Специфіка взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом вибухових речовин і вибухових пристроїв

2022;
: 123-128

Baranyak V." A specific of the interaction of the investigator with the operational units during investigation of criminal offences, explosives and explosive devices related to illegal turnover."
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті досліджено специфіку взаємодії слідчого з оперативно-розшуковими органами під час розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом вибухових речовин і вибухових пристроїв, взаємодію слідчого з оперативними службами на етапі розгляду інформації про ознаки складу злочину, відмінність ситуацій взаємодії за суб'єктами взаємодії і за порядком залучення співробітників оперативних апаратів до спільної діяльності. Розглянуті додаткові класифікаційні підстави форм взаємодії такі як зміст діяльності взаємодіючих осіб, тривалість взаємодії та ініціатор взаємодії. Акцентована увага на відмінності під час виявлення фактів незаконного обігу вибухових речовин і вибухових пристроїв інформаційної і діяльної форм взаємодії.

Наголошено на практичному значенні для оптимізації роботи слідчого і оперативного працівника з перевірки слідчих версій узгодженого планування здійснюваних заходів.

Розглянуті напрямки перетворення раніше отриманої інформації, а саме, об'єднання окремих, розрізнених часом, даних шляхом реалізації в межах взаємних консультацій членів слідчо-оперативної групи, обговорення отриманих результатів їх діяльності; нарощування інформації за рахунок перевірки наявних даних з різних видів оперативно-довідкових обліків; перетворення отриманої інформації для розшуку, складання суб'єктивних портретів, проведення попередніх досліджень для отримання нової інформації або підтвердження наявної.

1.  Aktual`ni problemy` dosudovogo rozsliduvannya [Current issues of pre-trial investigation]: zb. tez dopovidej IV Vseukr. nauk.- prakt. konf. m. Ky`yiv, 1 ly`p. 2015 r. Ky`yiv, 2015. – 360 s. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www.naiau.kiev.ua/files/ naukova-diyalnist/naukovi-zaxodi/zbirnuki/2015 /zbirn-probl-dos-rozslid.pdf.

2.  Makovecz`ka N. Ye., Franczuz-Yakovecz` T. A., Kolodina A. S., Kir'yakov V. V., Baranyak V. M. (2021). Kry`minalisty`ka [Criminalistics]: navch. pidruchny`k. Ky`yiv: Universy`tet «KROK», 2021. – 512 s.

3.  Topchij V.V. (2014). Vzayemodiya organiv dosudovogo rozsliduvannya ta operaty`vny`x pidrozdiliv u skladi slidcho-operaty`vny`x grup [Interaction of pre-trial investigation units and operative subdivisions within investigative and operative groups]. Yury`dy`chny`j visny`k. # 4(33). S. 138–143. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://law.nau.edu.ua/images/ Nauka/Naukovij_jurnal/2014/statji_n4-33_2014/29.PDF.

4.  Yakovlyev O. (2017). Vzayemodiya slidchogo z operaty`vny`my` pidrozdilamy` pid chas provedennya slidchy`x (rozshukovy`x) dij [Interaction of the investigator with operational units during investigative (search) actions]. Naukovy`j chasopy`s Nacional`noyi akademiyi prokuratury` Ukrayiny`. # 1(13). S. 217–224. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://www. chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2017/yakovlev.pdf.