Деякі проблеми застосування окремих запобіжних заходів як заходів процесуального примусу в кримінальних провадженнях

Huzela M.
"Some problems of application of certain precautionary measures as measures of procedural coercion in criminal proceedings"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-8-number-129-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Стаття присвячена проблемі мети та підстав застосування запобіжних заходів як різновиду зaходiв зaбезпечення кримінального провaдження у системі заходів процесуального примусу в кримінальному процесі. Зокрема, піднімаються окремі проблемні питання застосування деяких запобіжних заходів, зокрема, тримання під вартою, які породжують систематичні порушення прав особи в процесі кримінального провадження. Чинний КПК України вніс низку змін у процедуру застосування запобіжних заходів як заходів процесуального примусу, котрі, загалом, виявились позитивними. Однак, стан практичної реалізації процедури застосування запобіжних заходів, як органами досудового слідства, так і судами, виявив, що належним чином не реформовані і одна, і друга системи залишаються не цілком готовими до таких нововведень. І найбільше зловживань і порушень процесуального законодавства мають місце, насамперед, під час застосування запобіжних заходів, більшість з яких припадають на найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою. Автор звертає увагу на декілька істотних проблем, які в кримінальному процесуальному законодавстві не вирішені до сьогодні. Зокрема: суди дещо формально підходять до застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, хоча такий суворий запобіжний захід є виключним; чинний КПК України, на жаль, не зобов’язує суд належним чином мотивувати своє рішення про продовження тримання особи під вартою, що породжує негативну практику частого обґрунтування продовження строку тримання під вартою одними і тими ж підставами протягом всього періоду перебування підозрюваного, обвинуваченого під вартою; неправильна початкова кваліфікація діяння тягне за собою реальну можливість застосування до особи підозрюваного утримання під вартою, що означає, що через недбалість або ж через зловживання слідства має місце така кваліфікація діяння, яка передбачає набагато реальнішу можливість застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою; до сьогоднішнього дня в Україні відсутній реальний механізм відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної від незаконної діяльності слідчо-судових органів, зокрема за незаконне тримання під вартою.

1. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 roku. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show. 2. Maliarenko V. T. (2005). Perebudova kryminalnoho protsesu Ukrainy v konteksti yevropeiskykh standartiv [Restructuring of the criminal process in Ukraine in the context of European standards]: Monohrafiia. K.: Yurinkom Inter. 512 p. 3. Pro poriadok vyizdu z Ukrainy ta vizdu v hromadian Ukrainy [On the procedure for leaving Ukraine and entering the citizens of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 1.10.2016 roku URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3857-12. 4. Poiasniuvalna zapyska do proektu Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy [Explanatory note to the draft Criminal Procedure Code of Ukraine] vid 12.01.12 roku. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc1250/1. 5. Banchuk O., Dmytriieva I., Saidova Z.ta in. (2013). Realizatsiia novoho KPK Ukrainy u 2013 rotsi (monitorynhovyi zvit). [Implementation of the new CPC of Ukraine in 2013 (monitoring report)] K.: FOP Moskalenko. 40 p. 6. Senchenko N. M. (2015). Zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv do osib, dlia yakykh peredbacheno zakhody medychnoho kharakteru [Application of precautionary measures to persons for whom medical measures are provided]. Naukovyi visnyk Kharkivskoho derzhavnoho universytetu. P. 105–110. 7. Shum S. S., Pinchuk I. Ia., Sukhovii O. O. (2013). Rezultaty obhovorennia zastosuvannia zapobizhnykh zakhodiv (st. 508) za novym Kryminalnym protsesualnym kodeksom Ukrainy [Results of the discussion of the application of precautionary measures (Article 508) under the new Criminal Procedure Code of Ukraine]. Visnyk asotsiatsii psykhiatriv Ukrainy. URL: http://www.mif-ua.com/archive/article/37539. 8. Pro psykhiatrychnu dopomohu [On psychiatric care]: Zakon Ukrainy vid 22 liutoho 2000 r. (zi zminamy ta dop.). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n000560–185. 9. Pro poriadok vidshkoduvannia shkody, zavdanoi hromadianynovi nezakonnymy diiamy orhaniv, shcho zdiisniuiut operatyvno-rozshukovu diialnist, orhaniv dosudovoho rozsliduvannia, prokuratury i sudu [On the procedure for compensation for damage caused to a citizen by illegal actions of bodies carrying out operative-search activities, bodies of pre-trial investigation, prosecutor’s office and court]: Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266/94- %D0 %B2 %D1 %80#Text.