Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах

Paruta O. "The critical view on the legal socialization: sublimated slavery or the problem of authoritarian subbmition of a person in non-democratic states"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
Institute of Jurisprudence and Psychology, National University “Lviv Polytechnic”
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано взаємозв'язок авторитаризму та правової соціалізації. Поняття "правова соціалізація особистості" є міждисциплінарним, тому в нашій статті ми розглянемо його насамперед з позицій права, психології та педагогіки. Як правило, аналіз правової соціалізації стосується позитивного впливу держави та суспільства, створення умов для кращого засвоєння суспільно-правового досвіду, норм і правил співіснування людей розвиває позитивні цінності. На противагу цьому ми намагаємось дослідити адаптаційні особливості авторитаризму з його авторитарним підпорядкуванням та агресією. Насамперед виникла ідея щоб описати соціальне навчання, засноване на авторитарних психологічних процесах з високим рівнем співпраці людей у групі. Наші припущення щодо негативного впливу авторитаризму на різноманіття поглядів людей виправдалися. Авторитарний режим може бути описаний соціальною дискримінацією, що лежить в його основі. Тому він зазвичай сприймається як соціально проблематичний. Ми досліджували взаємозв'язок між авторитаризмом та правовою ідентичністю, правовою свідомістю, поведінкою. Ми переконалися й у наявності зв’язку між авторитаризмом та соціальною ізоляцією. Отримані результати свідчать про необхідність продовження наукових досліджень у цьому напрямі. Наукова спільнота повинна обговорити проблему авторитарного підкорення особи в сучасній державі. Регресійний аналіз виявив, що авторитарна агресія завжди пов'язана з орієнтацією на соціальне домінування. Людина в момент свого особистісного становлення й у подальшому, реалізує свій особистий потенціал у складних умовах. Це означає, що державі та суспільству доводиться протистояти деструктивним тенденціям, використовуючи арсенал прийомів, які б дозволили людині вибрати той тип поведінки, який бажаний суспільству.

1. Apresian, R.H. (2017). Svoboda: dosvid osmyslennia i perezhyvannia [Freedom: experiences of comprehension and experience] Ethical Thought. 2017. Vol. 17. №. 1. P. 56–69. [in Russian].2. Volivetska, M.V. (2019). Deklaratsiia nezalezhnosti Spoluchenykh Shtativ Ameryky 1776 roku, yii pryntsypy ta znachennia: Suchasni tendentsii rozbudovy pravovoi derzhavy v Ukraini ta sviti [United States Declaration of Independence of 1776, Its Principles and Significance: Current Trends in the Rule of Law in Ukraine and in the World]: Zbirnyk naukovykh statei za materialamy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Zhytomyr, 18 kvitnia 2019 r.). Zhytomyr: Vyd. OO Yevenok, 2019. P. 183-186. [in Ukrainian].3. Zhovtobriukh, M. (2012). Sotsializm, konservatyzm i liberalizm u kontseptsii sotsialnoi derzhavy L. Fon Shteina [Socialism, conservatism and liberalism in the concept of the social state of L. von Stein]. Filosofiia prava. 12. P. 10-14. [in Ukrainian].4. Kyselov, S. (2003). Mira svobody indyvida v derzhavi [A measure of individual freedom in the state] Politychnyi menedzhment. №3. P. 92-100. [in Ukrainian].5. Kostyuk, A. (2018). K probleme soczial`nogo otchuzhdeniya [To the problem of social exclusion] Vestnik nauchnoj sessii fakul`teta filosofii i psikhologii. Voronezhskij gosudarstvenny`j universitet. Voronezh : Izdatel`skij dom VGU. 18. P. 64-69. [in Russian].6. Shvachka, V. Yu. (2005). Pravovyi nihilizm v konteksti pravovoi sotsializatsii osobystosti [Legal nihilism in the context of legal socialization of the individual] Aktualni problemy derzhavy i prava. 24. P. 374-383. [in Ukrainian].