Діяльність закладів вищої духовної освіти в Україні: адміністративно-правові гарантії

2022;
: 88-95

Chornopyska V." Activities of institutions of higher spiritual education in Ukraine: administrative and legal guarantees."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті проаналізовано адміністративно-правові гарантії діяльності закладів вищої духовної освіти в контексті сучасного освітнього законодавства України. З огляду на недостатній рівень науково-правового вивчення теми та зважаючи на інноваційні процеси в українському освітньому середовищі, наша розвідка певною мірою заповнює прогалини у дослідженні цієї проблематики. Незважаючи на задекларовані норми в освітньому законодавстві адміністративно-правові гарантії діяльності закладів вищої духовної освіти як релігійних організацій продовжуються формуватися.

Нове освітнє законодавство заклало нові гарантії для закладів вищої духовної освіти та визначило нову траєкторію розвитку богословської освіти. Зокрема, законом зберігається автономність від Міністерства освіти і науки України, при цьому у результаті проходження акредитації заклади вищої духовної освіти можуть видавати диплом державного зразка. Законодавець дозволяє релігійним організаціям максимально корелювати освітню політику закладів вищої духовної освіти, визначати принципи діяльності студентського самоврядування. Щодо процедури ліцензування та акредитації, відкриття аспірантури та докторантури, спеціалізованої вченої ради зі спеціальності 041 «Богослов’я» законодавцем передбачаються істотні поступки та чітко визнаються всі документи закладів вищої духовної освіти які є еквівалентні державним документам. Втім, інституціалізація богослов’я в світській системі освіти вимагає пошуку нових форм її присутності в освітньо-науковому просторі України.

 1. Vasin M. S. (2018). Pravovi aspekty vzajemodiji derzhavy i relighijnykh orghanizacij u sferi rozvytku penitenciarnogho kapelanstva. [Legal aspects of interaction between the state and religious organizations in the development of penitentiary chaplaincy]. Chasopys Kyivsjkogho universytetu prava. No 3. P. 58–62. [in Ukrainian].
 2. Djatlyk O. (2018). Vprovadzhennja ta integhracija osvitnikh proghram specialjnosti «boghoslov'ja» u systemu vyshhoji osvity Ukrajiny: upravlinnja innovacijnym projektom: maghistersjka dyplomna robota. [Implementation and integration of theology programs in the system of higher education of Ukraine: management of an innovative project]. Kyiv. 117 p. [in Ukrainian].
 3. Kunderenko I. (2020). Protestantsjki dukhovni zaklady vyshhoji osvity jak nevid'jemna chastyna osvitnjogho prostoru Ukrajiny. [Protestant spiritual institutions of higher education as an integral part of the educational space of Ukraine]. Aktualjni pytannja ghumanitarnykh nauk. No. 32. Vol. 1. P. 254–262. [in Ukrainian].
 4. Reshetnikov Ju. (2013). Status boghoslovsjkoji osvity v Ukrajini v konteksti podaljshoji gharmonizaciji derzhavno-konfesijnykh vidnosyn. [The status of theological education in Ukraine in the context of further harmonization of state-confessional relations]. Aktualjni problemy derzhavnogho upravlinnja. Vol. 1. P. 131–137. [in Ukrainian].
 5. Khromecj V. (2019). Boghoslovsjka osvita jak fenomen relighijnogho ta svitsjkogho osvitnjogho prostoru Ukrajiny: dys. … dokt. filos. nauk. [Theological education as a phenomenon of religious and secular educational space of Ukraine]. Kyiv. 404 p. [in Ukrainian].
 6. Chornojvan Ja. V. (2017). Derzhavna akredytacija vyshhykh dukhovnykh navchaljnykh zakladiv v Ukrajini. Ghileja. Istorychni nauky. [State accreditation of higher theological educational institutions in Ukraine]. Filosofsjki nauky. Politychni nauky: nauk. visnyk: zb. nauk. pracj. Vol. 117 (2). P. 217–222. [in Ukrainian].
 7. Shuljgha Ju. S. (2020). Zakonodavcha baza dukhovnoji osvity v Ukrajini. [Legislative base of spiritual education in Ukraine]. Innovacijna pedaghoghika. No. 21. Vol. 1. 2020. P. 86–90. [in Ukrainian].
 8. Gholova Komitetu z pytanj nauky i osvity obghovoryla z predstavnykamy Cerkov pytannja derzhavnogho vyznannja boghoslovsjkykh navchaljnykh zakladiv. [The Chairman of the Committee on Science and Education discussed with the representatives of the Churches the issue of state recognition of theological educational institutions]. Verkhovna Rada Ukrajiny / Oficijnyj vebportal parlamentu Ukrajiny. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Povidomlennya/72756.html (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 9. Orghanizatory konferenciji «Boghoslov'ja v Ukrajini: orghanizacijnyj ta osvitnjo-naukovyj kontekst» pidvely pidsumky. [The organizers of the conference «Theology in Ukraine: organizational and educational-scientific context» summed up.]. Relighija v Ukrajini. URL: https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/21529-organizatori-konfer... (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 10. Projekt Zakonu pro vnesennja zmin do dejakykh zakoniv Ukrajiny (shhodo vyznannja dokumentiv pro osvitu ta naukovi stupeni, shho vydajutjsja dukhovnymy navchaljnymy zakladamy). [Draft Law on Amendments to Certain Laws of Ukraine (Regarding Recognition of Documents on Education and Scientific Degrees Issued by Spiritual Educational Institutions)]. Verkhovna Rada Ukrajiny / Oficijnyj veb-portal. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc6_main?id=&pid069=164&Ses=119&... (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 11. Zakon Ukrajiny «Pro vyshhu osvitu». [Law of Ukraine «On Higher Education»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 12. Zakon Ukrajiny «Pro svobodu sovisti ta relighijni orghanizaciji». [Law of Ukraine «On Freedom of Conscience and Religious Organizations»]. Vidomosti Verkhovnoji Rady URSR (VVR), 1991, № 25, st.283. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12#Text (Accessed 25.01.2022). [in Ukrainian].
 13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 19.08.2015 № 652 «Pro derzhavne vyznannja dokumentiv pro vyshhu dukhovnu osvitu, naukovi stupeni ta vcheni zvannja, vydanykh zakladamy vyshhoji dukhovnoji osvity». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 19.08.2015 № 652 «On state recognition of documents on higher spiritual education, scientific degrees and academic titles issued by institutions of higher spiritual education»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/652-2015-%D0%BF (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 14. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny «Dejaki pytannja derzhavnogho vyznannja dokumentiv pro vyshhu dukhovnu osvitu, naukovi stupeni ta vcheni zvannja» vid 08.04.2016 №381. [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «Some issues of state recognition of documents on higher spiritual education, degrees and academic titles» from 08.04.2016 №381]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Oficijnyj veb-sajt. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-06-22/5708/nmo-381.pdf (Accessed: 25.01.2022). [in Ukrainian].
 15. Polozhennja pro Komisiju z derzhavnogho vyznannja dokumentiv pro vyshhu dukhovnu osvitu. [Regulations on the Commission for State Recognition of Documents on Higher Theological Education]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16#Text (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 16. Polozhennja pro Komisiju z derzhavnogho vyznannja dokumentiv pro naukovi stupeni ta vcheni zvannja. [Regulations on the Commission for State Recognition of Documents on Scientific Degrees and Academic Titles]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0679-16#Text (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 17. Personaljnyj sklad naukovo-metodychnykh komisij (pidkomisij) sektoru vyshhoji osvity Naukovo-metodychnoji rady Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny. Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Oficijnyj veb-sajt. [Personal composition of scientific and methodological commissions (subcommissions) of the higher education sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-personalnij-sklad-naukovo-metodichnih-komi... (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 18. Vyznannja dokumentiv dukhovnykh navchaljnykh zakladiv. [Recognition of documents of theological educational institutions]. Ukrajinsjka Pravoslavna Cerkva. Synodaljnyj informacijno-prosvitnycjkyj viddil UPC. URL: https://news.church.ua/2018/04/02/viznannya-dokumentiv-duxovnix-navchaln... (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 19. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny «Pro zatverdzhennja Porjadku prysvojennja vchenykh zvanj naukovym i naukovo-pedaghoghichnym pracivnykam». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On approval of the Procedure for awarding academic titles to scientific and scientific-pedagogical workers»]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Oficijnyj veb-sajt. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 20. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrajiny vid 29 kvitnja 2015 r. № 266 «Pro zatverdzhennja pereliku ghaluzej znanj i specialjnostej, za jakymy zdijsnjujetjsja pidghotovka zdobuvachiv vyshhoji osvity». [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 29, 2015 № 266 «On approval of the list of branches of knowledge and specialties in which the training of higher education»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrajiny» / VR Ukrajiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF#Text (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 21. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny «Pro zatverdzhennja personaljnogho skladu Naukovo-metodychnykh komisij (pidkomisij) sektoru vyshhoji osvity Naukovo-metodychnoji rady Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «On approval of the staff of Scientific and Methodological Commissions (subcommissions) of the higher education sector of the Scientific and Methodological Council of the Ministry of Education and Science of Ukraine»]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Oficijnyj veb-sajt. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-personalnij-sklad-naukovo-metodichnih-komi... (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].
 22. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrajiny 01.06.2016 № 600 «Pro zatverdzhennja ta vvedennja v diju Metodychnykh rekomendacij shhodo rozroblennja standartiv vyshhoji osvity». [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine 01.06.2016 № 600 «On approval and implementation of Guidelines for the development of standards of higher education»]. Ministerstvo osvity i nauky Ukrajiny. Oficijnyj veb-sajt. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osvi... (Accessed: 26.01.2022). [in Ukrainian].