Історія становлення кримінального законодавства щодо затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення

Marysyuk K., Slotvinska N.
"History of the formation of criminal law on the detention of a person who has committed a criminal offense"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-1-33-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена історії становлення кримінального законодавства щодо затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення. В історії вітчизняного кримінального законодавства першою обставиною, що виключає злочинність діяння, був стан необхідної оборони, згадки про яку можна зустріти у “Руській Правді” (ст. 26), “Військовому Артикулі” 1715 р. (ст. 156), “Уложенні про покарання кримінальні та виправні” 1845 р. (ст. 107) тощо. У Радянському кримінальному законодавстві “Керівні засади кримінального права РРСФР” 1919 р. передбачали як таку обставину також лише необхідну оборону (ст. 15). У кримінальних кодексах УРСР 1922 та1927 рр. закріплювалися вже три обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправність діяння: 1) необхідна оборона, 2) крайня необхідність – у нормах Загальної частини, 3) затримання злочинця – у нормах Особливої частини КК. Щодо історії розвитку затримання особи, що вчинила кримінальне правопорушення, треба підкреслити, що першу згадку про заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, ми можемо знайти в ст. 38 Короткої редакції “Руської правди”, де законодавчо встановлюється правило, корені якого сягають звичаю – вбити злодія на місці вчинення злочину. Ст. 40 Великої редакції Руської Правди надавала потерпілому право вбити нічного злодія, якщо останній не був зв’язаний і чинив опір.Процес феодалізації Давньоруської держави, посилення ролі князя і княжого суду внесли корективи і обмеження в досудові розправи. Так, ст. 6 Двінської статутної грамоти 1397-1398 рр. містила відповідальність за угоду між потерпілим і злочинцем, за якої потерпілому діставалася сума штрафу, належна наміснику. У більшості праць із кримінального права, присвячених затриманню злочинця, становлення цього інституту пов’язують з радянським періодом в Україні. І це цілком виправдано, бо саме на цьому етапі почалося законодавче формування норм про затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в Україні та у всьому Радянському Союзі. В період громадянської війни, господарської розрухи, розгулу злочинності на думку правознавців, держава була змушена вдатися до таких репресивних заходів, оскільки, в першу чергу, мала на меті в максимально короткий термін навести порядок на фронті і в тилу. У такій ситуації, звичайно ж, не могло існувати чітких правових обмежень щодо заподіяння шкоди особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, під час її затримання. До 1922 року в українському кримінальному праві затримання злочинця, як обставина, що виключає злочинність діяння, характеризувалося не тільки відсутністю відповідної нормативної, а й навіть теоретичної розробки. Кримінальне законодавство радянського періоду також не передбачало спеціальної норми про заподіяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Тільки Кримінальний кодекс РРФСР 1922 р. містив ст. 145 та ст. 152, що передбачають відповідальність за вбивство і тяжкі тілесні ушкодження злочинцеві під час його затримання. В Україні новий етап у розвитку кримінально-правового інституту затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, почався із прийняттям КК УРСР 1960 року. Цей закон у питанні регламентації затримання злочинця вигідно відрізнявся від аналогічних законів більшості союзних республік та Основ кримінального законодавства Союзу РСР 1958 року. Так, у ч. 3 ст. 15 КК УРСР вказувалося, що “дії, вчинені потерпілим та іншими особами безпосередньо після вчинення посягання з метою затримання злочинця і доставлення його відповідним органам влади, як правомірні, прирівнюються до необхідної оборони, якщо вони були необхідні для затримання і відповідали небезпечності посягання та обстановці затримання злочинця”. Наразі КК України передбачає такі обставини, що виключають злочинність діяння: 1) необхідна оборона; 2) уявна оборона; 3) затримання особи, яка вчинила злочин; 4) крайня необхідність; 5) фізичний або психічний примус; 6) виконання наказу або розпорядження; 7) діяння, пов’язане з ризиком; 8) виконання спеціального завдання їх запобігання чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

1. Serhatyi M. O., Lavrenko M. A. (2013). Shchodo pytannia pro rozshyrennia kola obstavyn, shcho vykliuchaiut zlochynnist diiannia [On the issue of expanding the range of circumstances that exclude the criminality of the act.]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo. No. 2 (40). P. 144-147.

2. Prymachenko V. F. (2008). Zatrymannia osoby, yaka vchynyla zlochyn, yak obstavyna, shcho vykliuchaie zlochynnist diiannia [Detention of a person who has committed a crime as a circumstance that excludes the criminality of the act]. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata yurydychnykh nauk. D. 246 p.

3. Pashnyn A. N., Pronyna M. M. (2005). Prychynenye vreda pry zaderzhanyy lytsa, sovershyvsheho prestuplenye: uholovno-pravovaia rehlamentatsyia y ee sovershenstvovanye [Infliction of harm during the detention of a person who has committed a crime: criminal law regulations and their improvement]. Ch.: ChHU, 172 p. 

4. Savynov A. V. (2002). Prychynenye vreda pry zaderzhanyy lytsa, sovershyvsheho prestuplenye, kak obstoiatelstvo, yskliuchaiushchee prestupnost deianyia [Infliction of harm during the detention of a person who has committed a crime, as a circumstance that excludes the criminality of the act]. Dyssertatsyia na soyskanye uchёnoi stepeny kandydata yurydycheskykh nauk. M. 180 p.