суд

Вищий антикорупційний суд в системі антикорупційних органів України

Корупція є соціально-політичним явищем, яке зумовлене недосконалістю функціонування державних і суспільних інститутів. Це негативне явище проникає в усі сфери життя суспільства і здійснює негативний вплив на розвиток економічного, соціального і політичного життя в країні, є загрозою для національної безпеки та державності, несумісне з принципами демократичного, правового і соціального устрою. Необхідність безкомпромісної боротьби з корупцією в демократичній, правовій державі не потребує доведення.

Роль судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС

У статті здійснено аналіз місця та ролі судді у процедурі примирення сторін в адміністративному судочинстві України та держав-членів ЄС. Встановлено, що в Україні існує проста модель суб’єктного складу примирення сторін в адміністративному судочинстві, котра характеризується певними елементами відносно ускладненої моделі відповідного суб’єктного складу (суддя спонукає сторінони спробувати примиритись, однак, не надає їм певних варіантів примирення, які повинні ними бути розглянуті).

Порядок розгляду судом окремих категорій адміністративних справ незначної складності

У статті досліджується спрощене позовне провадження як одна з форм адміністративного судочинства, що призначена для розгляду справ незначної складності (малозначних справ) та інших справ, які потребують швидкого вирішення. На основі аналізу норм процесуального права та судової практики висвітлено характерні особливості розгляду судом адміністративних справ найменшої складності.

Система правосуддя в Україні та проблеми її функціонування в умовах воєнного стану

У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз діяльності судів, порушено проблематика правосуддя та діяльності Вищої ради правосуддя в сучасний період воєнного стану в Україні. Розглянути особливості діяльності Вищої ради правосуддя, як єдиного державного органу, що покликаний вносити подання про призначення судді на посаду, ухвалювати рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності, ухвалювати рішення про звільнення судді з посади, надавати згоду на затримання судді чи утримування його під вартою. 

Соціальна ефективність правосуддя та шляхи її підвищення

У статті проаналізовано особливості соціальної ефективності правосуддя, проблеми її забезпечення та шляхи підвищення. Зазначається, що ефективність правосуддя належить до пріоритетних завдань держави, з яким прямо пов’язане забезпечення прав людини і громадянина. Виділено соціальні фактори, які негативно впливають на ефективність правосуддя, до яких слід віднести, окрім режиму воєнного стану, зниження рівня довіри суспільства до суду, корумпованість, а також цілий ряд політичних, економічних та соціальних реалій.

Поручитель як особа, що заслуговує на довіру

Стаття присвячена питанню, що становить інтерес науковців та практиків в контексті застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки - характеристиці особи поручителя, як такої, що заслуговує на довіру. Дослідження положень чинного законодавства та результатів наукових праць вчених обґрунтовано дозволило сформувати відповідні висновки.

Функція обвинувачення: зміст та етапи реалізації

Проаналізовано позиції науковців щодо визначення змісту кримінально- процесуальних функцій. Досліджено питання стосовно змісту, моменту виникнення та етапів реалізації кримінально-процесуальної функції обвинувачення. Акцентовано, що функція обвинувачення є рушійною силу кримінального процесу і сприяє виникненню інших кримінально-процесуальних функцій захисту і судового розгляду.

Прокурор Вишинський на захисті сталінського тоталітарного режиму

Проаналізовано теоретичну та судово-правоохоронну діяльність прокурора
Радянського Союзу А. Я. Вишинського, спрямовану на зміцнення й захист сталінського
тоталітарного режиму. У своїх теоретичних працях Вишинський виступає з нищівною
критикою всієї політико-правової системи капіталістичних країн, прославляючи
геніального вождя Сталіна. Активно долучається до організації і підготовки багатьох
протиправних акцій сталінського режиму, організації цілком сфальсифікованих
матеріалів на судових процесах.

Правове регулювання участі адвоката у цивільному процесі України

Досліджено законодавство, яке регулює участь адвоката у цивільному процесі України. Проаналізовано діяльність адвокатів як правового інституту, який стоїть на захисті прав громадян і відображає стан і рівень демократії в країні. Від того, наскільки він стабільний, має чітку організацію, керується законами та є захищеним, значною мірою залежить упевненість кожного члена суспільства у своєму добробуті, в успішності підприємницької діяльності.