Визначення впливу еліти на процеси державотворення сучасної України

Kristinyak M. "Determination of elite influence on the processes of state formation of modern Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права

У статті визначено, що управлінська еліта здійснює важливу роль у формуванні і розвитку держави загалом, адже поєднює в собі владні функції значну матеріальну базу і наділені управлінські можливості. Таким чином, визначено, що від правильності дії залежить розвиток держави або ж її занепад, внаслідок чого нижче на основі цього визначено її ключові проблеми діяльності, вплив на розвиток процесів країни, внаслідок чого запропоновано ключові засади головною метою яких є удосконалення процесів управління державою. Визначено, що існують певні політичні, економічні та соціальні суперечності, що існують в сучасній державі щодо діяльності та розвитку управлінської еліти та як наслідок її вагомого впливу на процес формування і розвитку України потребують загалом глибшого теоретичного дослідження у звꞌязку із різноманітними сучасними політико-економічними змінами, які впливають на процес управління державою в умовах глобалізації і трансформації українського суспільства і держави загалом шляхом комплекснішого вивчення і узагальнення різноманітних наукових поглядів з метою пошуку об'єктивності рузультатів дослідження. Отож, предметом дослідження стала українська еліта, як головний субꞌєкт процесу державотворення. Визначено, що існуючі наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема, праці які присв'ячені розвитку і пратичній діяльності української еліти в історичних та сучасних етапах розвитку держави недостньо уваги присвꞌячено засадам щодо вдосконалення роботи управлінців з урахуванням сучасного розвитку держави. Отож, концепція дослідження основана на аналізі існуючих теоретичних положень стосовно сучасної діяльності управлянської еліти в контексті соціально-економічних змін, відповідно до того у процесі наукового пошуку є досліджені положення щодо фактичного впливу та ролі еліти, зокрема, управлінської в контексті сучасного процесу розвитку держави де визначено, що процеси розвитку і утвердження будь-якої держави повꞌязані із фактичною діяльністю управлінської еліти, як одного з важливих субꞌєктів державотворення та спроможності забезпечити процес ефективного управління країною в умовах політичних і соціально-економічних змін і трансформацій і у звязку з цим запропоновані основні засади щодо поліпшення її роботи

1. Halchynskyi А. (2011), Liberalizm: uroky dlia Ukrainy: nauk.-popul. ese [Liberalism: lessons for Ukraine: popular science. essay] / A. S. Halchynskyi. – K.: Lybid, Кyiv/ Ukraina, 288. 2. Dziuba I. (2003), Na elitu nadiisia, a sam ne ploshai [Rely on the elite, and do not be bad] / I. Dziuba // Nats. bezpeka i oborona. - 2003. - № 9. Ukraina, 34-36. 3. Popadiuk N. I. (2011), Suspilno-politychni peredumovy transformatsii derzhavno-upravlinskoi elity Ukrainy [Socio-political preconditions for the transformation of the state and administrative elite of Ukraine] [Elektronnyi resurs] / N. I. Popadiuk // Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. № 2. – Rezhym dostupu do zhurn. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DUTP/2011-2/ 4. Lopushynskyi I. P. (2010), Formuvannia ukrainskoi politykoupravlinskoi elity: suchasnyi pohliad na problemu [Formation of the Ukrainian political management elite: a modern view of the problem] / I. P. Lopushynskyi // Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr. – Kh. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», № 1 (37). – S. 22–30 5. Shchokin H. (2002), Kontseptsiia sotsialnoho rozvytku: vysnovky dlia Ukrainy [The concept of social development: conclusions for Ukraine] / Heorhii Shchokin // Silski visti. 27 hrud. Ukraina, 3–4. 6. Fesenko V. (2006), Vitchyzniana politychna elita u konteksti „proektu Ukraina” [Domestic political elite in the context of the “Ukraine project”] [Elektronnyi resurs] / V. Fesenko // U poshukakh vtrachenykh elit. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys„I”. Lviv, № 45. Rezhym dostupu: http://www.ji.lviv.ua/n45texts/fesenko.htm. 7. Fromm Э. (2008), Ymet yly bыt / Э. Fromm. – M: AST Moskva, 448. 8. David M. (2002), «Social Psychology», 7th ed. P. 392. 9. Stanley (1974), Obedience to Authority.An Experimental View. – London: Tavistock Publications Ltd., 239.