Система правосуддя в Україні та проблеми її функціонування в умовах воєнного стану

2022;
: 74-80
1
Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права
2
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз діяльності судів, порушено проблематика правосуддя та діяльності Вищої ради правосуддя в сучасний період воєнного стану в Україні. Розглянути особливості діяльності Вищої ради правосуддя, як єдиного державного органу, що покликаний вносити подання про призначення судді на посаду, ухвалювати рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, ухвалювати рішення про звільнення судді з посади, надавати згоду на затримання судді чи утримування його під вартою. 

Розглянуто правосуддя як функцію держави та як судову діяльність. 

Виокремлено основні проблеми діяльності правосуддя у період воєнного стану, зокрема, проблеми підсудності судів; недостатність осіб, призначених на посаду судді (не вистарчає біля 28% суддів), проблеми дистанційної участі у судових засіданнях (дана проблема набула актуальності в період пандемії COVID19, і залишається відкритою в період воєнного стану).

Зазначається, що Вища рада правосуддя є незалежним та автономним органом, який тісно співпрацює з іншими державними органами. Основною проблемою діяльності Вищої ради правосуддя в умовах воєнного стану є відсутність повноважного її складу та значні труднощі з його формуванням. 

Наголошено, що навіть за таких умов даний орган продовжує працювати, зокрема ініціює політико-правову реакцію міжнародної спільноти на військові злочини росії в Україні, консолідує зусилля щодо збирання доказів для покарання загарбників, ініціює заходи, пов’язані із врегулюваням проблем функціонування судової влади, налагоджує та координує співпрацю з іноземними партнерами щодо надання гуманітарної допомоги Україні, організовує допомогу українським воїнам та тимчасово переміщеним громадянам. 

Акцентовано на тому, що незважаючи на відсутність повноважного складу Вищої ради правосуддя, в умовах воєнного стану ВРП продовжує працювати в межах повноважень, які має змогу реалізувати.

1. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy. (2010). [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456–17. [in Ukrainian].

2. Diialnist VRP v umovakh voiennoho stanu. (2022). [Activities of the SCJ under Martial Law]. URL: https://hcj.gov.ua/news/diyalnist-vrp-v-umovah-voyennogo-stanu. [in Ukrainian].

3. Zvit Vyshchoi kvalifikatsiinoi komisii suddiv Ukrainy za 2021 rik. (2021). [Report of the Higher Qualification Commission of Judges of Ukraine for 2021]. URL:https://adm.lv.court.gov.ua/archive/1244429/ [in Ukrainian].

4. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 No. 254k/96-VR. [The Constitution of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text (data zvernennya 03.03.2022) [in Ukrainian].

5. Kostkina Iu.O. (2016). Vzaiemodiia Vyshchoi rady pravosuddia  z orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy suddivskoho samovriaduvannia ta inshymy subiektamy prava. [Interaction of the Supreme Council of Justice with State Authorities, Bodies of Judicial Self-Government and other Subjects of Law]. URL:https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/4_2016_Kostkina.pdf. [in Ukrainian].

6. Monin B. (2022). Pochatok viiny stav dlia sudovoi systemy vyklykom. Ale my vporalysia. [The Beginning of the War Became a Challenge for the Judicial System. But we Managed]. URL: https://zib.com.ua/ua/151123.html. [in Ukrainian].

7. Pravoznavstvo:  pidruchnyk (2022). [Jurisprudence]. avt. kol. Demskyi S.E., Kovalskyi V.S., Kolodii A.M. (kerivnyk avt. kol.), Kulyk O.H., Oliinyk A.Iu., Opryshko I.V., pererob. ta dop. K.: Yurinkom Inter. 736 s. [in Ukrainian].

8. Pro Vyshchu radu pravosuddia. Zakon Ukrainy  vid 21.12.2016 №1798-VIII. [About the Supreme Council of Justice]. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text. [in Ukrainian].

9. Pro pravovyi rezhym voiennoho stanu. Zakon Ukrainy vid 12.05.2015. [About the Legal Regime of Martial Law]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. [in Ukrainian].

10. Pro sudoustrii i status suddiv. Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402-VIII. [About the judiciary and the status of judges]. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text. [in Ukrainian].

https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-335-2022/justice-system-ukraine-and-problems-its Kolych O., Daniv V. “The justice system in Ukraine and the problems of its functioning under the conditions of the martial state.”