методи

ІСНУЮЧІ ПІДХОДИ У РЕВІТАЛІЗАЦІЇ САКРАЛЬНИХ СПОРУД ТА КОМПЛЕКСІВ

Сакральні об’єкти несуть важливу роль, як символів ідентичності та традицій. Зазначається, що внаслідок змін у суспільстві та технологічного прогресу багато з цих будівель стають під загрозою занедбання та знищення. Стаття присвячена дослідженню різних підходів до ревіталізації сакральних об'єктів, вказуючи на їхню роль у збереженні культурної спадщини та створенні активних центрів для різних верств суспільства.

Методи тактичного планування: cутність та типологія у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств

У статті досліджено сутність та основні результати впровадження циркулярної економіки (економічної системи замкненого циклу), розглянуто планування у системі циркулярних бізнес-моделей, що поділяється на стратегічне і тактичне. Досліджуючи етапи стратегічного планування, вказано на місце методів тактичного планування у системі циркулярних бізнес-моделей підприємств.

Трансформація функціонально-методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій

Розглянуто актуальні питання об’єктивної необхідності трансформації функціонально- методичних підходів до управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Визначено функції управління персоналом в умовах диджиталізації. Розкрито методи управління персоналом в умовах інтеграції виробництва і мережевих інформаційних технологій. Охарактеризовано основні виклики сучасності та нові завдання управління персоналом. Відзначено переваги системи інформаційного забезпечення управління персоналом.

ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИЩЕННЯ АЛЕБАСТРУ (НА ПРИКЛАДІ ХРЕСТИЛЬНИЦІ З ЦЕРКВИ УСПІННЯ БОГОРОДИЦІ, ЛЬВІВ)

Алебастрова хрестильниця з Успенської церкви у Львові, передана на
реставрацію в 2019 р. Впродовж тривалого часу виконувала функцію клумби, була
побілена вапняним розчином декілька разів. У статті представлено результати
петрографічних і термічних аналізів алебастру з чаші хрестильниці. Виконано
експериментальні дослідження з впливу на алебастр різного роду засобів для
розчистки та ефективність цих засобів у процесі видалення забруднень.
Охарактеризовано стан збереженості об’єкту і на основі проведених досліджень

Можливості використання аудиту як інструменту маркетингового контролю: на прикладі польського та українського підприємств

Стаття присвячена питанням маркетингового контролю. Мета — показати на основі проаналізованих підприємств можливості фактичного використання маркетингового аудиту як інструменту стратегічного контролю маркетингу. В якості відправної точки для висновків було зроблено посилання на обговорення в літературі поглядів про маркетинговий аудит (їх можна розглядати як моделі концептуального, структурного або процесного характеру) та внутрішній аудит.

Теоретико-методичні засади управління ризиками страхових компаній

Висвітлено основі теоретичні та методичні засади управління ризиками страхових компаній в Україні. Досліджено динаміку та особливості розвитку страхового ринку, визначені основні тенденції. Проаналізовано етапи формування комплексних страхових систем управління ризиками, встановлено, що система управління ризиками страхових організацій передбачає ідентифікацію і специфікацію ризиків, визначення цілей і методів управління ризиками, формування і розвиток операційної системи управління ризиками.

Інструментальна основа механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки

Стаття присвячена дослідженню інструментальної основи механізму адміністративно-правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, що є частиною загального правового механізму, метою якого є екологічна безпека. Зазначено, що механізм забезпечення екологічної безпеки є складним комплексним утворенням, що включає сукупність організаційних, економічних і правових засобів.

Кримінологічні аспекти діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх

Проведено кримінологічний аналіз діяльності суб’єктів індивідуальної профілак- тики корисливих злочинів неповнолітніх. Виокремлено ключові ознаки таких суб’єктів, наведено їх класифікацію. Розглянуто методи діяльності спеціальних суб’єктів індивіду- альної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх. Наголошується на важли- вості використання методу переконання. Систематизовано форми діяльності суб’єктів індивідуальної профілактики корисливих злочинів неповнолітніх за особливостями наданих повноважень.

Чинники психологічного впливу заголовків львівських газет «Високий Замок», «Експрес», «Ратуша»

Визначено психологічний вплив заголовків газет як приховану, неусвідомлену зміну установок, намірів, уявлень, оцінок читачів. Сутністю психологічного впливу заголовка газети є проникнення у психіку реципієнтів, щоб вони придбали газету, прочитали її матеріали, змінили свої погляди, мотиви, установки.

HANDLING THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY WASTE IN UKRAINE AND THE UA

The prospects of the pharmaceutical industry development are closely connected with scientific and technological progress. In Ukraine, handling hazardous medical waste is an open question. The rapid development of pharmacy in recent years has created and increased the possibility of the generation and accumulation of pharmaceutical waste at the enterprises and in the environment. Only a few enterprises deal with medical waste disposal. Medical waste recyclingrequires an extremely high level of attention and carriesgreat risks associated with handling this medical waste.