ЗАКОНИ, ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ МИСЛЕННЯ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ ОЛЕКСАНДРА КУЛЬЧИЦЬКОГО

Andrusiak I. "Laws, forms and methods of thinking in scientific papers olexander kulchytsky"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/laws-f...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Логіка - одна з найдавніших наук. Про неї говоримо, як про мистецтво висловлювання та аргументації. Той, хто опанує цю науку, зможе ефективно реалізовувати власні цілі шляхом здобуття нових знань та продукування власних ідей. Вміння критично оцінювати висловлювання опонентів та надання належної ваги аргументам респондентів дозволять не піддаватися тиску комерційних ЗМІ, обіцянкам політиків тощо. Міркування та аргументація є важливими об’єктами логічних досліджень. Логіка як наука класифікує міркування та конкретизує типи аргументації. Це дозволяє оцінити їхню раціональність та описати типові помилки в міркуваннях і аргументах. Міркування можуть бути правильними або містити помилки. Що є джерелом таких помилок і як їх уникати? На ці та інші запитання знайдемо відповіді детально проаналізувавши наукову спадщину Олександра Кульчицького - українського філософа, громадського та культурно-освітнього діяча (1895 – 1980). В статті досліджується творчість О. Кульчицького в галузі науки логіки. Проаналізовано підходи вченого до трактування форм мислення, зокрема, структуру понять та класифікацію суджень. Окремої уваги заслуговують міркування вченого щодо методологічних зауважень до окремих наук, зокрема, бачення права в системі гуманітарних наук. Проаналізовано праці дослідників наукової спадщини О. Кульчицького. Виявлено прогалини у відомостях про видатних вчених українців в навчальних виданнях, які стосуються науки логіки.

1.Konversʹkyy A. YE. (2008). Lohika: Pidruchnyk dlya studentiv yurydychnykh fakulʹtetiv [Logic: A textbook for law students] K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury. 304 p.

2. Zherebkin V.YE. (2008). Lohika: Pidruchnyk [Logic: Textbook] 10-te vyd. ster. K.: T-vo «Znannya», KOO. 255 р.

3. Karamysheva N.V. (2011). Lohika (teoretychna i prykladna): navchalʹnyy posibnyk [Logic (theoretical and applied): textbook]. K.: Znannya. 455 р.

4. Dutsyak I.Z. (2010). Lohika: Pidruchnyk [Logic: Textbook] K.: Znannya, 406 р.

5. Ryashko V.I. (2009). Lohika: navchalʹnyy posibnyk [Logic: a textbook] K.: Tsentr uchbovoyi literatury. 328 р.

6. Sumarkova L.M. (2011). Оsnovy lohiky: navchalʹnyy posibnyk dlya yurydychnykh vuziv [Fundamentals of logic: a textbook for law schools] Odesa : Feniks. 236 р.

7. Harasymiv T.Z. & Harasymiv O.I., Ryashko O.V. (2017). Yurydychna lohika: navchalʹno-metodychnyy posibnyk [Legal logic: a textbook] Lʹviv: SPOLOM. 608 р.

8. Kulʹchytsʹkyy O. (1995). Osnovy filosofiyi i filosofichnykh nauk [Fundamentals of philosophy and philosophical sciences] Myunkhen; Lʹviv. 164 р.

9. Sinkha Suriya Praksh. (1996). Yurisprudentsiya. Filosofiya prava. Kratkiy kurs [Jurisprudence. Philosophy of Law. Short course] M.: Izdatel'skiy tsentr «Akademiya». 304 р.

10. Karasʹ A. (1995). Filosofiya Oleksandra Kulʹchytsʹkoho [Philosophy of Alexander Kulchytsky] Myunkhen; Lʹviv. 164 р.

11. Zholʹ K.K. (1992). Vstup do suchasnoyi lohiky: Navch. Posibnyk [Introduction to Modern Logic: A Textbook] K.: Vyshcha shkola. 128 р.

12. Kopylenko O.L. Bohachova O.V. Zakonoproektuvannya. (2010). [Legal technique]. K.: Referat. 176 р.

13. David R. & Zhofrre-Spinozi K. (1998). Osnovnyye pravovyye sistemy sovremennosti [Basic legal systems of our time] M.: Mezhdunar. Otnosheniya. 400 р.

14. Sabadukha V.O. (2013). Ideyi personalizmu v ukrayinsʹkiy filosofsʹkiy ta souialʹno-politychniy dumtsi [Ideas of personalism in Ukrainian philosophical and socio-political thought] Visnyk NAU. Seriya: Filosofiya. Kulʹturolohiya. № 2 (18). URL: https://core.ac.uk/download/pdf/296360065.pdf

15. Mytrovych K. (1985). Profesor Kulʹchytsʹkyy mizh namy [Professor Kulchytsky between us] Myunkhen; Paryzh. Р. 5 – 14.