносин. Розроблено авторське визначення бюджетних правовідносини як суспільних відносин, врегульованих бюджетно-правовими нормами, що виникають, змінюються та припиняються у сфері бюджетної діяльності органів публічної влади (при цьому одні з них тривають у межах бюджетного року, а інші – у межах бюджетного циклу); суб’єкти яких реалізують надані їм правомочності щодо розподілу, перерозподілу чи витрачання фінансових ресурсів держави, акумульованих в окремих бюджетах, що складають бюджетну систему держави, та які забезпечуються державним примусом. Проаналізовано бюджетні правовідносини як форму реалізації публічних інтересів, на основі чого сучасна правова наука розглядає їх як публічно-правові відносини. Бюджетні норми закріплюють права й обов’язки учасників бюджетних відносин, надають бюджетним відносинам офіційного характеру, що захищається державою із застосуванням її імперативно-владних повноважень. Бюджетні правовідносини є наслідком правового регулювання державою суспільних відносин у бюджетній сфері через надання їм юридичної форми. Розглянуто правові норми, що регламентують бюджетні відносини, виокремили матеріальні та процесуальні норми бюджетного права, які відрізняються за змістом. Відтак, бюджетні матеріальні норми закріплюють структуру бюджетної системи України, визначають перелік доходів і видатків та порядок їх розподілу між бюджетами, а, також, повноваження суб’єктів правовідносин у сфері бюджетної діяльності. Бюджетні процесуальні норми визначають порядок «життєвого циклу» бюджету – від складання та розгляду проекту бюджету до його затвердження і виконання, а, також, складання, розгляду і затвердження звіту про виконання бюджету. Врешті відзначено, що правове регулювання бюджетних правовідносин полягає в тому, що законодавець, визначаючи пріоритети реалізації публічних інтересів, закріплює, стимулює та забезпечує вольову поведінку суб’єктів цих відносин, або обмежує забезпечення відповідних інтересів, що більш властиво бюджетному праву.

1.Aktualni pytannya nauky finansovogo prava [Topical issues in the science of financial law] (2010): monografiya; za red. M. P. Kucheryavenka. Xarkiv: Pravo [in Ukrainian]. 2.Blixar, M. M. (2016). Subyektyvnyj sklad byudzhetnyx pravovidnosyn, shho stosuyutsya investycijnoyi diyalnosti [The subjective composition of the budgetary relationships that relate to investment activity]. Istoryko-pravovyj chasopys: naukovyj zhurnal. № 1 (7). P. 87–91. [in Ukrainian]. 3.Borbych, I. (2008). Normatyvno-pravovi vidnosyny mizh uchasnykamy byudzhetnogo procesu: ponyattya, perspektyvy rozvytku [Legal relations between participants of the budget process: concepts, prospects for development]. Pidpryyemnycztvo gospodarstvo i pravo. № 3. Р. 72–73. [in Ukrainian]. 4.Denisenko, V. V. (2005). Osobennosti bjudzhetnyh pravootnoshenij: vzgljad administrativista [Features of budget relations: the view of the administrator]. Jurist-pravoved. № 4. Р. 3–8. [in Russian]. 5.Kroxina, Yu. A. (2010). Bjudzhetnoe pravo Rossii [Russian budget law]: uchebnik. Moskva: Yurajt. [in Russian]. 6.Markush, M. A. (2012). Okrema dumka suddi Konstytucijnogo Sudu Ukrayiny stosovno rishennya Konstytucijnogo Sudu Ukrayiny u spravi za konstytucijnym podannyam pravlinnya Pensijnogo fondu Ukrayiny shhodo oficijnogo tlumachennya polozhen statti 1, chastyn pershoyi, drugoyi, tretoyi statti 95, chastyny drugoyi statti 96, punktiv 2, 3, 6 statti 116, chastyny drugoyi statti 124, chastyny pershoyi statti 129 Konstytuciyi Ukrayiny, punktu 5 chastyny pershoyi statti 4 Byudzhetnogo kodeksu Ukrayiny, punktu 2 chastyny pershoyi statti 9 Kodeksu administratyvnogo sudochynstva Ukrayiny v systemnomu zvyazku z okremymy polozhennyamy Konstytuciyi Ukrayiny vid 25 sichnya 2012 r. № 3-rp/2012. [Separate Opinion of a Judge of the Constitutional Court of Ukraine on the Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the Case on the Constitutional Submission of the Board of the Pension Fund of Ukraine on the Official Interpretation of the Provisions of Article 1, Part One, Second, Third Article 95, Part Two of Article 96, Paragraphs 2, 3, 6 of Article 116, part two of Article 124, part one of Article 129 of the Constitution of Ukraine, paragraph 5 of part one of Article 4 of the Budget Code of Ukraine, paragraph 2 of part one of Article 9 of the Code of Administrative Judiciary of Ukraine in systematic connection with individual olozhennyamy Constitution of Ukraine on January 25, 2012 r. number 3-rp/2012.]. Retrieved from: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=168063 (accessed 24.04.2020). [in Ukrainian]. 7.Muzyka-Stefanchuk, O. A. (2011). Organy publichnoyi vlady yak subyekty byudzhetnyx pravovidnosyn [Public authorities as subjects of budgetary relations]: monografiya. Xmelnyczkyj: XUUP. [in Ukrainian]. 8.Orlyuk, O. P. (2010). Finansove pravo. Akademichnyj kurs [Finance law. Academic course]: pidruchnyk. Kyyiv: Yurinkom Inter. [in Ukrainian]. 9.Popel, L. A. (2011). Byudzhetni investyciyi yak skladova investycij realnogo sektoru ekonomiky [Budget investments as a component of real sector investments]. Visnyk Xmelnyczkogo nacionalnogo universytetu. № 2. Р. 205–209. [in Ukrainian]. 10.Pro investycijnu diyalnist [About investment activity]: Zakon Ukrayiny vid 18.09.1991 r. № 1560-XII. Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (accessed 24.04.2020). [in Ukrainian]. 11.Finansove pravo [Finance law] (2019): pidruchnyk; za red. M. P. Kucheryavenka, O. O. Dmytryk. Xarkiv: Pravo. [in Ukrainian]. 12.Foksha, L. V. (2008). Byudzhet miscevogo samovryaduvannya yak finansovo-pravova kategoriya [Local government budget as a financial and legal category]. Visnyk Xarkivskogo nacionalnogo universytetu vnutrishnix sprav. № 40. Р. 226–230. [in Ukrainian]. 13.Cypkin, S. D. (1983). Finansovo-pravovye instituty, ih rol' v sovershenstvovanii finansovoj dejatel'nosti sovetskogo gosudarstva [Financial and legal institutions, their role in improving the financial activities of the Soviet state]. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta. [in Russian]. 14.Chernadchuk, V. D. (2011). Byudzhetni pravovidnosyny v Ukrayini: ponyattya, klasyfikaciya ta osoblyvosti struktury [Budget relations in Ukraine: concepts, classification and features of structure]: monografiya. Sumy: Universyt. kn. [in Ukrainian].