безпека

Співвідношення державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я

Анотація. В науковій статті зосереджено увагу на факторах, які свідчать про актуальність дослідження державного і громадського контролю у сфері охорони здоров’я як об’єкта правового регулювання. До таких факторів належить незадовільний стан здоров’я населення, дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я, якість та ефективність проведення медичної реформи, якість надання медичних послуг та ін. Відтак дослідження особливостей співвідношення та правового регулювання державного та громадського контролю у сфері охорони здоров’я є надзвичайно актуальним.

БЛОКЧЕЙН ТА БІОМЕТРИКА: ПРОБЛЕМИ І РІШЕННЯ

Технологія блокчейн привернула значну увагу в останні роки завдяки своїй здатності революціонізувати звичайні процеси, надаючи швидші, безпечніші та економічно ефективніші рішення. У цьому дослідженні досліджується симбіотичний зв’язок між блокчейном і біометрією, досліджується, як ці технології можуть взаємно посилювати одна одну. Дослідження сфокусоване на двох аспектах: по-перше, всебічний аналіз блокчейну і біометрії, висвітлюючи потенційні переваги та перешкоди їхньої конвергенції.

Система управління безпекою життєдіяльності мешканців великого міста

Розглянуто основні поняття безпеки життєдіяльності міста, особливості управління безпекою, постановка задачі управління безпекою міста, фактори впливу на безпкеку міста та наслідки цього впливу, проаналізовано зв”язок факторів впливу та наслідків для типових об”єктів та систем міського середовища.

Системний підхід до вибору консолідованої інформації в управлінні

Розглянуто системний підхід до визначення консолідованої інформації для ефективного управління екологічною безпекою міста. Запропоновано використання системи цілей управління екобезпекою міста та їхнього системного аналізу. Визначено консолідовану інформацію для управління екобезпекою міста, структуру управлінських дій та їхніх можливих виконавців.

Управління екологічною безпекою міста

Розглянуто проблеми екологічної безпеки міста як складової безпеки життєдіяльності міста. Проаналізовано причин виникнення небезпек і можливі варіанти їх ліквідації за допомогою управлінських дій. Запропоновано концептуальну схему управління міською екобезпекою і структуру управлінського органу, алгоритм управління екобезпекою.

Система виявлення літальних апаратів на основі аналізу звукових сигналів

У статті наведено сучасну систему виявлення літальних апаратів на основі аналізу звукових сигналів, розроблену з використанням технологій нейромереж та алгоритмів звукового аналізу. Під час розроблення системи були використані новітні технології, як-от акустичні датчики, одноплатні мікрокомп'ютери та зовнішні пристрої для оброблення і зберігання інформації, одержуваної з довкілля, що забезпечує швидке і точне виявлення літальних апаратів у повітрі.

Сутнісна характеристика основних понять категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах

Досліджено особливості категорійного апарату управління безпекою праці у територіальних громадах. Проаналізовано дефініції «безпека», «управління безпекою праці». Управління безпекою праці – це цілеспрямована діяльність, що орієнтована на попередження впливу шкідливих та небезпечних факторів на об’єкт або суб’єкт, спрямована на мінімізацію заподіяння їм шкоди. Проаналізовано підходи до визначення дефініції «териоріальна громада» та визначено головні завдання територіальних громад для гарантування безпеки її мешканців.

Принципи як основа організації та забезпечення міжнародної екологічної безпеки

У статті охарактеризовано актуальні проблеми міжнародної екологічної безпеки в контексті системного прояву принципів її реалізації, що обґрунтовує необхідність консо- лідації зусиль міждержавних заходів природоохоронного характеру на засадах стійкого та збалансованого розвитку. Розкриваються передумови становлення глобальної еколо- гічної безпеки як невід’ємної частини міжнародних відносин та політики на фоні довготривалої екологічної кризи. Виділяються та обґрунтовуються характерні ознаки глобальної екологічної безпеки та рівні її функціонування за територіальним принци- пом.

Оцінка впливу реклами на роботу Нігерійського морського порту: приклад порту Апапа

У Нігерії реклама є проблемою в порту, оскільки спричиняє втрату та перенаправлення вантажів. Тому під час дослідження вивчали вплив реклами на експлуатаційні показники порту Апапа. Зокрема, було розповсюджено анкету для самостійного заповнення, щоб визначити ступінь рекламування надання послуг, заходів безпеки щодо надійності та якості роботи, крадіжок щодо безпеки результатів операцій, рекламування елементів, що впливають на експлуатаційну надійність, і рекламування діяльності щодо загальної продуктивності.

ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМАХ РОЗУМНОГО ДОМУ

У статті проведено дослідження вразливості протоколів передачі даних, які використовуються у системах керування "розумного будинку", з особливим акцентом на аналізі комунікаційних протоколів, що використовуються в цих системах. Поширення взаємопов'язаних пристроїв та Інтернету речей (IoT) призвело до зростання занепокоєння щодо конфіденційності даних, несанкціонованого доступу та потенційних кібератак.