безпека

Правові положення щодо втручання у приватне життя в кримінальному процесуальному праві

 У Кримінальному процесуальному кодексі України виділяють слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Саме до негласних розшуковий дії належить – втручання у приватне спілкування. Спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв’язку будь-якого типу. Стаття присвячена проблемі визначення поняття, змісту та межі втручання у приватне життя у кримінально процесуальному праві. Значна увага приділяється правовій регламентації видів втручання у приватне життя та їх особливості.

Адміністративне законодавство як один із різновидів правового захисту безпеки населення України

Проблема безпеки була і залишається актуальною у всі історичні епохи розвитку людства та держав. Філософи у різні часи стверджували, що закріплені у законах права людини є одним із надійних інструментів, за допомогою яких забезпечується безпека людини.

Адміністративно-правова оцінка недостовірної, перекрученої, фальшивої інформації про факти.

У статті розглянуто питання використання в адміністративному законодавстві слів іншомовного походження, якими досить часто свідомо чи несвідомо замінюють слова української мови, що негативно впливає на пояснення правових відносин та їх правове регулювання. Зазначено, що неперевірені факти оприлюднюються через засоби масової інформації, що спонукає здійснювати їх перевірку шляхом встановлення реальної наявності того чи іншого факту та його правової оцінки.

Економіка в системі забезпечення національної безпеки України

Досліджено зв’язок економічного розвитку і стану національної безпеки. Проаналізовано підходи до вирішення проблеми економічного розвитку у контексті формування ефективної системи національної безпеки України

До питання про євроатлантичну інтеграцію України

Висвітлено процес розвитку взаємовідносин України з НАТО в умовах позаблокового стану України, прагнення України набути членство в НАТО, стан взаємовідносин в умовах російсько-української війни.

Еволюція феномена безпеки життєдіяльності

Розглянуто еволюцію феномена безпеки життєдіяльності, вивчено теоретичні аспекти і проаналізовано сутність поняття «безпека життєдіяльності» та його трактування у науковому середовищі. Досліджено модель розвитку та наукові засади безпеки життєдіяльності. Запропоновано авторське визначення безпеки життєдіяльності.

Ключові тенденції розвитку митних систем в умовах глобалізації та європейської інтеграції

Досліджено вплив глобалізаційних та євроінтеграційних процесів на формування, функціонування та розвиток митних систем різних країн світу. Ідентифіковано і проаналізовано сучасні та перспективні тенденції розвитку митних органів у глобальному та зокрема європейському середовищі. На підставі отриманих результатів дослідження обґрунтовано уніфіковане функціональне призначення митних органів у контексті формування єдиного митного простору.

URBAN PUBLIC TRANSPORT POLICY IN THE CONDITIONS OF COVID-19

The purpose of the research is formation of passenger transport policy by public transport from the standpoint of determining the level of safety in COVID-19 and passenger comfort with the development of basics for measuring the perception of the most important factors of public transport convenience, minimum discomfort and maximum safety. Methodology. The study was conducted in two stages - inhouse and experimental - the collection and processing of data obtained from the survey of passenger flows.

PESCO, CARD, EDF: стратегія, аналіз та фінансування у сфері гарантування безпеки Європейського Союзу (Науково-методична стаття)

У статті зроблено огляд безпекових програм ЄС, проаналізовано їхню інституційну основу та реалізацію конкретних проєктів, покликаних розширити співпрацю держав-членів в оборонному та безпековому секторах. Йдеться про Постійну структуровану співпрацю з питань безпеки і оборони (Permanent Structured Cooperation, PESCO); Координований щорічний огляд оборони (the Coordinated Annual Review on Defence, CARD) та Європейський оборонний фонд (European Defence Fund, IDF).

Accounting and Analytical Problems of Cultural Heritage Security in Polish-ukrainian Cross-border Cooperation

The safety of cultural heritage in a cross-border dimension depends significantly on the influence of accounting and analytical factors, as they form the basis for the perception of its objects for their proper preservation and constant monitoring of the state and risks of irreversible changes. This issue is especially important in Polish-Ukrainian cross-border cooperation, where historical realities have led to the destruction and destruction of many cultural heritage sites.