правова поведінка

Правова ідентичність: структурування смислового простору

У статті обґрунтовано положення про доцільність вважати правову ідентичність як особливу форму соціальної ідентичності та розкрито її сутність як юридичної категорії.

Сутнісні властивості людини у природно-правовому просторі

З’ясовується особливість сутнісних властивостей людини у природно-правовому просторі що полягає у можливості вибору людиною того чи іншого виду власної поведінки, а також проблем самооцінки, системи цінностей, ціннісних орієнтацій та свободи людини.

Сім'я в системі ризиків правової соціалізації

До завдань теорії правової соціалізації належить дослідження цілісного процесу становлення особистості. Вирішення означеного завдання ускладнюється необхідністю осмислення проблем та ризиків правової соціалізації і необхідністю подальшого вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо їх попередження та подолання.

Конформістська поведінка людини в умовах соціально-правової дезорганізації

З’ясовується особливість конформістської поведінки людини в умовах соціально-правової дезорганізації обумовленої розшаруванням суспільних інститутів, що суперечить загальновизнаним принципам конкретного суспільного утворення.

Критичний погляд на правову соціалізацію: сублімоване рабство або проблема авторитарного підкорення особи в недемократичних державах

У статті проаналізовано взаємозв'язок авторитаризму та правової соціалізації. Поняття "правова соціалізація особистості" є міждисциплінарним, тому в нашій статті ми розглянемо його насамперед з позицій права, психології та педагогіки. Як правило, аналіз правової соціалізації стосується позитивного впливу держави та суспільства, створення умов для кращого засвоєння суспільно-правового досвіду, норм і правил співіснування людей розвиває позитивні цінності. На противагу цьому ми намагаємось дослідити адаптаційні особливості авторитаризму з його авторитарним підпорядкуванням та агресією.