Адміністративно-правова оцінка недостовірної, перекрученої, фальшивої інформації про факти.

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
доцент кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор юридичних наук

У статті розглянуто питання використання в адміністративному законодавстві слів іншомовного походження, якими досить часто свідомо чи несвідомо замінюють слова української мови, що негативно впливає на пояснення правових відносин та їх правове регулювання. Зазначено, що неперевірені факти оприлюднюються через засоби масової інформації, що спонукає здійснювати їх перевірку шляхом встановлення реальної наявності того чи іншого факту та його правової оцінки. Вказано, що існують різні за змістом підходи у поясненні слова «факт», спрямовані на реалізацію прав і обов’язків сторін, закріплених у відповідних нормативно-правових актах. 

Адміністративно-правова оцінка фактів здійснюється за допомогою доказів правового змісту, що є однією з умов оцінки їх достовірності та юридичної значимості. З’ясовано, що у Кодексі України про адміністративні правопорушення йдеться про різні за змістом прийоми і способи вчинення протиправних дій, які свідчать про недостовірну інформацію та перекручені дані, про обман та шкоду діловій репутації, про незаконне використання, поширення неправдивих чуток та неправдивої інформації.

Зауважено про негативні наслідки від використання окремих слів іншомовного походження, що позначаються як «фейк» та «фікція». Зокрема, найважливішою складовою діяльності органів державної влади є захист особи від посягань на її права шляхом вчинення протиправних дій, які за своїм змістом є недостовірними, неправдивими, перекрученими, фальшивими, обманливими і ґрунтуються на неперевірених фактах, правова оцінка яких є фікцією, позначення якої є аналогічним зі словом «фейк».

Зроблено висновок про те, що сталого підходу в поясненні «запозичення» іншомовних слів у національній правовій системі немає. Водночас це не суперечить використанню слів іншомовного походження, які за своїм змістом і традиціями застосування не зменшують, а доповнюють пояснення і тлумачення правових відносин, що вчиняються, на державній мові. Однак важливою умовою якісної підготовки нормативно-правових актів та їх тлумачення є використання української мови, що має великий за змістом вибір слів і термінів для пояснення не лише юридичних фактів, але й інших явищ реальної дійсності.

1. Konstytutsiya Ukrayiny [The Constitution of Ukraine]. Kyiv: Pravova yednist [in Ukrainian].

2. Yak vyznachyty ta zlovyty feyk? [How to identify and catch a fake?]. Retrieved from: https://imi.org.ua/advices/yak-vyznachyty-ta-zlovyty-fejk-i2388 (accessed 15.05.2022).

3. Vaskivskyy, Yu. P., Vaskivska, K. V. Feyk yak antypod faktu [Fake as the opposite of fact]. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4140807 (accessed 20.05.2022); Kontorskykh, I., Kovalska, O. (2022) Oberezhno, letyt informatsiyna bomba rosiyan! [Be careful, the information bomb of the Russians is flying!]. Shchotyzhnevyk «Ekspres» / Weekly «Express». Vol. № 11 (10670) [in Ukrainian].

4. Shemshuchenko, Yu. S. (ed.) (2012) Velykyj encyklopedychnyj jurydychnyj slovnyk [The Great encyclopedic legal dictionary]. Kyiv: Vyd-vo «Jurydychna dumka» [in Ukrainian].

5. Kitsa, M. O. (2016) Feykova informatsiya v ukrayinskykh sotsialnykh media: ponyattya, vydy, vplyv na audytoriyu [Fake information in Ukrainian social media: concepts, types, impact on the audience]. Naukovi zapysky / Scientific papers. Vol. № 1 (52). pp. 281−287 [in Ukrainian].

6. Anhliysko-ukrayinskyy slovnyk. Versiya 2.2. [English-Ukrainian dictionary. Version 2.2]. Retrieved from: https://www.dict.com (accessed 17.05.2022).

7. Ukrayinsko-hretskyy perekladach onlayn [Ukrainian-Greek translator online]. Retrieved from: https://webtran.com.ua/ukrajinsko-hrecky-perekladac/ (accessed 17.05.2022).

8. Balalayeva, O. Yu., Halychyna, N. V. (ed.) (2004) Latynsko-ukrayinskyy i ukrayinsko-latynskyy slovnyk veterynarno-medychnykh terminiv [Latin-Ukrainian and Ukrainian-Latin dictionary of veterinary medical terms]. Kyiv [in Ukrainian]. Retrieved from: http://hmapo-pedagogics.kh.sch.in.ua/Files/downloads/Balala%D1%94va_Lati...(accessed 17.05.2022).

9. Ukrayinsko-nimetskyy slovnyk [Ukrainian-German dictionary]. Retrieved from: https://play.google.com/store/apps/details?id=alldictdict.alldict.deuk&h...(accessed 17.05.2022).

10. Kuyda, N. Ya., Yanushevska, I. B. (2019) Ukrayinsko-frantsuzkyy slovnyk dlya slukhachiv-inozemnykh hromadyan dovuzivskoho etapu pidhotovky : 3300 leksychnykh odynyts[Ukrainian-French dictionary for foreign students of the pre-university stage of training: 3300 lexical units]. Zaporizhzhia: ZDMU [in Ukrainian]. Retrieved from: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/9791 (accessed 17.05.2022).

11. Borohov, E. (2000). Enciklopediya aforizmov (Mysl v slove). [Encyclopedia of Aphorisms (Thought in Word)]. Moscow: OOO «Firma «Izdatelstvo AST» [in Russian].

12. Pro informatsiyu: Zakon Ukrainy (1992, October 2) № 2657-ХІІ [On information: Law of Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [in Ukrainian].

13. Kunch, Z. Y. (2007). Universalnyy slovnyk ukrayinskoyi movy [Universal dictionary of the Ukrainian language]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

14. Kryminalnyy kodeks Ukrayiny [Criminal Code of Ukraine]. Sumy: TOV «VVP−NOTIS» [in Ukrainian].

15. Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. Sumy: TOV «VVP NOTIS» [in Ukrainian].

16. Bytiak, Yu. P. (2010). Administratyvne pravo [Administrative law]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].

17. Alehin, I. V., Petrov, F. I. (ed.) (1949). Slovar inostrannyh slov. [Dictionary of foreign words]. Moscow: Gosizdat. inostran. i naconaln. slovarej [in Russian].

18. Yeroshenko, O. (ed.) (2012) Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian]. Donetsk: TOV «Glorija-Trejd» [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/administrative-and-legal-assessment-invalid Ostapenko O., Baik O. Administrative and legal assessment of invalid, distorted,false information about the facts.