Інструментальна основа механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки

Sirant M. "Instrumental basis of the mechanism of administrative and legal regulation of environmental security"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена дослідженню інструментальної основи механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, що є частиною загального правового механізму, метою якого є екологічна безпека. Зазначено, що механізм забезпечення екологічної безпеки є складним комплексним утворенням, що включає сукупність організаційних, економічних і правових засобів.
Інструментальну основу механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в Україні складають відповідні методи та форми. Проаналізовано теоретичні підходи до класифікації методів і форм у сфері що досліджується. Розглянуто контрольно-наглядові інструменти (державний контроль і нагляд використання, охорони та відтворення природних ресурсів, моніторинг навколишнього середовища, нормативи, ліміти, правила, інструкції, регламенти) адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, заходи превенції та профілактики адміністративних правопорушень в екологічній сфері. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки.
Науковим проблемам правового забезпечення екологічної безпеки у дослідницькій діяльності приділяли увагу українські вчені: В. Б. Авер’янов, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, Ю. В. Дубко, Т. О. Коломоєць, В. В. Конопльов, В. В. Костицький, С. О. Кузніченко, О. І. Нікітенко, Г. С. Поліщук та інші. Водночас, адаптація національного законодавства до вимог Європейського Союзу показує, що деякі з проблемних питань зазначеної теми залишились не висвітленими. Метою статті є інструментальна основа механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки.

1. Marych Kn. (2018). Meta ta zavdannya administratyvno-pravovoho mekhanizmu zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky v Ukrayini. [The purpose and objectives of the administrative and legal mechanism for ensuring environmental safety in Ukraine]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 10. P. 118-121. 2. Yevstihnyeyev A. S. (2019). Problemy pravovoho zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky u sferi spetsialʹnoho pryrodokorystuvannya v Ukrayini.[ Problems of legal security of ecological safety in the field of special nature management in Ukraine] . dys. ... d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.06. Kyiv, 434 p. [in Ukrainian]. 3. Horodetsʹka I. A. (2019). Administratyvno-pravove rehulyuvannya okhorony, vykorystannya i vidtvorennya tvarynnoho svitu Ukrayiny. [Administrative and legal regulation of protection, use and reproduction of wildlife of Ukraine]. avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Dnipro, 42 p. [in Ukrainian]. 4. Yesimov S. S., Hurkovsʹkyy M. P. (2016). Osnovni formy ta metody diyalʹnosti politsiyi u sferi zabezpechennya konstytutsiynykh prav i svobod lyudyny ta hromadyanyna v Ukrayini. [Basic forms and methods of police activity in the field of ensuring the constitutional rights and freedoms of human and citizen in Ukraine]. Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna. № 4. P.171-186. 5. Kovaliv M. V. (2010). Osnovy upravlinnya v orhanakh vnutrishnikh sprav: navchalʹnyy posibnyk. [Management basics in the Internal Affairs: a textbook ]Lʹviv: LʹvDUVS, 329 p. [in Ukrainian]. 6. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynsʹkyy YU. R. (2018). Pravove rehulyuvannya pravookhoronnoyi diyalʹnosti: navchalʹnyy posibnyk. [Legal regulation of law enforcement: a textbook] Lʹviv: LʹvDUVS, 323 p. [in Ukrainian]. 7. Pro okhoronu navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrayiny vid 25.06.1991 r. № 1264-ХII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1991. № 45. P. 546. 8. Slyvka M. M. (2018). Vzayemodiya subʺyektiv okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha (administratyvno-pravovyy aspekt). [Interaction of environmental actors (administrative-legal aspect)] dys. … kand.. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Lʹviv, 214 p. . [in Ukrainian]. 9. Pro Natsionalʹnu politsiyu : Zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. № 580-VIII / Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. № 40-41. P. 379.