Юридичні факти в структурі предмету правоохоронної діяльності

Автори:
1
асистент кафедри теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”,

У статті проводиться аналіз юридичних фактів предмету правоохоронної діяльності, який є комплексним, багатоаспектним, тому не дивно, що він ґрунтовно вивчається такими теоретичними науками як теорія держави та права, філософія права, а також спеціальними дисциплінами як судові та правоохоронні органи України, оперативно-розшукова діяльність, кримінальне право, кримінально-виконавче право та іншими. Дана стаття присвячена методологічним, теоретико-правовим і прикладним проблемам юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності.
Дослідження юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності зумовлена і тим, що, по-перше, в сучасних умовах виникає потреба теоретичного осмислення юридичних фактів у сфері здійснення правоохоронної діяльності з урахуванням змін, які відбулися в процесуальних, матеріальних галузях права та судовій практиці; по-друге, відсутні спеціальні теоретичні розробки, присвячені юридичним фактам у правоохоронній діяльності; по-третє, у правозастосовній практиці існують труднощі в інтерпретації підстав та моменту виникнення відповідних відносин, прав та обов’язків громадян; по-четверте, підстави виникнення правоохоронних правовідносин передбачені нормами різних галузей законодавства, що свідчить не тільки про багатоманіття класифікацій юридичних фактів, але й про відповідне багатоманіття інтересів суб’єктів правоохоронних відносин.
Проблема дослідження поняття і змісту правоохоронної діяльності сягає тих часів, коли виникає потреба в праві як регуляторі суспільних відносин, коли охорону інтересів окремих індивідів та суспільства в цілому взяла на себе держава. В процесі застосування правових норм суб’єкти правоохоронної діяльності аналізуючи обставини справи уважно вивчають характер волевиявлення особи. Характерним для правоохоронної діяльності є розподіл юридичних фактів із врахуванням класифікації юридичних актів суб’єктів правоохорони на дві великі групи: акти суб’єктів правоохоронної діяльності публічного права та акти суб’єктів правоохоронної діяльності приватного права.

1.Spy`ry`n V.F. (2005). Glavnaya cel` – formy`rovany`e u cheloveka celostnogo noosfernogo soznany`ya. [Life Safety in the 21st Century: V International Symposium]. Dnepropetrovsk. P. 17-19. 2. Pro zagal`ny`j vijs`kovy`j obov'yazok i vijs`kovu sluzhbu: Zakon Ukrayiny` v redakciyi vid 18 chervnya 1999 r. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. 1999. # 33. P. 270. 3. Pro miliciyu: Zakon Ukrayins`koyi RSR vid 20 grudnya 1990 roku. Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayins`koyi RSR. 1991. # 4. P. 20. 4. Murashy`n O.G. (2000). Acts of direct democracy, their system and classification. [Visny`k Akademiyi pravovy`x nauk Ukrayiny`]. # 1. P.61-68. 5. Mel`ny`k M.I., Xavronyuk M.I. (2000). Sud ta inshi pravooxoronni organy`. Pravooxoronna diyal`nist`: zakony` i komentari: Navchal`ny`j posibny`k. K.: Atika. 512 p. 6. Aleksandrov Yu.V. , Anty`pov V.I. , Volod`ko M.V. (2004). Kry`minal`ne pravo Ukrayiny`. Zagal`na chasty`na: [Criminal law of Ukraine. Common part:] Pidruchny`k. Vy`d. 3-tye, pererobl. ta dopov. Za red. M.I. Mel`ny`ka, V.A. Kly`menka. K.: Yury`dy`chna dumka. 352 p. 7. Korkunov N.M. (2003). Lekcy`y` po obshhej teory`y` prava. SPb.: Y`zd. «Yury`dy`chesky`j centr Press». 430 p. 8. Kel`man M.S., Murashy`n O.G. (2002). Zagal`na teoriya prava: [General theory of law:] Pidruchny`k. K.: Kondor. 353 p. 9. Stepanenko Yu.V. (2003). Ponyaty`e y` soderzhany`e pravooxrany`tel`noj deyatel`nosty`. [The oncept and content of law enforcement]. Rossy`jsky`j sledovatel`. #8. P. 20-28.

Korneliuk Y. "Legal facts in the structure of a law enforcement activity" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-2020/legal-facts-structure-law-enforcement-activity