Юридична превенція у контексті широкого та вузького розуміння

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена розгляду теоретичних підходів до визначення терміна «юридична превенція» у контексті широкого та вузького розуміння. Досліджено різні наукові підходи до визначення терміна «юридична превенція» з погляду на кримінальне, кримінальне процесуальне, цивільне, адміністративне законодавство, законодавство про працю. Розкривається сутність поняття «юридична превенція» як профілактика, запобігання та підкреслені всі основні аспекти, пов’язані з нормативно-правовим регулюванням щодо правового явища, яке досліджується. Звертається увага на те, що в превенції злочинності та правопорушень, вкрай актуальним постає питання методів, завдяки яким реалізовуються профілактичні дії.
Наголошено на тому, що в юридичній літературі відсутня єдність у питанні сутності юридичної превенції. Одні вчені стверджують про превентивну функцію юридичної відповідальності, інші вважають за можливе виділити превентивну функцію права. Натомість, підкреслено, що юридична превенція явище багатопланове та багатоаспектне, однак, зауважено, що її не можна зводити лише до функції права.
Вказано, що юридична превенція проявляється у вигляді техніко-юридичного інструментарію: використання в нормативних актах термінології, пов’язаної з попередженням (терміни «припинення», «запобігання»); використання переліку (в Кримінальному процесуальному кодексі України, використовується перелік запобіжних заходів); використання виключення (випадки початку проведення оперативно-розшукових заходів без наявного судового рішення в порядку винятку).
Акцентовано на тому, що в науці адміністративного права адміністративна превенція як юридичне поняття і органічна частина теорії адміністративного права розглядається з таких позицій, як: профілактика негативної соціальної поведінки суб’єктів і суспільно небезпечних наслідків, що здійснюється в установленому законом порядку; форма реалізації права; систематизована група заходів адміністративно-правового примусу; як метод державного управління; сукупність певних юридичних норм (правил поведінки), тобто, субінститут, який носить комплексний характер з переважанням адміністративно-правових норм, що встановлюють певну систему примусових заходів і умов застосування; правовідносини вертикального характеру, що припускають юридичну нерівність суб’єктів, пануючого або керуючого суб’єкта та підвладної фізичної або юридичної особи, тобто, керованого суб’єкта).

1. Bandurka O. M. (2014). Profilaktyka zlochynnosti. Visnyk Pivdennoho rehionalʹnoho tsentru Natsionalʹnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. № 1. S. 115–124. 2. Lakiychuk YA. O. (2019) Administratyvno-pravove zabezpechennya preventyvnoyi diyalʹnosti politsiyi: dys. … kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Kyyiv. 219 s. 3. Bandurka O. M., Lytvynov O. M. (2015). Systema protydiyi zlochynnosti: ponyattya ta sutnistʹ. Visnyk Kryminolohichnoyi asotsiatsiyi Ukrayiny. № 2. S. 168–177. 4. Shtanʹko A. (2015). Zakhysna funktsiya tsyvilʹnoho prava. Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny. № 3 (41). S. 39–45. 5. Bahatomovnyy yurydychnyy slovnyk-dovidnyk. (2012). / I. O. Holubovsʹka, V. M. Shovkovyy, O. M. Lefterova ta in. Kyyiv: Vydavnycho-polihrafichnyy tsentr «Kyyivsʹkyy universytet», 2012. 543 s. 6. Batan YU. D. (2017). Do pytannya pro mistse preventsiyi u pravovomu rehulyuvanni. Visnyk Pivdennoho rehionalʹnoho tsentru Natsionalʹnoyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny. № 10. S. 25–31. 7. Batan YU. D. (2017) Ponyattyevo-katehoriynyy aparat preventsiyi yak pryznachennya prava. Visnyk Luhansʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav imeni E. O. Didorenka. Vypusk 4. S. 11–19. 8. Pro zapobihannya koruptsiyi: Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 r. № 1700-VII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2014. № 49. St. 2056. 9. Batan YU. D. (2018) Pro yurydychnu bazu realizatsiyi preventsiyi: chy mozhna vvazhaty konstytutsiyu zakonom pro profilaktyku? Naukovi zapysky Instytutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. № 1. S. 7–13. 10. Parkhanov H. R. (2019). Administratyvno-pravovi zasady preventyvnoyi diyalʹnosti Natsionalʹnoyi politsiyi Ukrayiny dys. … kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Kyyiv. 237 s. 11. Pro Natsionalʹnu politsiyu: zakon Ukrayiny vid 02.07.2015 r. № 580-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2015. № 40–41. St. 379. 12. Pro borotʹbu z teroryzmom: Zakon Ukrayiny vid 20.03.2003 r. № 638-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2003. № 25. St. 180. 13. Pro rishennya Rady natsionalʹnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 29 hrudnya 2016 roku «Pro Doktrynu informatsiynoyi bezpeky Ukrayiny»: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 25.02.2017 r. № 47/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/47/2017 14. Yesimov S. S. (2019). Realizatsiya konstytutsiynoho oformlennya pravoporyadku v umovakh nayavnosti konstytutsiynykh ryzykiv. Sotsialʹno-pravovi studiyi. Vypusk 3 (5). S. 52–57.

Kovaliv M., Gulak L. "Legal prevention in the context of a wide and understanding understanding" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-428-2020/legal-prevention-context-wide-and-understanding