Роль митної системи у забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку

2021;
: cc. 272 - 279
1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті ідентифіковано та проаналізовано сучасний стан конкурентоспроможності України за даними провідних міжнародних рейтингів. Визначено вплив концепції сталого розвитку на рівень конкурентоспроможності держави на сучасному етапі. Обґрунтовано роль митної системи в забезпеченні конкурентоспроможності ЄС в умовах сталого розвитку. Встановлено та ретельно охарактеризовано взаємозв’язки між Глобальними Цілями та функціональними завданнями митних органів. Наведено прикладні митні документи та інструменти Всесвітньої Митної Організації, дотримання та використання яких сприяє досягненню Цілей Сталого Розвитку.

 1. Полунєв Ю. В. Технологія економічного прориву: конкурентоспроможність країни та визначення стратегічних орієнтирів. Демографія та соціальна економіка. 2008. № 2. С. 29–41.
 2. The World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (accessed 15 August 2021).
 3. The IMD World Competitiveness Center. The IMD World Competitiveness Yearbook. URL: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/publications/ (accessed 20 September 2021).
 4. The European Commission. URL: https://ec.europa.eu/ (accessed 18 August 2021).
 5. Czyżowicz W., Gwardzińska E. Sustainable Development in the Customs Policy and Law. Review of Law, Business and Economics. 2021. Vol. 3. P. 9–28.
 6. The World Customs Organization. URL: http://www.wcoomd.org/ (accessed 20 August 2021).
 7. The World Customs Organization. The International Customs Day 2021. URL: http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/icd-2021.aspx (accessed 20 August 2021).
 8. The United Nations. Official website of the Global Goals for Sustainable Development. URL: https://www.globalgoals.org/ (accessed 27 August 2021).
 9. The World Customs Organization. Customs’ role in achieving Sustainable Development Goals 2018. URL: http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-in-brief/sdgs2018.pdf?db=web (accessed 11 August 2021).
 10. The European Commission. EU Customs Union – unique in the world. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-union-unique-world_en (accessed 10 August 2021).
 11. The World Customs Organization. Customs fostering sustainability for people, prosperity and the planet. URL:                http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/about-us/wco-in-brief/sdg-heritage- publication_v6_en.pdf?db=web (accessed 21 August 2021).