Еволюція філософсько-правового розуміння держави

2022;
: 81-88

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2...
Kolych O., Oliynyk V. Evolution of the philosophical and legal understanding of the state.

1
Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті досліджено зародження та розвиток філософсько-правових концепцій держави. Зазначається, що незважаючи на те, що сам термін “держава” з’явився у період Нового часу, філософсько-правові концепції онтології даного утворення сягають Античності, розвивалися, переосмислювалися та доповнювалися протягом тисячоліть, і продовжують модернізуватися та еволюціонувати дотепер. Для періоду Античності, з її пануючим міфологічним світоглядом та зародженням ідеї природного права, характерним було виділення моральних начал для пояснення потреби об’єднання людей в організовану спільноту, обгрунтування ідеї ідеального правителя, акцент на принципі справедливості. Проаналізовано міркування найбільш впливових мислителів Античності щодо оптимальної форми правління. Так, Платон був прихильником аристократії, водночас вважав демократію, теократію та олігархію пагубними для суспільства. Аристотель розвинув вчення про людину, як про “політичну тварину”, і вважав ідеальною формою державного управління політію. Епоха Середньовіччя ознаменувалася новими філософсько-правовими ідеями розуміння держави. На зміну морального закону прийшов теоцентричний світогляд. Бог – це єдине і абсолютне буття, і все інше існує відповідно до його волі. Відтак, земна ієрархія відображала ієрархію небесну, а всяка влада розумілася як така, що походить від Бога. Панівне становище займала християнська ідеологія.

В період Відродження на зміну теоценричному світогляду приходить антропоцентричний. Центром філософсько-правових надбудов стала людина, а тому і змінилися концепції онтології держави. Зазначається, що мислителі Реформації та Просвітництва продовжили традиції Ренесансу, наповнюючи філософське-правове розуміння держави новими категоріями. Акцентовано, що для періоду Нового часу характерним є переосмислення ролі природного права. Воно очищується від богословських ідей, та займає якісно нове місце в праві позитивному.

1. Volʹter. (1988). Filosofsʹki tvory. [Philosophical Works]. vidp. Red. Kuznyetsov V. N., pereklad Kochetkova A. 752 s. 

2. Hobbs T. (2000). Leviafan, abo Sutʹ, budova i povnovazhennya derzhavy tserkovnoyi ta tsyvilʹnoyi. [Leviathan, or the Essence, Structure and Powers of the Ecclesiastical and Civil State]. Kyyiv: Dukh i litera. 601 s. 

3. Kovalʹov D.V. (2020). Vplyv filosofiyi Avreliya Avhustyna na suchasnistʹ. [The Influence of the Philosophy of Aurelius Augustine on Modernity]. 11 s. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Kovalov_Denys/Vplyv_filosofii_Avreliia_Avhustyna_na_suchasnist.pdf

4. Kormych A. I. (2015). Istoriya vchenʹ pro derzhavu i pravo [History of Teachings About the State and Law]: Navch. posibnyk. Kyyiv: Alerta. 416 s. 

5. Makiavelli N. (2021). Derzhavetsʹ. [The Ruler]. Kharkiv. Folio. 604 s. 

6. Okkam U. (2001-2002). Sim vybranykh dysputiv. [Seven Selected Debates]. Antolohiya serednʹovichnoyi dumky 2kh tt. (T.2) Khrestomatiya. Navchalʹno-naukove vydannya za red. S. S. Neretina, L. V. Burlaki. 760 s. 

7. Pylypyshyn P. (2020). Filosofsʹko-pravovi pryntsypy Serednʹovichchya yak fundament khrystyyansʹkoho indyvidualizmu. [Philosophical and Legal Principles of the Middle Ages as the Foundation of Christian Individualism]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo. №7. S.270-275. 

8. Platon. (2000). [State]. Derzhava. Per. z davnʹohr. D. Kovalʹ. K.: Osnovy. 355 s. 

9. Romanov V. YE. (2001). Vstup do analizu derzhavnoyi polityky [Introduction to the Analysis of State Policy]: navch. posib. Kyyiv. Osnovy. 238 s. 

10. Semenov V. (2018). Myslyteli epokhy Vidrodzhennya pro pryrodu ta rolʹ konfliktu. [Renaissance Thinkers on the Nature and Role of Conflict]. Istoriya zarubizhnoyi konfliktolohiyi. T. I. 538 s. 

11. Shulʹzhenko F. P. Andrusyak T. H. (1999). Istoriya politychnykh i pravovykh vchenʹ. [History of Political and Legal Teachings]. K. : Yurinkom Inter, 1999. 304 s.