Сім'я в системі ризиків правової соціалізації

Paruta O. "Family in the system of risks of legal socialization"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-20...

Автори:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, National University “Lviv Polytechnic”

До завдань теорії правової соціалізації належить дослідження цілісного процесу становлення особистості. Вирішення означеного завдання ускладнюється необхідністю осмислення проблем та ризиків правової соціалізації і необхідністю подальшого вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо їх попередження та подолання.
Поняття ризику є багатоплановим. Проблема ризиків сьогодні широко дискутується в наукових колах при оцінці міжнародної, економічної, соціальної, правової, фінансової та інших сфер державної діяльності. В науковій літературі вживаються різні похідні ризику, залежно від сфери застосування та глибини наукового аналізу загрози.
В суперечливих умовах становлення нашої молодої держави потребуємо ефективного управління суспільними ризиками. Розвиток методології управління ризиками дозволить вдосконалювати стратегію правової соціалізації громадян в Україні. Нині очевидним є брак цілеспрямованої активної державної діяльності, яка була б скерованою на зменшення впливу як прогнозованих негативних, так і стихійних антисоціальних чинників та активних протидій правовій соціалізації.
Особистість людини формується не сама по собі, а під впливом суспільства, яке відіграє вирішальну роль у її вихованні. Не менш важливою від державної є роль малих соціальних груп, у яких особа взаємодіє з іншими людьми. Це сім’я, шкільний клас, релігійні організації тощо. В нашій статті ми наголошуємо на значенні найближчого оточення людини в процесі правової соціалізації, адже на первинному рівні проблеми правової соціалізації особи виникають як правило вже в її найближчому оточенні, - в межах сім'ї, посеред друзів чи ровесників.
В сучасному світі чимало сімей, де батьки сприяють формуванню у дітей моделей девіантної поведінки, і як наслідок, такі сім'ї стають вагомим фактором соціопатогенезу особистості. В нашому дослідженні сім’ю розглянуто як одне з основних джерел збереження культурних і духовних цінностей, адже саме сім'я є тим інститутом правової соціалізації, через який можуть закладатися основи як толерантного соціального життя, так і традиції беззаконня та насильства.

1. Alieksieienko, T. (2007). Sotsializatsiia osobystosti: mozhlyvosti y ryzyky (sotsialno-pedahohichnyi aspekt) [Socialization of the individual: opportunities and risks]: naukovo-metodychnyi posibnyk. Kyiv: Vydavnytstvo "Pedahohichna dumka", 2007. 152 s. S.5. [in Ukrainian]. 2. Hryshchuk, D.H. (2020). Akmeolohichnyi pidkhid yak stratehichnyi oriientyr hromadianskoi sotsializatsii molodi [Acmeological approach as a strategic landmark of civic socialization of youth]. Materialy naukovoi konferentsii "Mizhhaluzevi dysputy: dynamika ta rozvytok suchasnykh naukovykh doslidzhen" (10 lypnia 2020 roku). Tom 2. Vinnytsia. S. 57-59. [in Ukrainian]. 3. Knysh, A.V. (2017). Osoblyvosti roboty fakhivtsiv sotsialnoi sfery z neblahopoluchnymy simiamy [Features of the work of social workers with disadvantaged families]. Studentskyi naukovyi vymir sotsialno-pedahohichnykh problem sohodennia: zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Nizhyn, 26 kvitnia 2017 r.). Nizhyn : NDU im. M.Hoholia, 2017. 261 s. [in Ukrainian]. 4. Matsuliak, M. (2010). Neblahopoluchni simi yak chynnyk nehatyvnoi sotsializatsii u suspilstvi nepovnolitnikh [Disadvantaged families as a factor of negative socialization in the society of minors]. Problemy suchasnoi psykholohii. №8. 2010. S. 682-691. [in Ukrainian]. 5. Maksymova, N.Iu. (2017). Typolohiia simei, yaki potrebuiut sotsialno-psykholohichnoi dopomohy [Typology of families in need of socio-psychological assistance]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Psykholohiia. Pedahohika. Sotsialna robota. №1. 2017. S. 45-51. [in Ukrainian]. 6. Makhmadaminova, H.A. (2006). Sotsializatsiia nepovnolitnikh u sotsialno neblahopoluchnykh simiakh [Socialization of minors in socially disadvantaged families]. Avtoref. dysertatsii kandydata sotsiolohichnykh nauk. K.: Instytut sotsiolohii, 2006. 16s. [in Ukrainian]. 7. Polinkevych, V. (2020). Osoblyvosti sotsialnoho zhyttia neblahopoluchnykh simei [Features of the social life of disadvantaged families]. Zbirnyk tez dopovidei IV Mizhnarodnoi studentskoi naukovoi konferentsii "Pravova systema Ukrainy v umovakh yevropeiskoi intehratsii: pohliad studentskoi molodi" (15 travnia 2020 roku). Ternopil: Ternopilskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet: Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr "Ekonomichna dumka TNEU", 480 s. [in Ukrainian]. 8. Raievska, Ya.M. (2011). Fenomen dystantnoi simi ta yii vplyv na osobystist pidlitka [The phenomenon of a distant family and its impact on the personality of the adolescent]. Problemy suchasnoi psykholohii. № 13. 2011. S. 280-290. [in Ukrainian]. 9. Somkina, I.S. (2011). Osoblyvosti vplyvu neblahopoluchnoi simi na sotsializatsiiu dytyny [Features of the influence of a troubled family on the socialization of the child]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. №4 (215). 2011. S. 74-85. [in Ukrainian].