Волонтерська діяльність релігійних організацій: адміністративно-правові гарантії

2022;
: 251-256

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Chornopyska V. Malysh M. Volunteer activities of religious organizations: administrative and legal guarantees.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”

У статті узагальнено наукові погляди на поняття адміністративно-правових гарантій волонтерської діяльності релігійних організацій в Україні, визначено проблеми формування та реалізації цих гарантій. Окреслено мету адміністративно-правового забезпечення волонтерської діяльності в Україні, яка проявляється у: створенні належних умов для функціонування волонтерської діяльності; розробці належної нормативно-правової бази; контролі та нагляді за додержанням волонтерами, волонтерськими організаціями та організаціями і установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, законодавства та притягнення винних до відповідальності.

Висновується, що волонтерський рух є важливою складово. громадянського суспільства і головної рушійної сили реформування держави. Проте в Україні законодавча база, яка регулює волонтерську діяльність, є не досконалою та потребує внесення змін до деяких законодавчих актів України, зокрема щодо питань забезпечення національної безпеки і оборони

1. Zakon Ukrainy «Pro volontersku diialnist». [Law of Ukraine «On Volunteering»]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy.URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text URL: (Accessed: 20.05.2022 р.). [in Ukrainian].

2. Matiash V. I. Sertsem poklykani do myloserdia: volonterskyi rukh v Ukraini ta sviti. [Called to mercy by heart: volunteer movement in Ukraine and the world]. Informatsiini materialy dlia napysannia referativ. Poltava, 2014. 36  p.

3. Sirko V. S. Analiz subiektiv zabezpechennia administratyvno-pravovoho rehuliuvannia volonterskoi diialnosti v Ukraini. [Analysis of entities providing administrative and legal regulation of volunteer activity in Ukraine]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys. 2017. No 2. P. 117–121.

4. Dementov V. O. Rol hromadskykh orhanizatsii u sotsialnomu zabezpechenni: ukrainskyi ta zarubizhnyi dosvid.[The role of public organizations in social security: Ukrainian and foreign experience]. Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia. 2008. No 2 (34). P. 1–7.

5. Horielov D. M., Korniievskyi O. A. Volonterskyi rukh: svitovyi dosvid ta ukrainski hromadianski praktyky: analit. dop.[Volunteer movement: world experience and Ukrainian civil practices: analytical report]. Kyiv: NISD, 2015. 36 p.

6. Olkhovskyi M. A. Zahalna kharakterystyka administratyvno-pravovoho statusu volonterskykh orhanizatsii v Ukraini. [General characteristics of the administrative and legal status of volunteer organizations in Ukraine]. Publichne pravo.Kyiv. 2016. № 1 (21). P. 313–320.

7. Bondarenko A., Vdovtsov Yu. Posibnyk po roboti z volonteramy. [Manual for working with volunteers]. Kyiv, 2021. 164 p.